logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Barbara Giza
Warszawa
Nauki o kulturze i religii
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie, Katedra Kultury i Mediów
Instytut Nauk Humanistycznych ,
BIO Barbara Giza

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Barbara Giza

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie

profesor uczelni w Katedrze Kultury i Mediów
koordynator kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna


Dla mediów

Profil naukowy

Filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca. Zajmuje się historią i teorią filmu oraz dziennikarskimi przekazami multimedialnymi. Naukowo skupia się na sytuacji filmu we współczesnej kulturze audiowizualnej oraz pograniczach literatury i filmu, kwestiach autorstwa, jak również scenopisarstwa filmowego. Zajmuje się także społecznymi kontekstami filmu oraz dziennikarstwem filmowym. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi dla studentów dziennikarstwa zajęcia z zakresu kultury audiowizualnej, historii mediów oraz analizy filmu.

Pracownik naukowy Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie w zakresie badań nad filmem i kulturą filmową. Współprowadzi badania społeczne Polacy o polskim filmie, finansowane przez PISF. Członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI oraz członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Jest także członkiem redakcji kwartalnika Akademii Polskiego Filmu „Pleograf”.

Autorka wielu publikacji naukowych, m.in. książek: Między literaturą a filmem. O scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego (2007), Do filmu trafiłem przypadkiem. Z Jerzym Stefanem Stawińskim rozmawia Barbara Giza (2007), Jerzy Stefan Stawiński. Scenariusze filmowe (2009), Stawiński i wojna. Podróż autobiograficzna jako reprezentacja doświadczenia (2012), współredaktorka m.in. książek: Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze (2008), Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia (2011), Konrad Eberhardt (2013), Polskie piśmiennictwo filmowe (2013), Polskie seriale telewizyjne (2014), Aleksander Jackiewicz (2015), Krzysztof Mętrak (2019), Magia i pieniądze. Z Agnieszką Holland rozmawia Maria Kornatowska (2020), Niezrealizowane scenariusze filmowe w zbiorach FINA jako nowe źródło wiedzy o kulturze PRL, [w:] Archiwa we współczesnych badaniach filmoznawczych (w druku). W przygotowaniu są książki Rola archiwów we współczesnych badaniach filmoznawczych oraz Wrzesień 1939. Filmowe teksty i konteksty.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Historia i teoria filmu
  • Przekaz medialny
  • Adaptacja
  • Kultura popularna
  • Kobiety w filmie
  • Kino polskie

Materiały Audio

Czy galę oscarową można nazwać świętem kina?

Pobierz plik MP3 (609 KB)

Jakie znaczenie mają Oscary dla polskiego widza?

Pobierz plik MP3 (995 KB)