logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Sut

 

Agnieszka Sut

 

Profil zawodowy

Certyfikowana Facilitatorka i Metodyczka Biodanza® System Rolando Toro, Dyrektorka Szkoły Biodanzy w Polsce, Prezeska Fundacji Biodanza Polska. Na stałe mieszka we Włoszech. Jest prekursorką metody Biodanza® w Polsce, którą wprowadziła poprzez warsztaty rozwojowe, ogólnopolskie festiwale zdrowia, konferencje dla specjalistów (Międzynarodowa Konferencja Pracy z Ciałem w Psychoterapii “Sapere” w Krakowie). Współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Sopocie, Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona w Kielcach, Krakowskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Człowiek i jego formy ekspresji życia, rozwój możliwości i potencjałów w każdym wieku, to jej największe pasje zawodowe i prywatne.