Organizator akcji

Fundacja UNIQA

Misją Fundacji UNIQA jest przeciwdziałanie cyberprzemocy i walka ze skutkami hejtu. Fundacja prowadzi szereg projektów, których celem jest edukowanie różnych grup społecznych na temat szkodliwych skutków hejtu, budowanie postaw, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się hejtu, a także walka z jego skutkami w obszarze zdrowia psychicznego.

W naszej działalności skupiamy się na realizacji programów edukacyjnych, zwłaszcza tych skierowanych do dzieci i młodzieży, wspieraniu rodziców w niesieniu pomocy ich dzieciom doświadczającym hejtu oraz działaniu na rzecz zmiany w środowiskach szkolnych. Łączymy siły z instytucjami i organizacjami NGO zajmującymi się podobną tematyką, aby razem skuteczniej walczyć z hejtem.

Szkoda życia
na hejt

01

W świecie, w którym każde kliknięcie może być zarówno oknem do wiedzy, jak i źródłem bólu, narodził się projekt, który koncentruje się na wspieraniu dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z hejtem i cyberprzemocą. Jest on skierowany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli. Będą w nim realizowane zajęcia profilaktyczne, webinary i dostęp do materiałów edukacyjnych online. Projekt realizowany jest we współpracy z Instytutem Cyfrowego Obywatelstwa. Start jest przewidziany na wrzesień 2024 r.

Dwie młode dziewczyny z dyskorolką na skateparku
materiały z Fundacji UNIQA
Obrazek ucznia
materiały z Fundacji UNIQA

Wrzuć hejt
do kosza

02

W ramach partnerstwa z klubem Legia Warszawa Sekcja Koszykówki powstał projekt edukacyjny skierowanych do młodych zawodników. W ramach projektu „Wrzuć hejt do kosza” organizowane są warsztaty dotyczące radzenia sobie z hejtem i spotkania promujące zdrowie psychiczne i pozytywną komunikację. Fundacja objęła także patronat nad Warszawskimi Mistrzostwami Szkół Średnich, gdzie jest fundatorem nagród dla zawodników prezentujących na boisku postawę fair play.

HejtOff

03

HejtOff to podcast o hejcie bez hejtu. W każdym odcinku dziennikarz Jakub Wątor spotyka się z wyjątkowym gościem, by porozmawiać o różnych formach hejtu i sposobach radzenia sobie z nim. Rozmowy dotyczą wielu aspektów hejtu – od tego, skąd się bierze, przez osobiste doświadczenia naszych gości, aż po wskazówki, jak reagować na hejt oraz mu przeciwdziałać.

Obrazek ucznia
materiały z Fundacji UNIQA
Obrazek ucznia
materiały z Fundacji UNIQA

Masz moc
na hejt

04

Celem programu Masz moc na hejt jest edukacja i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci. W 2022 i 2023 roku Fundacja UNIQA wspólnie z Instytutem Polska Przyszłości im. Stanisława Lema przeprowadziła warsztaty dotyczące cyberprzemocy dla uczniów, nauczycieli i rodziców w 70 szkołach podstawowych w całej Polsce. W obu edycjach wzięło udział łącznie ponad 13 400 uczestników. Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, dla szkół, którym nie udało się zakwalifikować do udziału w warsztatach stacjonarnych, zostały zorganizowane webinary. W ramach programu powstał też pakiet materiałów edukacyjnych dla nauczycieli.

Poznaj pozostałych organizatorów projektu

RESQL

RESQL

Innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej.

dowiedz się więcej
Uniwersytet SWPS

Uniwersytet SWPS

Nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy zaangażowany w liczne projekty społeczno-edukacyjne na rzecz ludzi i środowiska naturalnego.

dowiedz się więcej