Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Zgromadzenie Walne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/meeting.jpg

W murach naszej uczelni odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). To ważna okazja, by zabrać głos na temat funkcjonowania Towarzystwa i wybrać delegatów, którzy będą realizować postanowienia Walnego Zgromadzenia. Wydarzeniu będą towarzyszyć wykłady dotyczące: wdrażania przepisów RODO przez gabinety psychologiczne, eksperymentalnej metody Warnkego oraz integracji środowiska psychologicznego w ramach PTP. Zapraszamy do udziału w wydarzeniu studentów oraz wykładowców Uniwersytetu SWPS.

Wstęp wolny na wykłady. W wyborze delegatów biorą udział członkowie PTP.

spotkanie

wrzesień16 2018

Warszawa

Program

10.15 – rejestracja

10.45-11.45 – Komunikacja i wspólne działanie – prof. Adam Tarnowski

12.00‐13.00 – obrady Walnego Zebrania Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego

13.15-14.45

  • RODO w gabinecie psychologa – Patryk Siewert | Aula N307
  • Metoda Warnkego – eksperymentalnej metody terapii skierowanej dla osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowo‐słuchowych – Dorota Jagura | Aula N308

Komunikacja i wspólne działanie

Towarzystwo, jak sama nazwa wskazuje, jest czymś więcej niż zbiorem jednostek. Łączą nas wartości- wszyscy mniej więcej jesteśmy zgodni w tym, czym jest wykonywanie zawodu psychologa, wszyscy mniej więcej zgadzamy się, jakie kompetencje powinien mieć psycholog. Kodeks etyczny (niezależnie od potrzeby jego reformy) to nie tylko zbiór reguł, zawarty jest w nim pewien wizerunek psychologa-profesjonalisty. Certyfikaty określają ramy tego wizerunku w szczegółowych sytuacjach zawodowych.

Jednak normy, wartości i wizerunek nie mogą być tylko deklarowane. Uczymy się ich (lub umacniamy je w sobie) wtedy, kiedy jesteśmy w interakcji, gdy angażujemy się (realnie lub emocjonalnie) w działania kolegów.

Dlatego właśnie komunikacja w Towarzystwie wymaga wzmocnienia. Tak naprawdę niewielu z nas wie, co dzieje się z osobami którym udzieliliśmy rekomendacji (a przecież moglibyśmy zawiadamiać się o sukcesach i problemach), dyskusje nad problemami Towarzystwa również niewiele osób interesują – aż do momentu, kiedy stają się one trudne do zignorowania.

Nasza komunikacja może odbywać się przez internet i na spotkaniach Oddziałów i Sekcji, a także mniej formalnych grup tematycznych – albo w prostych relacjach współpracy wychodzących poza PTP. Mamy o czym rozmawiać. Nie tylko w gronie Zarządu czy Prezydium. Jest nas więcej.

Problemy takie jak strona internetowa, składki, czasopisma, rynek testów, status prawny zawodu itd. będą łatwiejsze, kiedy będą omawiane ze wszystkimi.

prof. Adam Tarnowski – profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

RODO w gabinecie psychologa

Wystąpienie dotyczyć będzie podstawowych wymogów nakładanych na gabinety psychologiczne przez RODO i rozwiązań, jakie psycholodzy powinni w związku z tym wdrożyć. Bezpośrednio po wystąpieniu przewidziany jest czas na pytania i dyskusję.

Patryk Siewiert – konsultant ochrony danych osobowych z firmy Soczko & Partnerzy.

Metoda Warnkego

Wystąpienie będzie dotyczyć metody Warnkego – eksperymentalnej metody terapii (proces naukowej weryfikacji tej metody w Polsce trwa) skierowanej dla osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania bodźców wzrokowo-słuchowych.

W swoim założeniu metoda obejmuje kompleksową diagnostykę i terapię: dysleksji rozwojowej u dzieci, zaburzeń przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku i zdolności motorycznych, automatyzacji koordynacji półkul mózgowych oraz rozwoju i automatyzacji „wzrokowego języka” i zaburzeń mowy. Metoda wykorzystuje oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne. Podczas diagnozy sprawdzane są podstawowe funkcje w zakresie przetwarzania bodźców wzrokowych, słuchowych oraz motorycznych. Są to np.: próg kolejności wzrokowej, próg kolejności słuchowej, słyszenie kierunkowe, różnicowanie tonów, a także spostrzeganie dynamiczne, selektywność percepcji, umiejętność zapamiętywania krótkotrwałego, czy koordynację „oko-ręka”. Terapia i diagnoza opiera się na pracy z wysokiej klasy medycznymi narzędziami diagnostycznymi i treningowymi i jest ukierunkowana na zmianę zaburzonych funkcji, niezbędnych w procesie czytania i pisania.

Dorota Jagura – psycholog z firmy BIOMED Neurotechnologie.

Termin i miejsce

16 września 2018 (niedziela)

Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31