Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Monika Wesołowska

 

Monika Wesołowska

 

Profil zawodowy

Absolwentka pedagogiki pierwszego stopnia specjalności: edukacja osób z niepełnosprawności intelektualną (2009), drugiego stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej (2012) na Uniwersytecie Gdańskim, a także absolwentka psychologii drugiego stopnia, na ścieżce klinicznej (2020) na Sopockim Uniwersytecie Nauk Społecznych. Jej prace dyplomowe podejmowały temat efektywności integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach publicznych, a także motywacji do nauki w szkołach integracyjnych i specjalnych. W Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych rozpoczęła pracę w 2011 roku. W 2015 roku odbyła staż w Institutt for Anvendt Atferdsanalyse prowadzonym przez dr Jensa Skara w Norwegii. Ukończyła Stosowaną Analizę Zachowania pod kierownictwem dr Moniki Zielińskiej.
W centrum jej zainteresowań są zagadnienia związane z włączaniem społecznym, edukacją osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o zasady SAZ, a także z procedurami redukcji zachowań niepożądanych w pracy z osobami z zaburzeniami zachowania.