Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
forma studiów:
studia podyplomowe realizowane:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

Zgromadzenie Walne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/meeting.jpg

W murach naszej uczelni odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). To ważna okazja, by zabrać głos na temat funkcjonowania Towarzystwa i wybrać delegatów, którzy będą realizować postanowienia Walnego Zgromadzenia. Wydarzeniu będą towarzyszyć wykłady dotyczące: wdrażania przepisów RODO przez gabinety psychologiczne, eksperymentalnej metody Warnkego oraz integracji środowiska psychologicznego w ramach PTP. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu studentów oraz wykładowców Uniwersytetu SWPS.

Wstęp wolny na wykłady. W wyborze delegatów biorą udział członkowie PTP.

spotkanie

wrzesień16 2018

Warszawa

Program

10.15 – rejestracja

10.45-11.45 – Komunikacja i wspólne działanie – prof. Adam Tarnowski

12.00‐13.00 – obrady Walnego Zebrania Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego

13.15-14.45

  • RODO w gabinecie psychologa – Patryk Siewert | Aula N307
  • Metoda Warnkego – eksperymentalnej metody terapii skierowanej dla osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowo‐słuchowych – Dorota Jagura | Aula N308

Komunikacja i wspólne działanie

Towarzystwo, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś więcej niż zbiorem jednostek. Łączą nas wartości- wszyscy mniej więcej jesteśmy zgodni w tym, czym jest wykonywanie zawodu psychologa, wszyscy mniej więcej zgadzamy się, jakie kompetencje powinien mieć psycholog. Kodeks etyczny (niezależnie od potrzeby jego reformy) to nie tylko zbiór reguł, zawarty jest w nim pewien wizerunek psychologa-profesjonalisty. Certyfikaty określają ramy tego wizerunku w szczegółowych sytuacjach zawodowych.

Jednak normy, wartości i wizerunek nie mogą być tylko deklarowane. Uczymy się ich (lub umacniamy je w sobie) wtedy, kiedy jesteśmy w interakcji, gdy angażujemy się (realnie lub emocjonalnie) w działania kolegów.

Dlatego właśnie komunikacja w Towarzystwie wymaga wzmocnienia. Tak naprawdę niewielu z nas wie, co dzieje się z osobami którym udzieliliśmy rekomendacji (a przecież moglibyśmy zawiadamiać się o sukcesach i problemach), dyskusje nad problemami Towarzystwa również niewiele osób interesują – aż do momentu, kiedy stają się one trudne do zignorowania.

Nasza komunikacja może odbywać się przez internet i na spotkaniach Oddziałów i Sekcji, a także mniej formalnych grup tematycznych – albo w prostych relacjach współpracy wychodzących poza PTP. Mamy o czym rozmawiać. Nie tylko w gronie Zarządu czy Prezydium. Jest nas więcej.

Problemy takie jak strona internetowa, składki, czasopisma, rynek testów, status prawny zawodu itd. będą łatwiejsze, kiedy będą omawiane ze wszystkimi.

prof. Adam Tarnowski – profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

RODO w gabinecie psychologa

Wystąpienie dotyczyć będzie podstawowych wymogów nakładanych na gabinety psychologiczne przez RODO i rozwiązań, jakie psycholodzy powinni w związku z tym wdrożyć. Bezpośrednio po wystąpieniu przewidziany jest czas na pytania i dyskusję.

Patryk Siewiert – konsultant ochrony danych osobowych z firmy Soczko & Partnerzy.

Metoda Warnkego

Wystąpienie będzie dotyczyć metody Warnkego – eksperymentalnej metody terapii (proces naukowej weryfikacji tej metody w Polsce trwa) skierowanej dla osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowo-słuchowych.

W swoim założeniu metoda obejmuje kompleksową diagnostykę i terapię: dysleksji rozwojowej u dzieci, zaburzeń przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku i zdolności motorycznych, automatyzacji koordynacji półkul mózgowych oraz rozwoju i automatyzacji „wzrokowego języka” i zaburzeń mowy. Metoda wykorzystuje oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne. Podczas diagnozy sprawdzane są podstawowe funkcje w zakresie przetwarzania bodźców wzrokowych, słuchowych oraz motorycznych. Są to np.: próg kolejności wzrokowej, próg kolejności słuchowej, słyszenie kierunkowe, różnicowanie tonów, a także spostrzeganie dynamiczne, selektywność percepcji, umiejętność zapamiętywania krótkotrwałego, czy koordynację „oko-ręka”. Terapia i diagnoza opiera się na pracy z wysokiej klasy medycznymi narzędziami diagnostycznymi i treningowymi i jest ukierunkowana na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisania.

Dorota Jagura – psycholog z firmy BIOMED Neurotechnologie.

Termin i miejsce

16 września 2018 (niedziela)

Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31