W czym tkwi innowacyjność Mazowsza?

udostępnij artykuł
W czym tkwi innowacyjność Mazowsza?
float_intro: images-old/www/2018/AdobeStock_109710478.jpeg

W jaki sposób rozwijać nowoczesne usługi dla biznesu czy inteligentne systemy zarządzania? Jak zagwarantować mieszkańcom Mazowsza wysoką jakość życia i dostęp do bezpiecznej żywności? W jaki sposób przedsiębiorcy powinni ukierunkować działania, aby utrzymać wzrost regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości? Odpowiedzi na te i inne pytania będą poszukiwać uczestnicy konferencji „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”.

Mazowsze w latach 2007-2015 było najszybciej rozwijającym się polskim regionem i jednym z czterech najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej. Dziś nadal głównym celem Mazowsza jest wzrost innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności w skali UE. Ważnym elementem zaktualizowanej w 2015 roku Regionalnej Strategii Innowacji było określenie inteligentnych specjalizacji regionu – obszarów, procesów i technologii, które warto wspierać i w które warto inwestować, by znacząco przyspieszyć i polepszyć rozwój województwa. Przedsiębiorcy, naukowcy i przedstawiciele administracji publicznej spotkają się, by sprecyzować potrzeby firm w zakresie wsparcia działań badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji po 2020 r. Wydarzenie będzie punktem wyjścia dla określenia obszarów i mechanizmów, które powinny znaleźć się w nowym regionalnym programie operacyjnym, aby zapewnić dynamiczny rozwój całego Mazowsza.

“Tempo rozwoju technologicznego spowodowało, że szybko przystosowujemy się do kolejnych zmian i bardzo chętnie korzystamy z nowinek. Podążanie za innowacjami lub wręcz ich poszukiwanie jest dla nas zupełnie naturalne. Dziś biznes i nauka codziennie donoszą o kolejnych odkryciach. Rośnie jednak grono badaczy i dziennikarzy wskazujących, że mechanizmy wyłaniania nowych pomysłów szwankują. Dlatego potrzebujemy przełomowych rozwiązań, które mogą przekształcić niszowe idee w całkowicie nowy obszar gospodarowania, zanim umkną uwadze inwestorów gotowych dla nich zaryzykować” - podkreśla Grzegorz Rzeźnik, menedżer ds. badań i innowacji z Uniwersytetu SWPS.

W ramach konferencji podsumowane zostaną dotychczasowe działania samorządu województwa wspierające rozwój innowacyjności regionu w okresie 2014-2017. Określone również będą nowe wyzwania.

„Odpowiedzialna polityka rozwoju wymaga szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy instytucjami sfery publicznej i prywatnej, włączającej we wspólne działania podmioty administracji publicznej, przedsiębiorców i sfery nauki. Współpracy opartej na partnerstwie, łączeniu wiedzy, kompetencji i doświadczenia w realizacji wspólnych celów. Dlatego niezwykle istotna jest możliwość spotkania przedstawicieli różnych środowisk i przedyskutowania najbardziej aktualnych wyzwań rozwojowych. I takie właśnie działania od wielu lat podejmuje samorząd województwa mazowieckiego. Mamy nadzieję, że również dzięki naszemu wsparciu organizacje otwierają się na współpracę międzysektorową i stają się bardziej innowacyjne – podsumowuje marszałek Adam Struzik.

Konferencja będzie także okazją dla podmiotów regionalnego systemu innowacji na ukierunkowanie ich przyszłych działań zawodowych, jak i biznesowych, zgodnie z trendami wynikającymi z sytuacji ogólnoeuropejskiej, krajowej i lokalnej.

Potrzebujemy przełomowych rozwiązań, które mogą przekształcić niszowe idee w całkowicie nowy obszar gospodarowania, zanim umkną uwadze inwestorów gotowych dla nich zaryzykować.

Grzegorz Rzeźnik, menedżer ds. badań i innowacji, Uniwersytet SWPS

„Badanie trendów prognozujących przyszłość dla potrzeb biznesu i przemysłu to bardzo skomplikowany proces, polegający na ciągłym monitorowaniu zmian dokonujących się w naszym otoczeniu. Jedną z podstawowych zasad dokonywania takich obserwacji są próby rozpoznawania kierunków zmian w decyzjach podejmowanych przez rządy czy instytucje. Bez świadomości trendów trudno budować wizję – a to ona jest kluczem do rozwoju, innowacji i zmian. Jednak innowacja to nie jest po prostu nowy produkt, usługa czy gadżet. Innowacja to kultura – firmy, marki, instytucji… Pracując z polskimi klientami widzę, że tutejszy biznes i przemysł coraz częściej dostrzegają potrzebę przestawienia się na takie myślenie” – wskazuje Zuzanna Skalska, analityczka trendów w designie, biznesie i innowacjach ze School of Form Uniwersytetu SWPS i jedna z prelegentek.

Uczestnicy wydarzenia, podczas sesji plenarnej, będą mieli okazję wysłuchać: Małgorzaty Szołuchały (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Michała Przybylskiego (PwC), Tomasza Zegara (Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Warszawie), Renatki Krcovej (European Chemical Regions Network) oraz Pawła Packa (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.). Głos zabierze także Renata Calak, zastępca dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w resorcie inwestycji i rozwoju oraz Marcin Wajda Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Podczas sesji tematycznych zostaną poruszone następujące kwestie: rozwój sektora technologii kosmicznych, tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie, trendy rozwoju sektora chemicznego, innowacje w edukacji oraz przewidywania co do trendów rozwoju sektora rolno-spożywczego. Równolegle do sesji plenarnej i debat tematycznych zostanie przygotowane miejsce do prowadzenia spotkań networkingowych integrujących środowiska innowacyjne.

Program konferencji

Formularz rejestracyjny

Konferencja „Jak zaprojektować́ rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza” odbędzie się 9 maja 2018 r. w siedzibie Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

 


Te artykuły mogą
cię zainteresować

Poproś o komentarz ekspercki

Napisz nam o swoim temacie, a my znajdziemy dla Ciebie eksperta z naszej bazy ponad 400 naukowców.

Przejdż do formularza
Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z publikowanymi przez nas nowościami.

Zapisz się