Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Akceleracja: dostępne ścieżki

Proces akceleracji
wybranych startupów

Przed nami intensywne 3 lata, podczas których zaprosimy do współpracy min. 30 startupów rozwijających innowacje prospołeczne i prośrodowiskowe. Program Startup Booster for Social Impact to m.in:

 • 5 rund akceleracji dla startupów wrażliwych na problemy społeczne i/lub środowiskowe i gotowych podjąć się wyzwania opracowania rozwiązań wpisujących się w cele zrównoważonego rozwoju;
 • 3 dostępne ścieżki akceleracji;
 • otwartość naróżne formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w formie fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą;
 • współpraca z ponad 30 partnerami biznesowymi, organizacjami pożytku publicznego i uczelniami w celu zaoferowania startupom bogatej i dopasowanej do potrzeb oferty wsparcia.

INDUSTRY PATH
– charakterystyka ścieżki akceleracji startupów z partnerem branżowym

Akceleracja będzie miała na celu sprawdzenie technologii startupu w warunkach rzeczywistych wybranego partnera branżowego i otrzymanie wyczerpującej informacji zwrotnej służącej dalszemu rozwojowi technologii. W ramach tej ścieżki startupy mogą się ubiegać o dofinansowanie do 400 tys. zł.

Przebieg akceleracji:

Wybrane podczas naboru startupy przez 6 miesięcy będą akcelerowane z udziałem partnerów branżowych akceleratora. Startup na etapie naboru wybiera, z którym partnerem programu chce współpracować. Akceleracja będzie miała na celu walidację rozwiązań startupu w środowisku partnera.

Nad przebiegiem całego procesu akceleracji będzie czuwać Rada Partnerów Branżowych. Udział w programie rozpocznie kick-off meeting z udziałem kadry zarządzającej akceleratora, przedstawicieli partnerów branżowych i startupów wyłonionych do danej rundy w ramach akceleracji branżowej. Ma to na celu omówienie procesu akceleracji i rozpoczęcie realizacji indywidualnego planu działań z danym startupem. Zaplanujemy regularne konsultacje i elementy, które pozwolą skupić się na realizacji celów. Każdy proces kończy raport z akceleracji, który zawiera również wskazania do działań wzmacniających podczas postakceleracji.

   
  Agnieszka Młodzińska-Granek
  dr
  Agnieszka Młodzińska-Granek

  Opiekunka ścieżki Industry

  Adiunktka na Uniwersytecie SWPS, badaczka nauk społecznych, od 15 lat zajmuje się tematem współpracy nauki i biznesu, innowacjami społecznymi, w ramach studiów i doktoratu w Polsce, Niemczech i USA. Od 8 lat zaangażowana w ocenę potencjału i wspieranie rozwoju startupów wysokotechnologicznych, w tym z obszaru nauk społecznych i humanistycznych w polskich i międzynarodowych programach: akcelerator MIT Enterprise Forum Central and Eastern Europe, SmartUp Accelerator, Inkubator Innowacyjności 4.0, Shesnnovation w ramach Women in Tech Summit.

  Jest współtwórczynią programu Change It. Impactful Innovation Challenge – konkursu dla najlepszych projektów startupowych, tworzonych przez multidyscyplinarne zespoły (nauki ścisłe oraz nauki społeczne i humanistyczne). Pełni rolę mentorki w programach mentorskich (Uniwersytet SWPS, Shesnnovation Academy). Aktywnie działa na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn - jest współzałożycielką inicjatywy TechSHEroes, wspierającej kobiety w innowacjach.

  VENTRURE CAPITAL PATH
  – charakterystyka ścieżki akceleracji startupów z funduszem VC

  Akceleracja będzie miała na celu zbudowanie gotowości inwestycyjnej startupu i pozyskanie kapitału na dalszy rozwój od inwestora. W ramach tej ścieżki startupy mogą się ubiegać o dofinansowanie do 400 tys. zł.

  Przebieg akceleracji:

  Wybrane podczas naboru startupy przez 6 miesięcy będą akcelerowane z udziałem funduszu VC wskazanego przez startup na etapie naboru. Nad przebiegiem całego procesu akceleracji będzie czuwać Rada Partnerów Inwestycyjnych. Udział w programie rozpocznie kick-off meeting z udziałem kadry zarządzającej akceleratora, przedstawicieli funduszy VC programu i startupów wyłonionych do danej rundy w ramach Venture Capital Path. Ma to na celu omówienie procesu akceleracji, procesu inwestycyjnego, zasady działania funduszy pod kątem decyzji strategicznych, kolejnych wejść i wyjść kapitałowych oraz rozpoczęcie definiowania indywidualnego planu działań ze startupem. W ramach indywidualnego planu działania zostanie m.in. wyznaczony opiekun z funduszu inwestycyjnego i ustalimy plan regularnych konsultacji. W razie potrzeby planowane będą konsultacje z ekspertami naukowymi, w celu wprowadzenia niezbędnych modyfikacji czy pivot’owania rozwiązania. Każdy proces kończy raport z akceleracji, który zawiera również wskazania do działań wzmacniających podczas postakceleracji.

   
  Stanisław Rogoziński
  dr
  Stanisław Rogoziński

  Opiekun ścieżki Venture Capital

  Partner w funduszu Satus Starter VC. Fundusz zainwestował 15 spółek w obszarze technologii cyfrowych na etapie seed. Obecnie przygotowuje się do uruchomienia drugiego funduszu o podobnej polityce inwestycyjnej. Stworzył i zarządzał jedną z wiodących firm doradczych wspierających startupy z branży zaawansowanych technologii. Pracował jako konsultant w Banku Światowym oraz jako menedżer inwestycyjny w dwóch funduszach zalążkowych, gdzie był odpowiedzialny za 20 inwestycji i kilka wyjść z inwestycji.

  SECTOR AGNOSTIC PATH
  – charakterystyka ścieżki akceleracji startupów z dużym potencjałem rynkowym

  W ramach tej ścieżki startupy mogą się ubiegać o dofinansowanie do 200 tys. zł.

  Przebieg akceleracji:

  Wybrane podczas naboru startupy będą akcelerowane przez 6 miesięcy. Nad przebiegiem całego procesu akceleracji będzie czuwać Rada Ekspercka złożona z przedstawicieli partnerów ekosystemowych i ekspertów Uniwersytetu SWPS. Udział w programie rozpocznie kick-off meeting z udziałem kadry zarządzającej akceleratora, przedstawicieli Rady Eksperckiej programu i startupów wyłonionych do danej rundy w ramach Sector Agnostic Path. Omówimy procesu akceleracji i rozpoczniemy definiowanie indywidualnego planu działań ze startupem. W ramach indywidualnego planu działań zostanie wyznaczony opiekun każdego startupu i plan regularnych konsultacji. W razie potrzeby będziemy prowadzić konsultacje z zewnętrznymi ekspertami naukowymi, by móc elastycznie reagować na potrzeby rozwojowe startupu. Akcelerację zakończy opracowanie raportu i wskazań do działań wzmacniających proces w toku postakceleracji.

   
  Tomasz Szymański-Sztaba
  dr
  Tomasz Szymański-Sztaba

  Opiekun ścieżki sector-agnostic

  Ekspert Uniwersytetu SWPS i spółki SWPS Innowacje w obszarze business development. Odpowiada za obszar współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem a klientami biznesowymi. Doświadczony meenedżer wdrożeń innowacyjnych produktów i usług z wieloletnim doświadczeniem we współpracy ze startupami i rozwijającymi się nowymi biznesami. Pracował przy budowaniu innowacji działań i modeli komunikacji dla takich firm jak: PayU CEE, PLNY LALA, panGenerator, Grupy FUTU oraz JTI, Procter&Gamble, ING Bank Śląski, Ford, British American Tobacco. Podejmował działania budujące kulturę innowacji w Banku Pekao S.A. oraz instytucjach zdrowia publicznego (Instytut Żywności i Żywienia) i kultury (Muzeum Polin, Muzeum J. Piłsudskiego, Teatr Polski im. A. Szyfmana).

  Wykładowca w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz School of Ideas Uniwersytetu SWPS.