Współpraca Uniwersytetu SWPS i Fundacji WOŚP na rzecz zdrowia psychicznego w Polsce

udostępnij artykuł
Współpraca Uniwersytetu SWPS i Fundacji WOŚP na rzecz zdrowia psychicznego w Polsce
float_intro: images/CENTRUM-PRASOWE/foto/Fot._WOŚP.jpg

Uniwersytet SWPS i Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS rozpoczynają współpracę z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczelnia i WOŚP będą wspólnie prowadzić działania mające podnieść świadomość społeczną w zakresie stanu i uwarunkowań zdrowia psychicznego oraz wpływać na zwiększenie dostępności do potwierdzonych naukowo metod psychologicznych, służących poprawie zdrowia psychicznego w Polsce.

pobierz pakiet 2

 

W tej sprawie podpisano “List intencyjny w zakresie współdziałania na rzecz podniesienia świadomości dotyczącej stanu i uwarunkowań zdrowia psychicznego”. Współpraca zakłada zakup przez Fundację WOŚP Systemu RESQL wraz z dostępami do aplikacji mobilnej RESQL dla 50 placówek oświatowych w Polsce. Przewiduje też prowadzenie warsztatów dotyczących zdrowia psychicznego przez specjalistów Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS podczas Pol’and’Rock Festival.

Jesteśmy w kryzysie zdrowia psychicznego. Kryzys klimatyczny, kryzys relacji, kryzys ekonomiczny to wszystko wpływa na to, jak się czujemy w Polsce i na świecie. Ten kryzys odczuwają najbardziej młodzi ludzie, którzy nie mogą skorzystać z odpowiedniej pomocy. Problem polega na tym, że najczęściej o tym kryzysie się mówi, a my z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy chcemy razem coś zrobić i za to Orkiestrze ogromnie dziękujemy. Chcemy współpracować z Fundacją, aby pomoc psychologiczna oparta na potwierdzonych naukowo metodach była dostępna dla dzieci, młodzieży, a także na Pol’and’Rock Festival, Festiwalu Dobra, który dla wielu z nas jest także formą terapii - powiedział rektor Uniwersytetu SWPS prof. Roman Cieślak.

Jerzy Owsiak zaznaczył, że Fundacja WOŚP na pomoc psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej przeznaczyła już ponad 4 miliony złotych. WOŚP chce włączyć się też w działania służące poprawie kondycji psychicznej uczniów.

Razem z RESQL będziemy mogli działać w polskich szkołach. Program RESQL jest dedykowany szkołom, bardzo nam się spodobał i chcemy w tym uczestniczyć. Postanowiliśmy kupić na początek 50 takich wdrożeń, aby także dzięki naszej determinacji i możliwościom trafić do polskich szkół, mówić o tym dużo, aby ten stan ducha w polskich szkołach podnieść - podkreślił Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy.

RESQL to system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, w którego skład wchodzi aplikacja mobilna, powstała na Uniwersytecie SWPS. Jej twórcami są dr Małgorzata Wójcik, dr Radosław Kaczan i dr Piotr Rycielski. Umożliwia ona anonimowe powiadomienie o incydencie przemocy przez ucznia. Wystarczy, że zgłosi on incydent w aplikacji, wybierając kategorię przemocy, jaka miała miejsce. Podanie swoich danych jest dobrowolne – uczeń może zachować anonimowość albo ujawnić imię czy klasę, do której chodzi. Zgłoszenie trafia do nauczyciela - interwenta, który wspólnie z innymi pedagogami analizuje problem i podejmuje odpowiednie działania.

Program umożliwia dyrekcji monitorowanie problemu przemocy w szkole, przygotowywanie raportów w formie zestawień i analizowanie zdiagnozowanych problemów wspólnie z radą pedagogiczną.

To rozwiązanie systemowe oparte na solidnych fundamentach naukowych. Ten system ma działać po to, aby niwelować przemoc rówieśniczą, relacyjną, problemy emocjonalne i komunikacyjne dzieci, a w konsekwencji przynosić dobro dzieci - powiedział jeden z twórców aplikacji, Piotr Ciszek z Uniwersytetu SWPS.

RESQL – jak zaznaczył Piotr Ciszek - jest obecny już w ponad 100 szkołach, w jego ramach przeszkolono kilka tysięcy nauczycieli pedagogów, psychologów. Pod jego opieką jest też 500 interwentów, czyli osób, które odbierają i reagują na powiadomienia uczennic i uczniów.

Ten system jest sprawdzony, od dwóch lat działa na rynku i pokazuje, że można systemowo rozwiązywać problemy związane z psychiatrią i psychologią dziecięcą - podkreślił ekspert Uniwersytetu SWPS.

Oprócz anonimowej aplikacji mobilnej dla dzieci twórcy RESQL oferują materiały prewencyjne i interwencyjne ułatwiające pracownikom szkoły odpowiednie reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Są one opracowane w formie przebadanych scenariuszy lekcji poruszających problem agresji oraz psychologicznych mechanizmów okołoprzemocowych. Materiały, a także system, dostępne są w językach polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim.

Współpraca Fundacji WOŚP z Uniwersytetem SWPS zakłada też działania z zakresu psychoedukacji podczas Pol’and’Rock Festival, który odbędzie się między 3 a 5 sierpnia 2023 roku na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim.

Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS zorganizuje podczas festiwalu warsztaty, których tematyka związana będzie ze zdrowiem psychicznym. Wśród tych tematów znajdą się m.in.: budowanie rezyliencji, czyli odporności psychicznej, zrozumienie mechanizmów zaburzeń psychicznych, zasady właściwego dbania o zdrowie psychiczne i wspieranie osób w kryzysie. Dla uczestników festiwalu opracowane zostaną też materiały edukacyjno-informacyjne.

***

Na zdjęciach: Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem SWPS a Fundacją WOŚP. Fot. WOŚP.

3600 3600 1

3600 3600 1


Te artykuły mogą
cię zainteresować

Poproś o komentarz ekspercki

Napisz nam o swoim temacie, a my znajdziemy dla Ciebie eksperta z naszej bazy ponad 400 naukowców.

Przejdż do formularza
Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z publikowanymi przez nas nowościami.

Zapisz się