Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI

 

Strategie edukacyjne i ciągłość kształcenia

O konferencji BRAK MIEJSC

Kogo zapraszamy:

przedstawicieli środowiska akademickiego i oświatowego, organizacji pozarządowych, administracji centralnej i samorządowej zajmujących się edukacją, uczniów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Robot z wykorzystaniem AI

O konferencji

Brak miejsc! Zapraszamy na transmisję konferencji online.

Dialog szkół i uczelni dla nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego

Sztuczna inteligencja jest jednym z trendów, który ma i będzie miał ogromny wpływ na zmiany społeczne i gospodarcze. Nowe technologie niosą ze sobą nie tylko możliwości rozwoju, poprawy wielu aspektów życia, lecz także niewłaściwie wykorzystywane mogą stanowić zagrożenie dla różnych jego obszarów, np. zdrowia psychicznego czy budowania obywatelskiego społeczeństwa.

Jakie szanse i zagrożenia niesie AI dla edukacji?

Jak te zmiany zastosować do zapewnienia ciągłości kształcenia pomiędzy szkołami a uczelniami, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości, które dają nowe technologie do kształcenia świadomych uczestników życia publicznego? Tym zagadnieniom poświęcona jest konferencja „Edukacja (dla) przyszłości w dobie technologii AI. Strategie edukacyjne i ciągłość kształcenia”.

Celem wydarzenia jest nawiązanie oraz pogłębienie dialogu szkół i uczelni, a także wskazanie rozwiązań i kierunków rozwoju nowoczesnej edukacji na różnych jej etapach, aby zwiększyć synergię między edukacją szkolną a kształceniem na uczelniach w dobie rozwijającej się technologii sztucznej inteligencji. Pragniemy zbudować most edukacyjny i pokazać dwie perspektywy: szkoły i uniwersytetu.

Podczas konferencji poruszymy następujące tematy:

 • Czy rewolucja technologiczna oznacza też rewolucję w edukacji? Jednym z istotnych zagadnień jest zmiana programów i sposobów nauczania. Posłuchamy opinii praktyków: przedstawicieli szkół i świata akademickiego. Postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy konieczne jest wprowadzenie nowych zagadnień do programu (począwszy od umiejętności promptowania po położenie nacisku na rozwijanie krytycznego myślenia, analizowania, wysnuwania wniosków)?
 • Kompetencje, umiejętności, wiedza to ważna triada w edukacji. Wydaje się jednak, że na nowo trzeba określić rolę szkoły i uczelni w kształtowaniu kompetencji i umiejętności oraz jako źródła zdobywania wiedzy. Kwestia ta dotyczy zarówno kształcenia uczniów, studentów, jak i przyszłych nauczycieli. Dlatego chcemy poruszyć temat kompetencji potrzebnych dziś nauczycielowi i wspólnie przeanalizować, jak współpraca szkół i uniwersytetów może wzmocnić umiejętności, wiedzę i rolę społeczną nauczyciela i jak wykorzystać do tego nowe technologie.
 • Psychoedukacja, czyli nie tylko zapobieganie kryzysom zdrowia psychicznego. Coraz częściej mówi się o potrzebie dostarczania młodym ludziom wiedzy i umiejętności budowania własnej odporności psychicznej, dbania o swój dobrostan, a także dawania dostępu do narzędzi, które pomogą im w budowaniu bezpiecznego środowiska w szkole. Czy w szkole potrzebny jest nowy przedmiot – psychoedukacja? Jak wspomagać nauczycieli w pracy z uczniami o różnych potrzebach i w budowaniu dobrego, inkluzywnego klimatu w szkole? Jak nowe technologie mogą pomóc w budowaniu dobrostanu, a kiedy stają się zagrożeniem?
 • Edukacja świadomego obywatela: szkoła – uniwersytet – społeczeństwo. Kształcenie świadomych obywateli to wyzwanie dla szkół i uczelni w kontekście przygotowania nie tylko do wejścia na rynek pracy, lecz także kształtowania postaw. Jak szkoły, uczelnie i pracodawcy mogą ze sobą efektywnie współpracować, aby kształcenie odpowiadało na rzeczywiste wyzwania teraźniejszości i przyszłości, a jednocześnie zapewniało edukację świadomego obywatela, sprawczego i zaangażowanego w życie społeczne.
 • Strategie i rozwiązania. Wydarzenie będzie też okazją do podzielenia się dobrymi praktykami i pomysłami na strategie sprzyjające budowaniu dialogu między szkołami i uczelniami oraz ciągłości kształcenia w obliczu nowych wyzwań.
 • Warsztaty. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty dotyczące poruszanych w czasie wydarzenia zagadnień.

Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu!

Listy

Przeczytaj list Ministry Edukacji Barbary Nowackiej

Zarejestruj się!

Brak miejsc stacjonarnych. Zapraszamy na transmisję online.

Program konferencji

Prelekcje i dyskusje (sala S305)

 1. Otwarcie konferencji
  prof. dr hab. Roman Cieślak
  rektor Uniwersytetu SWPS
  dr Mieczysław Błoński
  prezes Polskiej Unii Edukacyjnej, wiceprezydent Uczelni Łazarskiego
 2. AI w edukacji: szanse i zagrożenia (wykład otwierający)
  prof. Piotr Sankowski
  prezes IDEAS NCBR
 3. Czy rewolucja technologiczna oznacza rewolucję w edukacji? (panel dyskusyjny)
  prof. Piotr Sankowski
  prezes IDEAS NCBR
  prof. Grzegorz Mazurek
  rektor Akademii Leona Koźmińskiego
  Marcin Czaja
  dyrektor Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Leszek Janasik
  dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 STO w Milanówku
  Robert Górniak
  wicedyrektor Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5 „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu
  prof. Maria Ganzha
  Politechnika Warszawska
  dr Konrad Maj
  kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych „HumanTech” USWPS moderator dyskusji
 4. Przerwa kawowa
 5. Sztuczna inteligencja w edukacji w świetle badań: jedno zjawisko, wiele perspektyw (wykład)
  dr hab. Marek Zieliński, prof. CDV
  rektor Collegium Da Vinci
 6. Kształtowanie przyszłości: kompetencje, które należy rozwijać (wykład)
  dr Anna Ziółkowska, prof. USWPS
  kierowniczka Centrum Doskonałości i Innowacji w Dydaktyce USWPS
 7. Kompetencje? Umiejętności? Wiedza? (panel dyskusyjny)
  dr Roland Zarzycki
  prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas
  Bogusława Łuka
  prezeska zarządu Fundacji Uniwersytet Dzieci
  dr Joanna Górecka
  dyrektorka Instytutu Innowacji Edukacyjnych, nauczycielka w Szkole No Bell
  Alicja Balcerak
  absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS
  Jan Bęczkowski
  uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 STO w Milanówku
  dr Dorota Wiśniewska-Juszczak
  Wydział Psychologii w Warszawie USWPS moderatorka dyskusji
 8. Przerwa obiadowa
 9. Dobry klimat w szkole podstawą do dobrej edukacji. Jak dbać o dobrostan zdrowia psychicznego ucznia i nauczyciela? (wykład)
  dr Małgorzata Wójcik
  prodziekan na Wydziale Psychologii w Katowicach USWPS
 10. Psychoedukacja, czyli nie tylko zapobieganie kryzysom zdrowia psychicznego (panel dyskusyjny)
  Iwona Krop-Machalica
  dyrektor Departamentu Wychowania i Profilaktyki w Ministerstwie Edukacji Narodowej
  dr Małgorzata Wójcik
  prodziekan na Wydziale Psychologii w Katowicach USWPS
  dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek
  kierowniczka Centrum Neurorehabilitacji USWPS
  Bartosz Tymiński
  dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy STO w Warszawie
  Vanessa Pusz
  uczennica LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” w Warszawie
  dr Radosław Kaczan
  Uniwersytet SWPS moderator dyskusji
 11. Przerwa kawowa
 12. Edukacja świadomego obywatela: szkoła – uniwersytet – społeczeństwo (panel dyskusyjny)
  prof. Anita Zarzycka
  pełnomocniczka dziekana ds. dydaktyki, Uczelnia Łazarskiego
  Izabella Gorczyca
  dyrektorka szkoły No Bell, członkini zarządu Krajowego Forum Edukacji Niepublicznej
  dr Monika Kwiecińska-Zdrenka
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Emilia Kaczmarek
  studentka kierunku życie publiczne na Uniwersytecie SWPS
  Klara Powierża
  uczennica 2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. P. Jasienicy STO w Warszawie
  dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska
  Wydział Nauk Społecznych w Warszawie USWPS moderatorka dyskusji
 13. Przyszłość edukacji – edukacja dla przyszłości. Strategie i rozwiązania (panel zamykający)
  prof. Barbara Marcinkowska
  rektorka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
  prof. dr hab. Roman Cieślak
  rektor Uniwersytetu SWPS
  prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
  Prezydent Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
  dr Mieczysław Błoński
  prezes Polskiej Unii Edukacyjnej
  Anna Sobala-Zbroszczyk
  dyrektorka 2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie, członkini Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego
  Wawrzyniec Smoczyński
  Uniwersytet SWPS moderator dyskusji
 14. Zamknięcie konferencji

Warsztaty równoległe (sala S302)

 1. Zapobieganie bullyingowi (przemocy rówieśniczej): Badania i programy interwencji – doświadczenia twórców programu RESQL

  Warsztat poświęcony problematyce bullyingu, przemocy rówieśniczej oraz prezentacji programów zapobiegania tym negatywnym zjawiskom będzie oparty na doświadczeniach twórców programu RESQL (www.resql.pl). W trakcie warsztatu zostaną przedstawione wyniki badań dotyczących przemocy rówieśniczej oraz omówione skuteczne programy interwencji, opierając się na praktycznych doświadczeniach związanych z wdrażaniem programu RESQL w szkołach w całej Polsce. Warsztat adresowany jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów zainteresowanych problematyką przemocy rówieśniczej i jej zapobieganiem, którzy chcieliby poznać praktyczne doświadczenia twórców programu RESQL oraz skuteczne narzędzia w walce z bullyingiem.

  dr Piotr Rycielski
  Uniwersytet SWPS
  dr Radosław Kaczan
  Uniwersytet SWPS
 2. Miękkie umiejętności, twarde wyzwania: Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji osobistych w czasach AI

  Warsztat to nie tylko odpowiedź na rosnące trudności, jakie są stawiane przed młodymi ludźmi przez świat współczesny, lecz także niezastąpiona okazja do zastanowienia się nad nowym przedmiotem w podstawie programowej oraz nowym podejściem do lekcji wychowawczych. Podczas warsztatu zaprezentujemy nowy program Equilibrium. To przewodnik po zakamarkach ludzkiej psychiki, który wspiera rozwój kompetencji miękkich. Celem programu jest wyposażenie młodych ludzi w głębszą znajomość samych siebie, włączając w to zrozumienie zarówno mechanizmów wewnętrznych, jak i wpływu czynników zewnętrznych na nasze zachowania. W obliczu obserwowanego wzrostu przypadków depresji, załamań nerwowych, co przekłada się na rosnącą liczbę samobójstw wśród młodzieży, program Equilibrium stawia sobie za cel zwrócenie szczególnej uwagi na krytyczne aspekty zdrowia psychicznego. Wspierając młodych ludzi w nabywaniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dążymy do budowania silniejszej i bardziej odpornej społeczności zdolnej do efektywnego konfrontowania się z wyzwaniami życia codziennego.

  Izabella Gorczyca
  Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
 3. Etyka AI w szkole

  Pojawienie się zaawansowanej sztucznej inteligencji wpływa i będzie wpływać na wiele wymiarów naszej rzeczywistości. Odnosi się to także do rzeczywistości szkolnej. To oddziaływanie jest złożone, niesie ze sobą zarówno interesujące możliwości, jak i poważne wątpliwości oraz zagrożenia. Wiele z tych wątpliwości ma charakter etyczny. Które z nich to jedynie nowe przebranie starych problemów, a które istotnie są całkiem nowe? Jak sobie z nimi radzić? Podczas warsztatu postaramy się namierzyć granicę etyczności w posługiwaniu się AI w szkole, wskażemy najważniejsze z problemów etycznych, jakie stwarza AI, a także porozmawiamy o sposobach radzenia sobie z nimi.

  dr Tomasz Mazur
  wicedyrektor 2. SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. P. Jasienicy STO w Warszawie

Prelegenci

Roman Cieślak
Roman Cieślak
prof. dr hab
Profesor psychologii, rektor Uniwersytetu SWPS od 2016 r., członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP. Członek zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej, Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik, współzałożyciel European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment. Jako badacz zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Wraz z zespołem Centrum Badań nad Stresem: StresLab zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących np. radzenia sobie z depresją i stresem. Od 2007 r.współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint.
Mieczysław Błoński
Mieczysław Błoński
dr
Absolwent handlu zagranicznego w Uniwersytecie Gdańskim. Doktorat obronił na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni menedżer firm polskich i zagranicznych. Polski dyplomata i honorowy profesor Sociedad de Estudios Internacionales w Madrycie. Wykładowca akademicki. Wieloletni sekretarz generalny i wiceprzewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dziekan Wydziału Prawa i wieloletni wiceprezydent Uczelni Łazarskiego. Prezes Polskiej Unii Edukacyjnej. Członek Executive Committee of European Federation of Education Employers.
Piotr Sankowski
Piotr Sankowski
dr hab., prof. UW
Pełni funkcję prezesa IDEAS NCBR. Jest profesorem w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jego zainteresowania badawcze dotyczą algorytmiki, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmicznej analizy grafów i algorytmów analizy danych. Jako pierwszy Polak otrzymał 4 granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Jest również członkiem ELLIS Society oraz współzałożycielem i CTO spin-offu MIM Solutions.
Grzegorz Mazurek
Grzegorz Mazurek
prof. dr hab.
Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, z którą związany od niemal 20 lat – kolejno jako starszy asystent w Katedrze Marketingu, adiunkt, profesor nadzwyczajny, a od maja 2020 r. – profesor tytularny. W latach 2012–2020 pełnił funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą, odpowiadając za strategię umiędzynarodowienia, akredytacje międzynarodowe i marketing uczelni. W trakcie studiów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu uzyskał stypendium, które umożliwiło mu wyjazd do University of Tilburg, gdzie uzyskał trzeci już tytuł magistra (Organization & Marketing). W 2005 r. obronił pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej. W 2017 r. ukończył program rozwojowy w IESE Business School w Barcelonie. Jest m.in. członkiem Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju, Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum, Zespołu oceniającego projekty o zasięgu międzynarodowym w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris. W latach 2016–2018 wspierał Ministra Cyfryzacji jako członek Rady ds. Cyfryzacji.
Marcin Czaja
Marcin Czaja
 
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, urzędnik służby cywilnej, audytor wewnętrzny jednostek sektora finansów publicznych. Studiował prawo międzynarodowe na Uniwersytecie w Amsterdamie, zarządzanie projektami w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2008 r. zatrudniony na stanowisku dyrektora departamentu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2013 r. kieruje komórką organizacyjną odpowiedzialną za sprawy organizacji i nadzoru nad uczelniami w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
Leszek Janasik
Leszek Janasik
 
Dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Milanówku. Od ponad 20 lat jest nauczycielem geografii i wiedzy o społeczeństwie. Bierze aktywny udział w debacie o jakości edukacji, m.in. jako prelegent i uczestnik paneli dyskusyjnych podczas ogólnopolskich wydarzeń oświatowych. Jego pasję stanowią podróże, które inspirują go do dalszego doskonalenia szkoły. Prowadzone przez niego liceum jest zaliczane do czołowych szkół ponadpodstawowych w Polsce.
Robert Górniak
Robert Górniak
 
Nauczyciel języka angielskiego i wicedyrektor w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 „Twoja Przyszłość” w Sosnowcu. Z zamiłowania i dodatkowego wykształcenia prowadził kółko informatyczne w ramach programu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Jest współautorem podręczników do języka angielskiego. Prowadzi stronę i grupę „Dealerzy Wiedzy”, w której zajmuje się tematami związanymi z oświatą i edukacją.
Maria Ganzha
Maria Ganzha
dr hab., prof. PW
Prezeska Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jest także członkinią Zespołu do spraw eksploracji i eksploatacji możliwości SI, powołanego przez Rektora Politechniki Warszawskiej oraz członkinią Zarządu sekcji Aktualne Wyzwania Sztucznej Inteligencji w Polskim Towarzystwie Informatycznym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technologii agentowych, technologii semantycznych oraz uczenia maszynowego. Jest autorką i współautorką blisko 200 artykułów naukowych, redaktorką naczelną serii wydawniczej Annals of Computer Science and Information Systems oraz członkinią rad redakcyjnych 3 czasopism. Była zapraszana do komitetów programowych ponad 250 konferencji. W 2022 r. została wskazana jako jedna z 10 kobiet „TOP of the TOP Women in AI w Polsce”.
Konrad Maj
Konrad Maj
dr
Kierownik Centrum HumanTech na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii w Warszawie. Kierownik projektu HumanTech Meetings. Naukowo zajmuje się społecznymi i psychologicznymi aspektami nowych technologii, zwłaszcza sztuczną inteligencją, metawersum oraz robotyką. Prowadzi badania i projekty w obszarze HRI (Human-Robot-Interaction). Członek Komitetu ds. Metawersum w ramach Związku Cyfrowa Polska oraz Zespołu Eksperckiego ds. Technologii i Demokracji Fundacji Batorego. Zaliczony do grona 25 najwybitniejszych absolwentów 25-lecia Uniwersytetu SWPS. Laureat konkursu „Popularyzator Nauki” MEiN (2023).
Marek Zieliński
Marek Zieliński
dr hab., prof. CDV
Rektor Collegium Da Vinci. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z którym był związany przez ponad 20 lat. W swojej pracy naukowej koncentruje się na relacjach biznesowych (członek IMP Group), które badał z perspektywy zaufania, dzielenia się wiedzą oraz adaptacji. Aktualnie prowadzi badania nad rolą i znaczeniem nowych technologii (AI, IoT) w relacjach B2B. Jako kierownik grantów naukowych oraz członek licznych projektów zdobywał doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi. Współautor raportu „Polska edukacja w cieniu AI” oraz inicjator projektu naukowo-dydaktycznego „PoznAI”, poświęconego roli nowych technologii w edukacji. Przez ponad 2 dekady świadczył usługi doradcze, szkoleniowe oraz prowadził projekty badawcze dla firm działających na rynku B2B.
Anna Ziółkowska
Anna Ziółkowska
dr, prof. USWPS
Psycholożka, kierowniczka Centrum Doskonałości i Innowacji w Dydaktyce i prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu USWPS. Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do jej obszaru zainteresowań należy historia myśli psychologicznej, problematyka pamięci i uczenia się oraz psychologia behawioralna. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu historii psychologii, psychologii edukacji, treningów zdolności poznawczych oraz terapii behawioralnej.
Roland Zarzycki
Roland Zarzycki
dr
Prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki, badacz, autor publikacji naukowych i referent na międzynarodowych konferencjach. W 2021 r. wydał monografię „Etyka codzienności – czy można być dobrym po prostu?”. Współpracuje międzynarodowo jako ekspert polityczno-ekonomiczny, zwłaszcza w obszarze odpowiedzialności globalnej, ekonomii społecznej i implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Współtwórca i koordynator kilkudziesięciu projektów naukowo-badawczych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, obywatelskich i biznesowych. Członek Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Naukowo zainteresowany przede wszystkim krytyczną analizą fantazji i ideologii w wymiarze społeczno-politycznym oraz w życiu codziennym. Poza-naukowo trenuje szachy i boks. Publicysta, aktywista, wegetarianin.
Bogusława Łuka
Bogusława Łuka
 
Dyrektorka Finansowa, Prezeska Zarządu Fundacji Uniwersytet Dzieci. Ekspertka od strategicznego zarządzania organizacjami edukacyjnymi. Już od ponad 15 lat z powodzeniem łączy kropki między wizją, strategią, codziennymi działaniami i sprawdzaniem efektów w działaniach Uniwersytetu Dzieci, którego jest współzałożycielką. Doświadczenie zdobywała zarówno podczas studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym, jak i w trakcie pracy zawodowej m.in. w KPMG, Onet. Przez całe życie poszerza zakres swoich umiejętności w ramach szkoleń takich jak ACCA, KAOSPilot czy Leadership Academy for Poland.
Joanna Górecka
Joanna Górecka
dr
Pasjonatka edukacji niecodziennej, nieopresyjnej, angażującej, polonistka z wieloletnim doświadczeniem. Od 17 lat pracuje w Szkole No Bell, gdzie skupia się na wprowadzaniu nowoczesnych metod nauczania, łamaniu schematów edukacyjnych i propagowaniu otwartego myślenia o potrzebach edukacyjnych dzieci. Jako dyrektorka Instytutu Innowacji Edukacyjnych działa na rzecz upowszechniania nowoczesnych metod i formuł kształcenia. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i doradców metodycznych. Koordynowała opracowanie czterech innowacyjnych programów nauczania dla Ośrodka Rozwoju Edukacji: „Obywatel Świata”, „Odkrywca biznesu”, „Zainteresowania i pasje”, „Mały Wynalazca”. Współpracuje z uczelniami, biorąc udział w badaniach i przedsięwzięciach edukacyjnych. Nawiązała też współpracę z Holistik Think Tank – organizacją non-profit, której celem jest promowanie nowego sposobu myślenia o edukacji i dostarczanie szkołom konkretnych, systemowych rozwiązań. Autorka licznych publikacji, uczestniczka debat i konferencji.
Alicja Balcerak
Alicja Balcerak
 
Tegoroczna absolwentka wydziału Psychologii w Warszawie USWPS oraz wydziału Wiedzy o Teatrze warszawskiej Akademii Teatralnej. Trenerka twórczości, instruktorka improwizacji teatralnej, edukatorka. Autorka programów edukacyjnych i warsztatów realizowanych w różnych instytucjach kultury m.in. w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Centrum Kultury Jidysz, JCC Warszawa oraz w ramach kolonii Camp Atid. Obecnie pracuje jako psycholożka w XLI Liceum im. Joachima Lelewela w Warszawie oraz w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie prowadzi warsztaty dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz tworzy treści edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek.
Jan Bęczkowski
Jan Bęczkowski
 
Uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 5 STO w Milanówku. Wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Były członek Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministerstwie Edukacji oraz poseł na Sejm Dzieci i Młodzieży. Aktywista społeczny i wolontariusz. Prywatnie pasjonat lotnictwa, astrofotografii oraz podróżnik.
Dorota Wiśniewska-Juszczak
Dorota Wiśniewska-Juszczak
dr
Psycholożka społeczna, dyplomowana coach, certyfikowana terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, wykładowczyni psychologii społecznej, trenerka i konsultantka w biznesie wspierająca kadrę zarządzającą. Pełnomocniczka Prorektorki ds. dydaktycznych w zakresie jakości studiów w Uniwersytecie SWPS. Koordynatorka specjalności Praktyczna Psychologia Społeczna. Specjalizuje się w tematyce przywództwa i władzy w relacjach. Stale współpracuje z prawnikami w projekcie RöCognition.
Małgorzata Wójcik
Małgorzata Wójcik
dr
Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, adiunkt i prodziekan na Wydziale Psychologii w Katowicach USWPS. Bada dynamikę grup rówieśniczych ze szczególnym uwzględnieniem powodów i przejawów bullyingu – przemocy szkolnej. Obecnie wdraża zintegrowany program monitorowania i zapobiegania przemocy rówieśniczej „RESQL" w szkołach podstawowych i średnich. Zrealizowała finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt innowacji społecznych (interwencja edukacyjna „Bliżej"), który miał na celu opracowanie programu eliminującego zachowania wykluczające i marginalizujące wśród uczniów gimnazjum. Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych”. Laureatka nagrody im. prof. Romana Czerneckiego za najlepszy artykuł naukowy w dziedzinie edukacji w 2021 r. i nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 r.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Paulina Piechna-Więckiewicz
 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Pełnomocnik Ministra Edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów. Działaczka samorządowa, polityczna i prawniczka. W latach 2006–2018 Radna Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie zasiadała w komisjach: Rewizyjnej (Wiceprzewodnicząca), Budżetu i Finansów, Edukacji i Rodziny (Wiceprzewodnicząca), Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom. Od 2021 r. wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. W swojej działalności skupia się na kwestiach oświatowych, pracowniczych, samorządowych i równościowych.
Magdalena Skotnicka-Chaberek
Magdalena Skotnicka-Chaberek
dr n. med.
Psychoterapeutka i superwizor Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, EABCT. Absolwentka UW i AM w Warszawie, lekarz, psycholog. Kieruje Centrum Neurorehabilitacji, gdzie prowadzi praktykę psychoterapeutyczną specjalizującą się m.in. w problemach osób i ich rodzin dotkniętych zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego i zaburzeniami psychicznymi w przebiegu rzadkich chorób o podłożu genetycznym). W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą współpracuje z rodzicami i szkołami, razem z nauczycielami wypracowuje sposoby na zaimplementowanie strategii terapeutycznych na grunt szkolny. Współautorka książek, artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych poświęconych ADHD, diagnostyce psychologicznej, neurorehabilitacji i psychoterapii, współtwórczyni programu Środowisko z Zasadami ułatwiającego pracę z dzieckiem z zaburzeniami neurorozwojowymi w środowisku domowym i szkolnym. Kierownik merytoryczny czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach.
Bartosz Tymiński
Bartosz Tymiński
 
Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Dzieci Zjednoczonej Europy Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie. Absolwent Wydziału Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2001). Ukończył studia podyplomowe z matematyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Pedagogizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. W SSP nr 14 STO od 1999 r. uczy matematyki, a od 2007 r. jest dyrektorem. Poza szkołą od ponad 20 lat działa jako trener, facylitator i coach. Stworzył i prowadzi grupy superwizyjne dla osób zarządzających szkołami STO.
Vanessa Pusz
Vanessa Pusz
 
Jest absolwentką szkoły podstawowej No Bell w Konstancinie-Jeziornie. Obecnie uczęszcza do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego” w Warszawie. Laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Przez dwa lata była stypendystką Fundacji Geremka, gdzie ukończyła warsztaty historyczne z cyklu „Przez współczesność do historii”. W szkole podstawowej No Bell prowadziła działania na rzecz ochrony praw zwierząt.
Radosław Kaczan
Radosław Kaczan
dr
Psycholog, naukowo zajmuje się psychologią rozwoju człowieka, konstruowaniem narzędzi diagnostycznych do badania rozwoju dzieci i młodzieży, diagnozą kompetencji oraz wspomaganiem uczenia się przez całe życie. Prowadzi również badania dotyczące przemocy rówieśniczej w szkołach i wdraża programy zapobiegające tym zjawiskom. Poza działalnością naukową i dydaktyczną poświęca się wspieraniu rozwoju systemu kwalifikacji zawodowych, współpracuje z biznesem, organizacjami zawodowymi i szkołami wyższymi w zakresie opisu efektów uczenia się i kwalifikacji. Był kierownikiem wdrożeniowego projektu badawczego „Monitorowanie środowiska szkolnego i zapobieganie zachowaniom ryzykownym, w tym przemocy rówieśniczej”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z psychologii rozwoju człowieka.
Anita Zarzycka
Anita Zarzycka
dr, prof. UŁa
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Aktualnie pracuje jako profesor na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie od kilku lat pełni funkcję Pełnomocniczki dziekana ds. dydaktyki, zajmując się unowocześnianiem metod i technik nauczania na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Jej głównym zadaniem jest wspieranie metodyczne oraz organizacyjne wykładowców we wprowadzaniu metod projektowych oraz metody Problem Based Learning. Doktor Zarzycka jest również zastępczynią dyrektora działającego przy Polskiej Unii Edukacyjnej Centrum Doskonałości Dydaktycznej i Naukowej. Pracuje również jako specjalistka ds. analiz społeczno-gospodarczych w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, gdzie realizuje swoje pasje naukowe, uczestnicząc w kilku międzynarodowych projektach badawczych.
Izabella Gorczyca
Izabella Gorczyca
 
Stworzyła markę No Bell obejmującą placówki edukacyjne (przedszkole, szkoła podstawowa, liceum), Instytut Innowacji Edukacyjnych, Wydawnictwo i meble edukacyjne. Prezeska Fundacji Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW. Współzałożycielka ruchu „Budząca się Szkoła”. Uczestniczka spotkań eksperckich, dyskusji i konferencji, współautorka publikacji naukowych. Była prelegentką w ONZ w Wiedniu na sesji „27th Commission of Crime Prevention and Criminal Justice” w 2018 r. Uhonorowana m.in. tytułami „Kobieta Sukcesu Mazowsza” (2017), „Kobieta Charyzmatyczna” (2018). Z edukacją jest związana od końca lat 90. Pod jej kierownictwem szkoła No Bell otrzymała m.in. tytuły: „Innowatora Oświaty”, „Szkoły z mocą zmieniania świata”, a w międzynarodowym konkursie „Edumission 2017” – nagrodę dla najlepszej innowacyjnej szkoły na świecie. Jej misją jest kreowanie narzędzi pomagających wychować człowieka współodczuwającego z innymi, odpowiedzialnego, zaangażowanego. Wie, że można tak organizować proces dydaktyczny, by był dla uczniów przygodą poznawczą.
Dr
Monika Kwiecińska-Zdrenka
Monika Kwiecińska-Zdrenka
dr
Pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Socjolożka młodzieży i edukacji. Wśród jej zainteresowań badawczych są także kwestie nierówności społecznych oraz socjologia życia publicznego. Współautorka toruńskiego badania longitudinalnego (podłużnego) pokoleń. Autorka m.in. monografii poświęconych młodzieży („Aktywni czy bezradni? Młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży”, Wyd. UMK, Toruń 2003) oraz młodych dorosłych („Pokolenie (nie)obecne. Uwarunkowania i procesy obywatelskiej aktywności i bierności młodych dorosłych”, Wyd. PWN, Warszawa 2022). Podejmuje także badania interdyscyplinarne, ostatnio na temat społecznych strategii adaptacyjnych: „O sztuce płaszczenia się” (Seria: Miniatury etyczne. Wyd. UMK, Toruń 2023) lub „Uniwersytecki Zodiak. Jak obcowanie z Akademią spaskudziło nam charaktery” (Wyd. NP., Toruń 2024).
Emilia Kaczmarek
Emilia Kaczmarek
 
Studentka życia publicznego na Uniwersytecie SWPS. Od 2017 prowadzi i wspiera projekty społeczne w Polsce. Jest założycielką fundacji Akcja Menstruacja, pierwszej polskiej organizacji walczącej z ubóstwem menstruacyjnym. Laureatka konkursu 25under25 magazynu Forbes w kategorii wspieranie różnorodności. Pracuje jako specjalistka ds. komunikacji w Fundacji Nowej Wspólnoty zajmującej się zmniejszaniem podziałów w Polsce.
Klara Powierża
Klara Powierża
 
Uczennica 2 SLO z Oddziałami Międzynarodowymi im. P. Jasienicy STO w Warszawie. Uczęszczała do publicznych szkół muzycznych i prywatnej szkoły podstawowej, w której była zaangażowana w działalność samorządu szkolnego jako mediatorka pomiędzy uczniami i nauczycielami. Jako uczennica liceum uczestniczyła w wydarzeniu Model United Nations (symulacji obrad ONZ) w Lubece. Interesuje się przedmiotami ścisłymi i muzyką. Chciałaby zostać bioinżynierem.
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
Justyna Sarnowska-Wilczyńska
dr
Socjolożka, adiunkt w Instytucie Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS, zastępczyni kierowniczki Ośrodka Młodzi w Centrum LAB. Jest badaczką w projekcie „ULTRAGEN: Wchodzenie w dorosłość w czasach ultra-niepewności: międzypokoleniowa teoria «rozedrganych» tranzycji”. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi badaczami studiów nad młodymi i studiów migracyjnych. Brała udział w szkoleniach, stażach i pobytach w takich ośrodkach, jak: Princeton University, University of Vienna, Erasmus University Rotterdam, University of Essex, University College London. Interesuje się szeroko pojętym procesem wchodzenia w dorosłość, inicjacją zawodową, łączeniem edukacji z pracą, losami zawodowymi absolwentów szkół wyższych. Bada, jaką rolę w tych wszystkich procesach odgrywają migracje wewnętrzne i międzynarodowe. Na USWPS pełni funkcję prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Współtworzyła program studiów pierwszego stopnia na kierunku życie publiczne.
Barbara Marcinkowska
Barbara Marcinkowska
dr hab., prof. APS
Ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej) w 1991 r. na kierunku pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika. W 1995 r. uzyskała stopień doktora, a w 2014 r. – doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychofizycznych możliwości i ograniczeń osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną, komunikacji osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz wspierania nauczycieli w wypełnianiu zadań wynikających z kształcenia uczniów z niepełnosprawnością. Przez wiele lat łączyła pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną nauczyciela akademickiego z praktyką pedagogiczną nauczyciela, nauczyciela-terapeuty i dyrektora niepublicznej szkoły specjalnej. W 2020 r. została jednogłośnie wybrana na rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej na kadencję 2020-2024. Pełni też funkcję Przewodniczącej Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych.
Łukasz Sułkowski
Łukasz Sułkowski
prof. dr hab.
Profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych. Prezydent Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Prezes Zarządu Public Consulting Group Polska, kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor ponad 300 publikacji naukowych. Uczestnik międzynarodowych stowarzyszeń badawczych (AAM, EURAM, IFERA, PGV), kierownik lub wykonawca w 20 grantach finansowanych z UE (Horizon, VI PR) oraz funduszy polskich (NCN, NCBiR, MNiSW). Specjalizuje się w problematykach: zarządzania uczelniami, metodologii nauk społecznych, cyfryzacji organizacji oraz przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi.
Anna Sobala-Zbroszczyk
Anna Sobala-Zbroszczyk
 
Dyrektor 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie, członek Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, wiceprezes Zarządu Polskiej Unii Edukacyjnej. Absolwentka polonistyki i Podyplomowych Studiów z Filozofii i Etyki na UW. Posiada dyplom Master of Business Administration Akademii Leona Koźmińskiego oraz certyfikat International Certified Coach (ICC). Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu szkołą niepubliczną, obejmujące takie obszary jak strategia, zmiana, zasoby ludzkie i sprawy bieżące. Posiada także kompetencje w zakresie zakładania i prowadzenia szkoły przygotowującej do matury międzynarodowej (International Baccalaureate, Diploma Programme). Prowadzone przez nią liceum od lat znajduje się w gronie czołowych szkół ponadpodstawowych w Polsce. Ekspertka akcji „Szkoła z klasą”. Autorka licznych artykułów o tematyce edukacyjnej, publikowanych w czasopiśmie „Dyrektor Szkoły”, „Gazecie Wyborczej” oraz w serwisie Oko.press.
Wawrzyniec Smoczyński
Wawrzyniec Smoczyński
 
Pełnomocnik rektora ds. strategii Uniwersytetu SWPS. Odpowiada za prace nad strategią uczelni na lata 2024-29. Współtwórca kierunku Życie Publiczne na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Twórca centrum analitycznego Polityka Insight, opracował autorską metodę pisania tekstów skierowanych do decydentów politycznych i gospodarczych. Doradza korporacjom w zakresie ryzyka politycznego, uczy kadrę menedżerską myślenia krytycznego, przygotowuje zespoły do pracy w warunkach zmienności. Był dziennikarzem i redaktorem tygodnika „Polityka”. Laureat Grand Press i nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. Open Society Fellow, Marshall Memorial Fellow, Munich Young Leader i IMF Journalism Fellow. Zasiada w Europejskiej Radzie Stosunków Międzynarodowych, jest alumnem Akademii Przywództwa dla Polski. W centrum jego zainteresowań są procesy wspólnotowe: powstawania więzi obywatelskich i polaryzacji politycznej. Kieruje Fundacją Nowej Wspólnoty, która opracowuje metodę dialogu dla silnie podzielonych społeczności.
Piotr Rycielski
Piotr Rycielski
dr
Doktor psychologii, pracownik Wydziału Projektowania Uniwersytetu SWPS w Warszawie, wykładowca akademicki. Autor i współautor licznych narzędzi diagnostycznych i publikacji z zakresu psychologii edukacji. Specjalizuje się w systemach zapobiegania przemocy rówieśniczej.
Tomasz Mazur
Tomasz Mazur
dr
Doktor filozofii. Wicedyrektor i Koordynator Programu Matury Międzynarodowej (IBDP) w 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Międzynarodowymi im. P. Jasienicy STO w Warszawie. Absolwent Instytutu Filozofii UW, gdzie przez 12 lat wykładał filozofię i prowadził seminaria poświęcone teoriom wartości i filozofii stoickiej. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także dziesięć książek popularyzujących filozofię. Współczesny praktykujący stoik i popularyzator stoicyzmu jako sztuki życia. Prowadzi spotkania, warsztaty oraz indywidualne konsultacje. Twórca podcastu „Ze stoickim spokojem”.

Organizatorzy

 • logo USWPS
 • logo Centrum Doskonałości i Innowacji w Dydaktyce
 • logo Polskiej Unii Edukacyjnej
 • logo Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej
 • logo Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Patronaty

 • Patronat Ministra Edukacji
 • Patronat Ministra Nauki
 • Patronat Przewodniczącego KRASP

Patronat medialny

 • logo Forum Akacemickiego
 • logo miesięcznika "Dyrektor Szkoły"

Komitet programowy konferencji

 • Przewodniczący: Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS;
 • Tomasz Biegański, Społeczne Towarzystwo Oświatowe;
 • Mieczysław Błoński, prezes Polskiej Unii Edukacyjnej, wiceprezydent Uczelni Łazarskiego;
 • Renata Czeladko, dyrektorka Centrum Prasowego i Komunikacji z Otoczeniem Uniwersytetu SWPS;
 • Izabella Gorczyca, członkini Zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej (KFON);
 • Maria Kotowska, członkini Zarządu Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej (KFON);
 • Zygmunt Puchalski, prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
 • Paweł Pyrka, prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Humanistycznych w Warszawie, lider Centrum Doskonałości i Innowacji w Dydaktyce Uniwersytetu SWPS;
 • Anna Ziółkowska, kierowniczka Centrum Doskonałości i Innowacji w Dydaktyce oraz prodziekan ds. dydaktycznych na Wydziale Psychologii i Prawa w Poznaniu Uniwersytetu SWPS.

Kontakt

Malwina Buszko, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejsce

Uniwersytet SWPS, Chodakowska 19/31, Warszawa