Jak integrować migrantów?

udostępnij artykuł
Jak integrować migrantów?
float_intro: images-old/Centrum_Prasowe/Images/iStock-921353784.jpg

Temat migracji i integracji napływającej ludności jest kwestią palącą, na której rozwiązanie Unia Europejska nadal nie wypracowała spójnego i skutecznego sposobu. Odpowiedzi na najważniejsze pytania uzyskamy dzięki pracy zespołu prof. Izabeli Grabowskiej, który właśnie rozpoczął badania w ramach prestiżowego grantu Horyzont 2020. 

pobierz pakiet 2

 Nasilający się od 2015 roku napływ migrantów spowodował rewizję istniejących i przyjęcie nowych strategii integracyjnych względem migrantów przez kraje Unii Europejskiej. Starzenie się społeczeństw i zapotrzebowanie na konkretne umiejętności sprawia, że migranci mogą wnieść istotny wkład w gospodarkę. Wielu migrantów to właśnie młodzi ludzie, dlatego społeczeństwa muszą znaleźć nowe sposoby na stawienie czoła wyzwaniom powstającym w związku z integracją młodych z państw trzecich i rozwiązać problem wykluczenia społecznego. 

Efektywność polityk integracyjnych przyjmowanych przez różne kraje UE zostanie zbadana przez zespół pod kierunkiem prof. Izabeli Grabowskiej. W ramach projektu „Wzmocnienie pozycji młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych poprzez płynną integrację” (ang. „EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions”). Prowadzone w ramach grantu Horyzont 2020 badania mają na celu przyjrzenie się procesom integracji młodych migrantów (15-29 lat), którzy znajdują się w trudnej sytuacji i są obywatelami państw trzecich ogarniętych wojną i objętych dyktaturami. Interdyscyplinarny zespół skupi się na doświadczeniach młodych migrantów, które często były pomijane we wcześniejszych analizach. 

Prowadzone w ramach grantu Horyzont 2020 badania mają na celu przyjrzenie się procesom integracji młodych migrantów (15-29 lat), którzy znajdują się w trudnej sytuacji i są obywatelami państw trzecich ogarniętych wojną i objętych dyktaturami.

 

W polskim zespole w ramach Mobility Research Group pracują: prof. Izabela Grabowska (socjolożka i ekonomistka), dr Agnieszka Trąbka (psycholożka i socjolożka), dr Magdalena Łużniak-Piecha (psycholozka międzykulturowa), dr Dominika Blachnicka-Ciacek (socjolożka), Dominika Winogrodzka (socjolożka, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich); więcej na: https://english.swps.pl/research/research-centers/mobility-research-group

Prace projektowe rozpocznie spotkanie kick-off 10 lutego w Luksemburgu. 

Więcej informacji o badaniu: https://www.swps.pl/nauka-i-badania/sukcesy/20475-prestizowy-grant-horyzont-2020-dla-zespolu-prof-izabeli-grabowskiej 

 


Te artykuły mogą
cię zainteresować

Poproś o komentarz ekspercki

Napisz nam o swoim temacie, a my znajdziemy dla Ciebie eksperta z naszej bazy ponad 400 naukowców.

Przejdż do formularza
Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z publikowanymi przez nas nowościami.

Zapisz się