Organizator akcji

Uniwersytet SWPS

Uniwersytet SWPS to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy zaangażowany w liczne projekty społeczno-edukacyjne na rzecz ludzi i środowiska naturalnego. To również uczelnia, której słowem roku 2023 została „zmiana”.

Nasz uniwersytet nie tylko kształci i prowadzi badania, lecz także realnie zmienia rzeczywistość. Wykorzystujemy wiedzę naszych ekspertów i ekspertek, by projektować usługi oraz instrumenty wsparcia dla biznesu, samorządów, przedsiębiorstw i jednostek w różnych obszarach życia: w prawie, gospodarce, edukacji, kulturze i relacjach.

Wiedza, która wspiera społeczeństwo

01

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem od początku naszego istnienia. Jako pierwsza uczelnia na świecie umieściliśmy podcasty popularnonaukowe w serwisie Spotify. Organizujemy wykłady otwarte i bezpłatne warsztaty, realizujemy webinary i wideokonferencje, prowadzimy blogi popularnonaukowe dla wszystkich zainteresowanych ekspercką wiedzą o człowieku i społeczeństwie.

Patrz: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS ›

Kobieta w kawiarni ogląda na laptopie webinar Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS
Obrazek ucznia

Kształcenie psychologów
i psychoterapeutów

02

Problemy psychiczne to jedno z największych wyzwań XXI wieku, dlatego bardzo ważne jest, by wykształcić odpowiednią liczbą świetnie przygotowanych specjalistów. Jesteśmy największym ośrodkiem kształcącym w obszarze psychologii i psychoterapii w Polsce.

Pomoc psychologiczna
dla każdego

03

Podejmujemy liczne inicjatywy służące osobom w potrzebie. Kliniki terapeutyczne Uniwersytetu SWPS oferują specjalistyczne wsparcie psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Pomagamy poznawać własne emocje, docierać do przyczyn problemów i rozwiązywać kryzysy. Niesiemy pomoc psychologiczną z wykorzystaniem najbardziej aktualnej wiedzy naukowej.

Obrazek ucznia

Odpowiadanie na aktualne
problemy społeczne

04

Jako organizacja bardzo sprawnie i kompleksowo reagujemy na pojawiające się wyzwania, takie jak pandemia COVID-19 czy wsparcie osób dotkniętych kryzysem na Ukrainie. Pomagamy migrantom zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu, zapewniamy wsparcie psychologiczne i udostępniamy publikacje oraz webinary dotyczące radzenia sobie z niepewnością i stresem w sytuacji zagrożenia.

Odpowiedzialność
za lepsze jutro

05

Włączamy się w działania na rzecz równości i demokracji. Prowadzimy badania dotyczące kształtowania polityk publicznych na poziomie Polski, Europy i świata. Nasi naukowcy formułują istotne diagnozy i tworzą narzędzia przydatne w walce z dyskryminacją. Nasze kampanie edukacyjne pomagają kształtować postawy obywatelskie i uczą, jak ważna jest współpraca, rozumienie siebie i innych, tolerancja na inność i różnorodność, zrównoważony i odpowiedzialny rozwój.

Obrazek ucznia

Poznaj pozostałych organizatorów projektu

Fundacja UNIQA

Fundacja UNIQA

Fundacja przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się hejtu i walcząca z jego skutkami w obszarze zdrowia psychicznego.

dowiedz się więcej
RESQL

RESQL

Innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej.

dowiedz się więcej