Jak sztuczna inteligencja zmieni szkoły i uczelnie? Konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI”

udostępnij artykuł
Jak sztuczna inteligencja zmieni szkoły i uczelnie? Konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI”
float_intro: images/CENTRUM-PRASOWE/foto/Nagłówek_mailing_2000_x_1316__Konferencja_edukacyjna.jpg

Czy rewolucja technologiczna oznacza rewolucję w edukacji? Jak najlepiej ją wykorzystać do kształcenia świadomych obywateli? Jakie nowe kompetencje będą potrzebne uczniom, studentom i nauczycielom? O tych kwestiach będziemy dyskutować 19 kwietnia na Uniwersytecie SWPS podczas konferencji „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI. Strategie edukacyjne i ciągłość kształcenia”. Zapraszamy!

pobierz pakiet 2

 

Sztuczna inteligencja jest jednym z trendów, który ma i będzie miał ogromny wpływ na zmiany społeczne i gospodarcze. Nowe technologie niosą ze sobą nie tylko możliwości rozwoju, poprawy wielu aspektów życia, lecz także niewłaściwie wykorzystywane mogą stanowić zagrożenie dla różnych jego obszarów, np. zdrowia psychicznego czy budowania obywatelskiego społeczeństwa.

O tym, jakie szanse i zagrożenia niesie AI dla edukacji i jak ją wykorzystać do zapewnienia ciągłości kształcenia pomiędzy szkołami a uczelniami, będą rozmawiać uczestnicy konferencji „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI”, która odbędzie się 19 kwietnia w warszawskim kampusie Uniwersytetu SWPS i online. Wydarzenie jest wspólną inicjatywą czterech instytucji reprezentujących środowiska oświatowe i akademickie: Uniwersytetu SWPS, Polskiej Unii Edukacyjnej, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej i Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wezmą w nim udział wiceminister edukacji narodowej Paulina Piechna-Więckiewicz, przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorzy, akademicy, dyrektorzy szkół, studenci i uczniowie.

Most edukacyjny w czasach AI

- Celem konferencji jest pogłębienie dialogu szkół i uczelni, a także wskazanie kierunków rozwoju nowoczesnej edukacji na różnych jej etapach, aby zwiększyć synergię i otworzyć się na humanistyczne wykorzystanie nowych technologii w edukacji. Pragniemy zbudować most edukacyjny i pokazać dwie perspektywy: szkół i uniwersytetów, które odpowiadają na współczesne i przyszłe potrzeby edukacyjne - mówi prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS.

Pragniemy zbudować most edukacyjny i pokazać dwie perspektywy: szkół i uniwersytetów, które odpowiadają na współczesne i przyszłe potrzeby edukacyjne.

prof. Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS, przewodniczący komitetu programowego konferencji

Dr Mieczysław Błoński, prezes Polskiej Unii Edukacyjnej, dodaje: - Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI wymaga elastyczności, innowacyjności oraz ciągłego dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków i potrzeb. Wdrażanie tych zmian wymaga zaangażowania wszystkich uczestników procesu edukacyjnego, w tym nauczycieli (wykładowców), uczniów (studentów) i rodziców oraz decydentów politycznych i edukacyjnych.

Wydarzenie będzie okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze kształcenia.

- Sztuczna inteligencja w szybkim tempie wkroczyła w różne obszary naszego życia. Prowadząc szkoły, możemy z bliska obserwować zarówno jej potencjał, jak i zagrożenia związane z jej wykorzystywaniem. Cieszymy się, że będziemy mogli podzielić się naszymi doświadczeniami z przedstawicielami uczelni, a przy okazji poznać ich ocenę szans i potencjalnych problemów wynikających ze stosowania nowych technologii w sferze edukacji. Nadchodząca konferencja to doskonała okazja do tego, by zapoczątkować dialog szkół i środowiska akademickiego wokół kluczowych współczesnych wyzwań związanych z kształceniem - mówi Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Nowe programy, kompetencje i psychoedukacja

Jednym z istotnych zagadnień, które zostaną poruszone podczas konferencji, jest to czy szkoły i uczelnie czeka zmiana programów i sposobów nauczania w obliczu rewolucji technologicznej. Przedstawiciele szkół i świata akademickiego postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy konieczne jest wprowadzenie nowych zagadnień do programu, począwszy od umiejętności promptowania po położenie nacisku na rozwijanie krytycznego myślenia, analizowania, wysnuwania wniosków? Ważnym tematem są też kompetencje potrzebne dziś nauczycielowi. W czasie konferencji będzie miejsce na dyskusję o tym, jak współpraca szkół i uniwersytetów może wzmocnić umiejętności, wiedzę i rolę społeczną nauczyciela i jak wykorzystać do tego nowe technologie.

- W świecie, gdzie sztuczna inteligencja przeobraża każdy aspekt naszego życia, gdzie algorytmy mogą wydawać się wszechwiedzące, prawdziwa siła tkwi w kompetencjach miękkich. Nadszedł czas, by zrewidować nasze podejście do edukacji i uczynić ją inkubatorem empatii, kreatywności i adaptacyjności - tych unikalnie ludzkich atrybutów, które sprawiają, że wciąż jesteśmy niezastąpieni - mówi Izabella Gorczyca, dyrektorka No Bell, członkini Zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej.

Kolejny ważny temat to psychoedukacja. Coraz częściej mówi się o potrzebie dostarczania młodym ludziom wiedzy i umiejętności budowania własnej odporności psychicznej, dbania o swój dobrostan, a także dawania dostępu do narzędzi, które pomogą im w budowaniu bezpiecznego środowiska w szkole. Czy w szkole potrzebny jest nowy przedmiot – psychoedukacja? Jak wspomagać nauczycieli w pracy z uczniami o różnych potrzebach i w tworzeniu dobrego, inkluzywnego klimatu w szkole? Jak nowe technologie mogą pomóc w budowaniu dobrostanu, a kiedy stają się zagrożeniem?

Wyzwaniem dla szkół i uczelni jest też edukacja świadomych obywateli i obywatelek. Nie chodzi tylko o przygotowanie do wejścia na rynek pracy, lecz także o kształtowanie postaw. Jak szkoły, uczelnie i pracodawcy mogą ze sobą efektywnie współpracować, aby kształcenie odpowiadało na rzeczywiste wyzwania teraźniejszości i przyszłości, a jednocześnie zapewniało edukację świadomego obywatela, sprawczego i zaangażowanego w życie społeczne.

Praktyczne warsztaty

Równolegle do wykładów i paneli dyskusyjnych przewidziane są warsztaty pogłębiające omawiane zagadnienia. Pierwszy z nich będzie poświęcony problematyce bullyingu, czyli przemocy rówieśniczej. Twórcy systemu RESQL z Uniwersytetu SWPS (www.resql.pl) zaprezentują sposoby zapobiegania temu zjawisku. Kolejny warsztat będzie dotyczył rozwijania i wzmacniania kompetencji miękkich u młodzieży w czasach AI. Są one ważne przy budowaniu społeczności zdolnej do efektywnego konfrontowania się z wyzwaniami życia codziennego. Uczestnicy ostatniego warsztatu postarają się namierzyć granicę etyczności w posługiwaniu się AI w szkole, wskazać najważniejsze z problemów moralnych, jakie stwarza sztuczna inteligencja, porozmawiają także o sposobach radzenia sobie z nimi.

Program wydarzenia oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie konferencji.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki, Minister Edukacji oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Patronami medialnymi są: „Forum Akademickie” i „Dyrektor Szkoły”


Te artykuły mogą
cię zainteresować

Poproś o komentarz ekspercki

Napisz nam o swoim temacie, a my znajdziemy dla Ciebie eksperta z naszej bazy ponad 400 naukowców.

Przejdż do formularza
Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z publikowanymi przez nas nowościami.

Zapisz się