logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Nie
Tak
dr
Jan Szuma
Poznań
Nauki prawne
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
jan szuma

dr

Jan Szuma

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Dla mediów

Profil naukowy

Doktor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska, a także prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół administracyjnoprawnych problemów procesu inwestycyjnego, zwłaszcza dotyczących korzystania ze środowiska. Znaczną część badań skupia także na kwestii udziału społeczeństwa w postępowaniach środowiskowych.

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii polskich i zagranicznych (m.in. K. Szuma, red., Lineamenti di diritto ambientale polacco, Rzym 2013; W. Sawczyn. J. Szuma, Doręczenia w prawie administracyjnym, Wrocław 2014), w których podjęte zostały aktualne problemy prawne dotyczące prawa ochrony środowiska, a także prawa administracyjnego. Wśród istotnych, cytowanych opracowań J. Szumy można wymienić: Stacje bazowe telefonii komórkowej jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko (PPOŚ 2011, nr 1, s. 33-65) oraz Dopuszczalność ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla istniejącej inwestycji w orzecznictwie sądów administracyjnych (PPOŚ 2011, nr 3, s. 9-26). Publikuje także opracowania o profilu praktycznym (m.in.: R. Hauser, W. Sawczyn., J. Szuma, red., Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych w objaśnieniami, Warszawa 2016; P. Daniel, A. Skomra, J. Szuma, Kompleksowy przewodnik po świadczeniach z pomocy społecznej, Wrocław 2015, Integrated Permits to operate waste management installation in the Polish Environmental Protection Act, PYEL 2011, 133-152).

Od ponad 10 lat zawodowo związany z sądownictwem administracyjnym.

Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS obecnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa europejskiego gospodarczego i finansowego, prawa podatkowego, prawa rzeczowego, a uprzednio także prawa ochrony środowiska. Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk na kierunku prawo.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Prawo administracyjne
  • Prawo ochrony środowiska

Informacje prasowe