Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Spotkanie z prezesem Najwyższej Izby Kontroli

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/NIK.jpg

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej zaprasza na wykład otwarty Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, zatytułowany „Rola Najwyższej Izby Kontroli w demokratycznym państwie prawa”. Spotkanie odbędzie się 12 stycznia, w warszawskiej siedzibie Uniwersytetu SWPS.

wykład

stycznia12 2017

Warszawa

Naczelny organ kontroli

Najwyższa Izba Kontroli to niezależny od władzy wykonawczej organ kontroli państwowej, który nadzoruje gospodarowanie publicznymi pieniędzmi. Sprawdza przejrzystość procedur, rzetelność informacji oraz apolityczność w podejmowaniu ważkich decyzji.

Krzysztof Kwiatkowski opowie o zasadach i celach działania tej instytucji, roli, jaką odgrywa w funkcjonowaniu państwa demokratycznego, a także wyzwaniach, jakie przed nią stoją.

Na zaproszenie studentów prawa

Prezes Kwiatkowski wygłosi wykład na zaproszenie studentów Uniwersytetu SWPS działających w Kole Naukowym Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa. Głównym zakresem działania koła jest porównywanie systemów prawnych różnych państw w obrębie poszczególnych dziedzin prawa.

258 Kwiatkowski Krzysztof

Krzysztof Kwiatkowski

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1997-2001 doradca i sekretarz prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka. W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego. W wyborach parlamentarnych w 2007 wybrany z okręgu łódzkiego na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W 2009 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a wkrótce po tym został powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Od 2013 roku pełni funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Data i miejsce wydarzenia

12 stycznia 2016, godz. 14.00

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowsk 19/31, sala N309