Co w Wawrze piszczy - diagnoza społeczna dzielnicy przygotowana przez ekspertów SWPS Innowacje

udostępnij artykuł
Co w Wawrze piszczy - diagnoza społeczna dzielnicy przygotowana przez ekspertów SWPS Innowacje
float_intro: images/CENTRUM-PRASOWE/foto/Co_w_Wawrze_piszczy_-_diagnoza_społeczna_dzielnicy_przygotowana_przez_ekspertów_SWPS_Innowacje.png

Czy zarząd miasta lub dzielnicy może skutecznie działać bez znajomości potrzeb i oczekiwań mieszkańców? Jak znaleźć równowagę między kierunkami rozwoju całego miasta czy regionu, a potrzebami lokalnymi? Diagnoza społeczna to narzędzie, które pozwala projektować rozwiązania dające poczucie większego bezpieczeństwa, przewidywalności, zrozumiałości i ciągłości działań lokalnej polityki samorządowej. Badacze SWPS Innowacje w diagnozie „Tutejsi, zadomowieni, debiutanci. Wawer obecny i wyobrażony” przygotowanej na zlecenie Urzędu Dzielnicy Wawer, identyfikują potencjały i wyzwania wskazane przez lokalną społeczność.

pobierz pakiet 2

 

SWPS Innowacje, spółka celowa Uniwersytetu SWPS, przeprowadziła kompleksowe badanie diagnostyczne dla dzielnicy Wawer w Warszawie, zatytułowane „Tutejsi, zadomowieni, debiutanci: Wawer obecny i wyobrażony – diagnoza społeczna 2023". Co skłoniło władze dzielnicy do nawiązania współpracy z naukowcami? Celem było zaktualizowanie wiedzy o mieszkańcach i próba wskazania ważnych tematów związanych z jakością życia i przyszłością dzielnicy.

 

Diagnoza społeczna, którą właśnie oddaliśmy w ręce Urzędu Dzielnicy Wawer jest doskonałym przykładem super praktycznego projektu zrealizowanego na rzecz rozwoju społecznego.

Tomasz Szymański-Sztaba, wicedyrektor zarządzający, SWPS Innowacje

Badacze wspierają samorząd terytorialny

Tego rodzaju współpraca instytucji badawczej z jednostką samorządu terytorialnego to znaczący krok w kierunku lepszego zrozumienia i wykorzystania unikalnych cech dzielnic miejskich takich jak Wawer. Wyniki badań ułatwiają władzom dzielnicy wypracowanie równowagi między kierunkami rozwoju całego miasta, a potrzebami i jakością życia lokalnych mieszkańców.

Współpraca między SWPS Innowacje a Urzędem Dzielnicy Wawer jest dla nas flagowym projektem, w którym możemy realizować trzecią misję uniwersytetu, czyli działania wpisujące się w ideę społecznej odpowiedzialności uczelni. Diagnoza społeczna, którą właśnie oddaliśmy w ręce Urzędu Dzielnicy Wawer jest doskonałym przykładem super praktycznego projektu zrealizowanego na rzecz rozwoju społecznego - mówi Tomasz Szymański-Sztaba, wicedyrektor zarządzający SWPS Innowacje

Planowania miejskie oparte na znajomości mieszkańców

Wawer, największa dzielnica Warszawy pod względem powierzchni, ma ogromny potencjał przyrodniczy i równocześnie jest miejscem intensywnej ekspansji miejskiej.

Czy samorząd może działać bez badań mieszkańca? Moim zdaniem nie, bo to jest podstawa naszej współpracy z mieszkańcami. Mamy do dyspozycji różne narzędzia, takie jak budżet obywatelski czy konsultacje, ale kluczowe są pogłębione badania mieszkańców, w których pytamy o to, jak wygląda realizacja naszych programów, jakie są potrzeby naszych mieszkańców, jak oceniają oni naszą pracę zarówno na poziomie statystycznym, jak i na poziomie odczuć - wyjaśnia Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer.

Raport z badania zleconego przez Urząd Dzielnicy, dostarcza dogłębną analizę społeczności i prezentuje dynamikę interakcji pomiędzy jej wieloletnimi mieszkańcami a nowoprzybyłymi. Diagnoza pokazuje, kim są „tu i teraz” osoby zamieszkujące tę dzielnicę Warszawy. Jak postrzegają swoją tożsamość, co świadczy o ich zakorzenieniu w codziennym życiu dzielnicy, co wskazują jako lokalne potencjały, a z czym muszą się na co dzień borykać. To również podsumowanie odpowiedzi na pytania o ich plany na przyszłość, obszary funkcjonowania dzielnicy, z których czerpią satysfakcję i takie, nad którymi należałoby się pochylić i je przepracować.

Jest to narzędzie wykorzystywane przez zarząd dzielnicy w kontekście strategii i kierunków rozwoju. Sposób na zapoznanie się z mieszkańcami przez radnych i poszczególne wydziały, czyli obszary ochrony środowiska, programy skierowane do seniorów czy działania sąsiedzkie i inicjatywa lokalna. To nasze podstawowe narzędzie do planowania pracy, a później jej ewaluacji - dodaje Norbert Szczepański.

Autorzy

Badanie zrealizował zespół w składzie Aleksandra Litorowicz, Martyna Obarska, Tomasz Szymański-Sztaba, dr hab. Michał Wenzel przy współpracy studentek i studentów I i III roku kierunku School of Ideas Projektowanie Innowacji.

Kompleksowe badania naukowców z Uniwersytetu SWPS stanowią nieocenioną pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego w planowaniu inwestycji i działań zmierzających do poprawienia komfortu życia mieszkańców dzielnic, miast i regionów. Uczelnia prowadzi różnego rodzaju projekty, których wyniki znajdują zastosowanie w wielu obszarach życia gospodarczego, kulturowego i społecznego. Przykładem może być Gov_LAB - program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i opracowana diagnoza i strategia dla miasta Sopot.

SWPS Innowacje i Urząd Dzielnicy Wawer zapraszają profesjonalistów z biznesu i sektora publicznego oraz ekspertów w zakresie rozwoju miejskiego do zapoznania się z pełną treścią raportu.

 


Te artykuły mogą
cię zainteresować

Poproś o komentarz ekspercki

Napisz nam o swoim temacie, a my znajdziemy dla Ciebie eksperta z naszej bazy ponad 400 naukowców.

Przejdż do formularza
Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z publikowanymi przez nas nowościami.

Zapisz się