Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Sopocie

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/students-cap.jpg

Październik to miesiąc dla naszej społeczności akademickiej szczególny. Po wakacyjnej przerwie sale i korytarze wydziałów zamiejscowych Uniwersytetu SWPS ponownie wypełniają się studentami i kadrą dydaktyczną. W piątek 11 października zapraszamy do sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2019/20. Wydarzenie uświetnią znamienici goście, wybitne osobistości, przedstawiciele środowiska akademickiego i samorządu lokalnego. Nie zabraknie tych, którym to święto jest poświęcone – studentów rozpoczynających edukację na Uniwersytecie SWPS. Wykład inauguracyjny pt. „Czy jesteśmy w sieci?” wygłosi psycholog dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL.

11 października
12.00
Sopot

Program uroczystości

Uroczystość poprowadzi dziekan sopockiego wydziału – dr hab. Romana Kadzikowska-Wrzosek, prof. Uniwersytetu SWPS. Tradycyjnie powita wszystkich zgromadzonych gości, wystąpi z krótkim przemówieniem, a następnie wręczy studentom i pracownikom nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Po wystąpieniach gości nastąpi centralny punkt programu, czyli uroczysta immatrykulacja studentów pierwszego roku. Później głos zabierze dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL, która wygłosi wykład pt. „Czy jesteśmy w sieci?”.

258 Agata Błachnio

O prelegentce

dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL – psycholog, logopeda. Wykłada na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Emocji i Motywacji oraz odpowiada za współpracę zagraniczną Instytutu Psychologii. Dr hab. Agata Błachnio zajmuje się psychologią internetu (uzależnienie od internetu, motywacja do korzystania z portali społecznościowych, phubbing). Bada także zachowania nielojalne i nieuczciwe, podłoże agresywnych zachowań kierowców i postawy wobec osób jąkających się. Jako uczestniczka wielu międzynarodowych programów badawczych, współpracowała z ośrodkami naukowymi z całego świata. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Międzykulturowej (IACCP) i Polskiego Towarzystwa Psychologii Społecznej (PSPS).

Termin i miejsce

11 października 2019 r. godz. 12.00

Uniwersytet SWPS w Sopocie
ul. Polna 16/20