Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

„Psychologia edukacyjna”

float_intro: images/ZDJECIA/nowosci-wydawnicze/psychologia-edukacyjna.jpg

Specjalistki z obszaru psychologii poznawczej i rozwojowej, dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS oraz dr Dorota Bednarek opracowały kompendium wiedzy dla psychologów pracujących w sektorze edukacji. Książka „Psychologia edukacyjna” ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN. Uniwersytet SWPS jest partnerem merytorycznym publikacji.

Podręcznik dla psychologów edukacji

Kompendium opracowane przez ekspertkę z zakresu neuropsychologii rozwojowej, dr Dorotę Bednarek, autorkę 9 rozdziałów monografii, we współpracy z dziekan Wydziału Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS, dr hab. Hanna Bednarek, prof. Uniwersytetu SWPS, ma służyć przede wszystkim psychologom zatrudnionym w szkole, przedszkolu lub innej placówce edukacyjnej. Skorzystają też z niego studenci, którzy przygotowują się do wykonywania tego zawodu.

Podręcznik omawia trzy obszary tematyczne:

  1. zagadnienia podstawowe związane z rolą psychologa w polskim systemie edukacji;
  2. wybrane specjalne potrzeby edukacyjne, w tym takie zagadnienia, jak zaburzenia rozwoju językowego, dysleksję i spektrum autyzmu;
  3. różnorodność zastosowań psychologii edukacyjnej, czyli m.in. metody współpracy z nauczycielami, tutoring i edukacja seksualna i międzykulturowa.

Psycholog edukacji zajmuje się psychologią edukacji, a nie edukacją. W związku z tym staraliśmy się kłaść nacisk na potrzeby roli zawodowej psychologa i nie mylić jej z rolą nauczyciela, edukatora czy trenera. Psycholog edukacyjny nie jest bowiem lepszym nauczycielem, edukatorem czy skuteczniejszym trenerem. Jest psychologiem wspierającym na różne sposoby ucznia, nauczyciela, społeczność szkoły, proces kształcenia. Nie wychowuje i nie naucza. Jego rola jest znacznie bardziej zniuansowana.

fragment wprowadzenia do książki „Psychologia edukacyjna”

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN przy wsparciu i pod patronatem Uniwersytetu SWPS.

O autorkach

Dorota Bednarek, zdjęcie portretowe
dr
Dorota Bednarek

Psycholog dziecięcy, neuropsycholog rozwojowy. Specjalistka z zakresu etyki zawodu psychologa. Zajmuje się zastosowaniami psychologii rozwojowej, klinicznej i neuropsychologii w edukacji. Prowadzi prace badawcze z zakresu neuropsychologicznych mechanizmów dysleksji. Jest autorką opracowań programów diagnostycznych i interwencyjnych związanych z dysleksją dla podmiotów biznesowych. Publikuje prace i prowadzi szkolenia z zakresu współwystępowania zaburzeń, np. dysleksji u osób głuchych, dysleksji u osób z innymi zaburzeniami rozwoju układu nerwowego.

Hanna Bednarek, zdjęcie portretowe
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Hanna Bednarek

Psycholog poznawczy. Dziekan Wydziału Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS. Naukowo zajmuje się psychologią procesów poznawczych, w tym percepcją, uwagą, pamięcią roboczą, orientacją i dezorientacją przestrzenną u pilotów. Interesuje się naukowo psychologią lotniczą i public relations. Prowadzi badania nad skutecznością treningów poznawczych, rolą złudzeń wzrokowych w reklamie, architekturze, modzie, sporcie i lotnictwie oraz kanałów przekazu informacji (wizualnych, akustycznych) w skutecznej komunikacji. Interesuje się media relations, procesami poznawczymi w reklamie, a także bezpieczeństwem lotów.

Zobacz inne aktualności