Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Empatia wobec doświadczenia obcości: w poszukiwaniu wspólnej definicji

float_intro: images-old/2015/rozmowa-zpsychologiem5.jpg

Empatia obejmuje tak szeroki zakres znaczeń, że trudno ustalić jej kanoniczną definicję. O ile w dyskusji filozoficznej ta niejednoznaczność jest atutem, o tyle w praktyce klinicznej staje się problematyczna. Dr Leonor Irarrázaval, psycholożka, psychoterapeutka i superwizorka, zaproponuje fenomenologiczne ujęcie empatii oraz wyjaśni związki między empatią, psychopatologią oraz psychoterapią.

Wykład jest organizowany przez Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Fundacją Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne. Wykład będzie tłumaczony na język polski.

3 października
17.00-19.00
Warszawa

Empatia – w poszukiwaniu wspólnej definicji

Empatię, odkąd tylko termin ten został ukuty ponad 100 lat temu, definiowano na wiele różnych sposobów, niekiedy sprzecznych ze sobą. Zasadniczo, różne definicje empatii nie przysparzają problemów – wręcz przeciwnie, służą wzbogacaniu filozoficznej dyskusji. Jednocześnie empatia została powszechnie uznana za sine qua non postawy psychoterapeuty. Zatem w praktyce klinicznej, szczególnie w kontekście psychoterapii, brak jednoznacznie zdefiniowanego pojęcia empatii staje się problematyczny.

Podczas wykładu dr Irarrázaval przeanalizuje, czy w ogóle i jeśli tak, to w jakim stopniu, trzy główne teorie poznania społecznego – a mianowicie teoria umysłu (teoria teorii), teoria symulacji oraz teoria interakcji – implikują różne aspekty empatii. Analizę rozwinie poprzez odróżnianie tego, czym empatia jest i czym nie jest, aby ostatecznie zaproponować spójne fenomenologiczne ujęcie empatii. Celem tak przeprowadzonej analizy będzie wyjaśnienie związków między empatią, psychopatologią oraz psychoterapią.

Leonor Irarrazaval

dr Leonor Irarrázaval jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutką i superwizorką. W swej pracy naukowej zajmowała się fenomenologicznym badaniem zaburzeń Ja oraz narracji w schizofrenii. Aktualnie realizuje badania dotyczące etycznych aspektów ludzkiej koegzystencji w kontekście zdrowia psychicznego na Wydziale Psychiatrii Ogólnej w szpitalu Uniwersytetu w Heidelbergu.

Termin i miejsce

3 października 2018 r. (środa), godz. 17.00-19.00
Uniwersytet SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, aula S304