logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
BIO Barbara Giza

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Barbara Giza

Instytut Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie

kierownik Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej


Dla mediów

Profil naukowy

Filmoznawca, medioznawca, kulturoznawca. Zajmuje się historią i teorią filmu oraz dziennikarskimi przekazami multimedialnymi. Naukowo skupia się na sytuacji filmu we współczesnej kulturze audiowizualnej oraz pograniczach literatury i filmu, kwestiach autorstwa, jak również scenopisarstwa filmowego. Zajmuje się także społecznymi kontekstami filmu oraz dziennikarstwem filmowym. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi dla studentów dziennikarstwa zajęcia z zakresu kultury audiowizualnej, historii mediów oraz analizy filmu.

Pracownik naukowy Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego w Warszawie w zakresie badań nad filmem i kulturą filmową. Współprowadzi badania społeczne Polacy o polskim filmie, finansowane przez PISF. Członkini Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI oraz członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami.

Autorka wielu publikacji naukowych, m.in. książek: Między literaturą a filmem. O scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego (2007), Do filmu trafiłem przypadkiem. Z Jerzym Stefanem Stawińskim rozmawia Barbara Giza (2007), Jerzy Stefan Stawiński. Scenariusze filmowe (2009), Stawiński i wojna. Podróż autobiograficzna jako reprezentacja doświadczenia (2012), współredaktorka m.in. książek: Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze (2008), Post-soap. Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia (2011), Konrad Eberhardt (2013), Polskie piśmiennictwo filmowe (2013), Polskie seriale telewizyjne (2014), Aleksander Jackiewicz (2015), Krzysztof Mętrak (2019), Maria Kornatowska (2020). W przygotowaniu są książki Rola archiwów we współczesnych badaniach filmoznawczych oraz Wrzesień 1939. Filmowe teksty i konteksty.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Historia i teoria filmu
  • Przekaz medialny
  • Adaptacja
  • Kultura popularna
  • Kobiety w filmie
  • Kino polskiePowiązane materiały na stronie uczelni

Materiały Audio

Czy galę oscarową można nazwać świętem kina?

Pobierz plik MP3 (609 KB)

Jakie znaczenie mają Oscary dla polskiego widza?

Pobierz plik MP3 (995 KB)