logo uswps nazwa 3

Nauka i badania

 

CARE-BEH


Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi

 

 

 

 

 

 

Instytut psychologii

 

Center for Applied Research on Behavior and Health – CARE-BEH działa w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS od listopada 2013 r. Kierownikiem Centrum jest prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska.

Główne zadania

Celem CARE-BEH jest prowadzenie badań, tworzenie i ewaluacja interwencji psychospołecznych. Dążymy do odkrycia czynników psychospołecznych, które wyjaśniają podejmowanie i utrzymywanie zachowań zdrowotnych oraz zapobiegają nawrotom do starych nawyków.

Drugim podstawowym celem jest prowadzenie badań, tworzenie i ewaluacja interwencji służących poprawie jakości życia osób z chorobami przewlekłymi. Dążymy do wyjaśnienia, jak podwyższyć jakość życia i adaptację do choroby. Koncentrujemy się na tych czynnikach, które można modyfikować: na ludzkich umiejętnościach, sieciach wsparcia społecznego, a przede wszystkim na przekonaniach (własna skuteczność, przekonania o chorobie, wiek subiektywny, wzrost potraumatyczny, przekonania na temat jedzenia, „za i przeciw”, przekonania rodziców o dzieciach i dzieci o rodzicach, i in.).

CARE-BEH prowadzi badania najwyższej jakości, dotyczące związków psychika-zdrowie somatyczne. Pracujemy w obszarze tzw. kwadrantu Pasteura: nasze odkrycia tworzą pomost łączący rozwiązania podstawowych problemów naukowych z praktycznymi zastosowaniami.

prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska

Fakty i liczby

Zachorowania

Szacuje się, iż duża część poważnych chorób, takich jak rak, choroby serca, udary mogłaby nie mieć miejsca, gdyby zmienić zachowania: na przykład, połowa przypadków zachorowania na nowotwory mogłaby nigdy się nie zdarzyć (Cancer Research UK, 2009).

W ostatnich trzech dekadach liczba Europejczyków z nadwagą i otyłością wzrosła czterokrotnie (Światowa Organizacja Zdrowia, 2010)

Jakość życia w chorobie

Niepełnosprawność i jakość życia w chorobie przewlekłej zależą od tego, co ludzie myślą o chorobie, samych sobie, swoich bliskich i personelu medycznym (Luszczynska, Pawlowska, Knoll, Scholz i Cieslak, 2013).

Liczba osób powyżej 65. r.ż., które „dobrze się starzeją” (satysfakcjonująco funkcjonują poznawczo i fizycznie, nie mają znaczącej niepełnosprawności lub poważnej choroby i są zaangażowane społecznie) wynosi w Europie między 21.1% a 1.6% (średnio 8.5%), przy czym najgorzej pod tym względem jest… w Polsce (Hank, 2011).

Recepta na… aktywność fizyczną

Zdrowie człowieka zależy od genów, zamożności społeczeństwa i innych raczej trudnych do zmienienia czynników. Z drugiej strony zdrowie zależy od zachowań zdrowotnych, które za pomocą własnych działań każdy człowiek może zmienić. Do takich zachowań należą zachowania sprzyjające zdrowiu (m.in. uprawianie aktywności fizycznej, stosowanie zdrowej diety, używanie prezerwatyw, udział w badaniach przesiewowych), zachowania szkodliwe dla zdrowia (np. palenie tytoniu, picie nadmiernych ilości alkoholu) oraz zachowania związane z rolą osoby chorej (np. przestrzeganie zaleceń dotyczących przyjmowania leków).

Rozpoznając znaczenie tych zachowań dla zdrowia ludzi, lekarz w Wielkiej Brytanii przepisuje receptę na… aktywność fizyczną.

Pracownicy Centrum

258 Aleksandra Luszczynska

prof. dr hab.

Aleksandra Łuszczyńska

psycholog, ekspert w dzieninie psychologii zdrowia, kierownik Centrum CARE-BEH 

258 Ralph Schwarzer

prof. dr

Ralf Schwarzer

jeden z najwybitniejszych psychologów zdrowia

Anna Banik

dr

Anna Banik

psycholog, specjalista zdrowia publicznego, adiunkt

Monika Boberska

dr

Monika Boberska

psycholog, specjalista w tematyce zachowań siedzących, praktyk rodzicielskich i jakości życia, adiunkt

Zofia Szczuka

mgr

Zofia Szczuka

psycholog, doktorantka, asystentka badawcza

Ewa Kuliś

mgr

Ewa Kuliś

psycholog, doktorantka, asystentka badawcza, pracownik administracyjno-burowy

Karolina Łobczowska

mgr

Karolina Łobczowska

psycholog oraz terapeuta w trakcie certyfikacji, doktorantka, asystentka badawcza

Współpracownicy:

 • dr Karolina Zarychta-Zajączkowska
 • dr Izabela Pawłowska
 • dr Anna Januszewicz
 • dr Natalia Liszewska
 • dr Dominika Kwaśnicka
 • dr Magdalena Kruk
 • dr Dorota Stasik
 • mgr Maria Siwa
 • mgr Ernest Swora
 • mgr Sylwia Kołodziejczyk

Nasi współpracownicy spoza Uniwersytetu SWPS:

 • prof. Martin Hagger (University of California, USA)
 • prof. Urte Scholz (Szwajcaria, University of Zurich)
 • prof. Nina Knoll (Niemcy, Free University Berlin)
 • prof. Charles Abraham (University of Melbourne, Australia)
 • prof. Charles Benight (University of Colorado, USA,)

 

Realizowane projekty

 • CO-CREATE- Confronting obesity: Co-creating policy with youth. Projekt finansowany przez Komisję Europejską z inicjatywy Horizon 2020 (2018-2024). Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska, (https://www.fhi.no/en/studies/co-create/).

 • The Joint Programming Initiative: A Healthy Diet for a Healthy Life Policy Evaluation Network (JPI HDHL PEN). Projekt finansowany przez Komisję Europejską, (2018-2020). Kierownik polskiego zespołu i współkierownik Workpackage: prof. dr hab. Aleksandra Luszczynska, (https://www.jpi-pen.eu/).

 • The Joint Programming Initiative: A Healthy Diet for a Healthy Life Knowledge Hub on DEterminants of DIet and Physical Activity (JPI HDHL DEDIPAC Knowledge Hub). Projekt finansowany przez Komisję Europejską, (2013-2016), członek konsorcjum. Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska.

 • Zmiana zachowań zdrowotnych w czasie pandemii COVID-19: nawyki mycia rąk. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, (2020-2021). Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska, (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04367337).

 • Jak wyjaśnić zachowania siedzące: zrewidowany refleksyjno-impulsywny model HAPA. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, (2018-2023). Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska.

 • Aktywność fizyczna i jakość życia: badania diadyczne w kontekście formułowania planów indywidualnych, diadycznych i kolaboracyjnych. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Naukii, (2015-2021). Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska.

 • Regulacja wewnętrzna, makro- i mikro-środowiskowe predyktory nadwagi wśród dzieci: weryfikacja modelu ANGELO w badaniach diad dziecko-rodzic. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, (2011-2015). Kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksandra Łuszczyńska.

 • Umożliwianie czy podtrzymywanie? W jakiej kolejności operują wsparcie społeczne i przekonania o własnej skuteczności wyjaśniając aktywność fizyczną. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, (2018-2022). Kierownik projektu: dr Anna Banik.

 • Psychosocial determinants and consequences of sedentary behaviors.Proejkt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, (2018-2020). Kierownik projektu: dr Monika Boberska.

 • Efekty formułowania implementacji intencji na zmianę zachowań sedentaryjnych w okresie późnej dorosłości. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (2016-2020). Kierownik projektu: mgr Zofia Szczuka.

 • Zachowania siedzące i ich społeczno-poznawcze predyktory. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, (2019-2020). Kierownik projektu: mgr Zofia Szczuka.

Publikacje

publikacje

2020

 • Kwasnicka, D., Luszczynska, A., Hagger, M. S., Quested, E., Pagoto. S., Verboon, P., Robinson, S., Januszewicz, A., Idziak P., Palacz-Poborczy, I., Naughton, F. (2020) A theory-based digital intervention to promote weight loss and weight loss maintenance (Choosing Health): Protocol for a randomised controlled trial. BMJ Open, 10, e040183. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2020-040183
 • Luszczynska, A., Lobczowska, K., & Horodyska, K. (2020). Implementation science and translation in behavior change. In M. S. Hagger, L. D. Cameron, K. Hamilton, N. Hankonen & T. Lintunen (Eds.), Handbook of behavior change (pp. 333-348). New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1017/9781108677318.023
 • Luszczynska, A., & Schwarzer, R. (2020). Changing behavior using social cognitive theory. In M. S. Hagger, L. D. Cameron, K. Hamilton, N. Hankonen & T. Lintunen (Eds.), The handbook of behavior change (pp. 32-45). New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108677318.003
 • Kwasnicka, D., ten Hoor, G. A., van Dongen, A., Gruszczyńska, E., Hagger, M. S., Hamilton, K., Hankonen, N., Heino, M. T. J., Kotzur, M., Noone, C., Rothman, A. J., Toomey, E., Warner, L. M., Kok, G., Peters, G. J., & Luszczynska, A. (in press). Promoting Scientific Integrity through Open Science in Health Psychology: Results of the Synergy Expert Meeting of the European Health Psychology Society. Health Psychology Review. 10.1080/17437199.2020.1844037
 • Szczuka, Z., Banik, A., Abraham, C., Kulis, E., Luszczynska A. (2020). Associations between self-efficacy and sedentary behavior: a meta-analysis. Psychology & Health. https://doi.org/10.1080/08870446.2020.1784419
 • Boberska, M., Zarychta, K., Knoll, N., Keller, J., Hohl, D.H., Horodyska, K., Kruk, M., & Luszczynska, A. (2020). Maternal practices and perceptions of child body mass status explain child energy expenditure behaviors and body mass. Journal of Behavioral Medicine, 43, 904-915. https://doi.org/10.1007/s10865-020-00138-1
 • Zarychta, K., Banik, A., Kulis, E., Boberska, M., Radtke, T., Chan, C. K. Y., Lobczowska, K., & Luszczynska, A. (2020). Do parent-child dyads with excessive body mass differ from dyads with normal body mass in perceptions of an obesogenic environment? Nutrients, 12, 2149. https://doi.org/10.3390/nu12072149
 • Knoll, N., Keller, J., Luszczynska, A., Scholz, N., Roecke, C., Schrader, M., & Heckhausen, J. (2020). Control Strategies and Daily Affect: Couples Adapt to New Functional Limitations. GeroPsych The Journal of Gerontopsychology and Geriatric Psychiatry, 33, 155-169. https://doi.org/10.1024/1662-9647/a000229
 • Lakerveld, J., Woods, C., Hebestreit, A., Brenner, H., Flechtner-Mors, M., Harrington, J. M., Kamphuis, C. B. M., Laxy, M, Luszczynska, A., Mazzocchi, M., Murrin, C., Poelman, M. P., Steenhuis, I., Roos, G., Steinacker, J. M., Stock, C., van Lenthe, F. J., Zeeb, H., Zukowska, J., Ahrens, W., on behalf of the PEN Consortium. (2020). Advancing the evidence base for public policies impacting on dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviour in Europe: The Policy Evaluation Network promoting a multidisciplinary approach. Food Policy, 96, 101873. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101873
 • Keller, J., Hohl, D. H., Hosoya ,G., Heuse, S., Scholz, U., Luszczynska, A., & Knoll. N (2020). Long-term effects of a dyadic planning intervention with couples motivated to increase physical activity. Psychology of Sport and Exercise, 49, 101710. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.101703
 • Luszczynska, A. (2020). It’s time for effectiveness-implementation hybrid research on behavior change. Health Psychology Review, 14, 188-192. https://doi.org/10.1080/17437199.2019.1707105
 • Knauper, B., Shireen, H., Carriere, K., Frayn, M., Ivanova, E., Xu, Z., Lowensteyn, I., Sadikaj, G., Luszczynska, A., Grover, S., & McGill CHIP Health Weight Program Investigators (2020). The effects of if-then plans on weight loss: Results of the 24-month follow-up of the McGill CHIP Healthy Weight Program randomized controlled trial. Trials, 21(1), 40.https://doi.org/10.1186/s13063-019-4014-z
 • Zarychta, K., Banik, A., Kulis, E., Boberska, M., Radtke, T., Chan, C. K. Y., & Luszczynska, A. (2020). Parental depression predicts child body mass via parental support provision, child support receipt, and child physical activity: findings from parent/caregiver-child dyads. Frontiers in Psychology, 11, e161. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00161
 • Zarychta, K. Chan, C. K. Y., Kruk, M., & Luszczynska, A. (2020). Body satisfaction and body weight in under- and healthy-weight adolescents: Mediating effects of restrictive dieting, healthy and unhealthy food intake. Eating and Weight Disorders, 25, 41-50. https://doi.org/10.1007/s40519-018-0496-z

2019

 • Hohl, D.H., Schultze M., J., Keller, J., Heuse, S., Luszczynska, A., & Knoll, N. (2019). Inter-relations between partner provided support and self-efficacy: A dyadic longitudinal analysis. Applied Psychology: Health and Well-Being, 11, 522-542. https://doi.org/10.1111/aphw.12166
 • Czekierda, K., Horodyska, K., Banik, A., Wilhelm, L., Knoll, N., & Luszczynska, A. (2019). Meaning in life and physical quality of life: Cross-lagged associations during in-patient rehabilitation. Rehabilitation Psychology, 64, 425-434. http://dx.doi.org/10.1037/rep0000281
 • Radtke, T., Liszewska, N., Horodyska, K., Boberska, M., Schenkel, K., & Luszczynska, A. (2019). Cooking together: The IKEA effect on family vegetable intake. British Journal of Health Psychology, 24, 896-912. https://doi.org/10.1111/bjhp.12385
 • Czekierda, K., Zarychta, K., Knoll, J., Keller, J., & Luszczynska, A. (2019). Links between meaning in life and physical quality of life after rehabilitation: mediating effects of positive experiences with physical exercises and mobility. PLoS One, 14(10), e0224503. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224503
 • Zarychta, K., Horodyska K., Gan, Y., Chan, C. K. Y., Wiggers, J., Wolfenden, L., Boberska, M., & Luszczynska, A. (2019). Associations of Parental and Child Food and Exercise Aversion With Child Food Intake and Physical Activity. Health Psychology, 38(12), 1116-1127. http://dx.doi.org/10.1037/hea0000799
 • Zarychta, K., Kulis, E., Gan, Y., Chan, C K. Y., Horodyska, K., & Luszczynska, A. (2019). Why are you eating, mom? Maternal emotional, restrained, and external eating explaining children’s eating styles. Appetite, 141, 104335. https://doi.org/10.1016/j.appet.2019.104335
 • Prievara, D., Piko, B. F., & Luszczynska, A. (2019). Problematic internet use, social needs, and social support among youth. International Journal of Mental Health and Addiction, 17, 1908-1019. https://doi.org/10.1007/s11469-018-9973-x
 • Kruk., M, Zarychta, K., Horodyska, K., Boberska, M., Scholz, U., Radtke, T., & Luszczynska, A, (2019). What comes first, negative emotions, positive emotions, or moderate-to vigorous physical activity? Mental Health and Physical Activity, 16, 38-42. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2019.03.002
 • Boberska, M., Horodyska, K., Kruk, M., Knoll, N., Hohl, D. H., Keller, J., & Luszczynska, A. (2019). Parental strategies restricting screen use among children, screen home environment, and child screen use as predictors of child body fat: A prospective parent-child study. British Journal of Health Psychology, 24 , 298-314. https://doi.org/10.1111/bjhp.12354
 • Stanczykiewicz, B., Banik, A., Knoll, N., Keller, J., Hohl, D. H., Rosinczuk, J., & Luszczynska, A. (2019). Sedentary behaviors and anxiety among children, adolescents, and adults.: A systematic review and meta-analysis. BMC Public Health, 19, 459. https://doi.org/10.1186/s12889-019-6715-3
 • Horodyska, K., Boberska, M. Kruk, M., Szczuka, Z., Wiggers, J., Wolfenden, L., Scholz, U., Radtke, T., &. Luszczynska, A. (2019). Perceptions of physical activity promotion, transportation support, physical activity, and body mass: an insight into parent-child dyadic processes. International Journal of Behavioral Medicine, 26(3), 255-265. https://doi.org/10.1007/s12529-019-09780-9
 • Kwasnicka, D., Dombrowski, S. U., White, M., & Sniehotta, F. F. (2019). “It’s not a diet, it’s a lifestyle”: a longitudinal, data-prompted interview study of weight loss maintenance. Psychology & Health. https://doi.org/10.1080/08870446.2019.1579913
 • Kwasnicka, D., Inauen, J., Nieuwenboom, W., Nurmi, J., Schneider, A., Short, C. E., Dekkers, T., Williams, A.J., Bierbauer, W., Haukkala, A., Picariello, F. & Naughton, F. (2019). Challenges and solutions for N-of-1 design studies in health psychology. Health Psychology Review, 1-36. https://doi.org/10.1080/17437199.2018.1564627

2018

 • Zarychta, K., Chan, C. K. Y., Kruk, M., & Luszczynska, A. (2018). Gender-specific body areas satisfaction and body weight status in adolescents: mediating effects of physical activity, fruit and vegetable intake, and energy-dense food intake. Applied Psychology: Health and Well-being. https://doi.org/10.1111/aphw.12145
 • Kruk, M., Zarychta, K., Horodyska, K., Boberska, M., Scholz, U., Radtke, T., & Luszczynska, A. (2018). From enjoyment to physical activity or from physical activity to enjoyment? Longitudinal associations in parent–child dyads. Psychology & Health, 33, 1269-1283. https://doi.org/10.1080/08870446.2018.1489049
 • Berli, C., Luescher, J., Luszczynska, A., Schwarzer, R., & Scholz U. (2018). Couples’ daily self-regulation: The Health Action Process Approach at the dyadic level. PLoS One, 13,(10), e0205887. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0205887
 • Knauper, B., Carriere, K., Frayn, M., Ivanova, E., Xu, Z., Ames-Bull, A., Lowensteyn, I., Sadikaj, G., Luszczynska, A., & Grover, S. (2018). The effects of if‐then plans on weight loss: results of the McGill Chip healthy weight program randomized controlled trial. Obesity, 26, 1285-1295. https://doi.org/10.1002/oby.22226
 • Hohl, D. H., Luescher, J., Keller, J., Heuse, S., Scholz, U., Luszczynska, A., & Knoll, N. (2018). Inter-relations Among Negative Social Control, Self-Efficacy, and Physical Activity in Healthy Couples. British Journal of Health Psychology, 23, 580-596. https://doi.org/10.1111/bjhp.12305
 • Radtke, T., Luszczynska, A., Schenkel, K., Biddle, S., & Scholz, U. (2018). A cluster randomized controlled trial comparing the effectiveness of an individual planning intervention with collaborative planning in adolescent friendship dyads to enhance physical activity (TWOgether). BMC Public Health, 18, 911. https://doi.org/10.1186/s12889-018-5818-6
 • Liszewska, N., Scholz, U., Radtke, T., Horodyska, K., & Luszczynska, A. (2018). Bi-directional associations between parental feeding practices and children’s body mass in parent-child dyads. Appetite, 129, 192-197. https://doi.org/10.1016/j.appet.2018.07.011
 • Banik, A., Schwarzer, R., Knoll, N., Czekierda K., Luszczynska, A. (2018). Self-efficacy and quality of life among people with cardiovascular diseases: a meta-analysis. Rehabilitation Psychology, 63, 295-312. http://dx.doi.org/10.1037/rep0000199
 • Boberska, M., Szczuka, Z., Kruk, M., Knoll, N., Keller, J., Hohl, D. H., & Luszczynska, A. (2018). Sedentary behaviors and health-related quality of life. A systematic review and meta-analysis. Health Psychology Review, 12, 195-210. https://doi.org/10.1080/17437199.2017.1396191
 • Yeager, C. M., Shoji, K., Luszczynska, A., Benight, C. (2018). Engagement with a Trauma Recovery eHealth Intervention Explained with the Health Action Process Approach (HAPA). Journal of Medical Internet Research: Mental Health, 10, e29. https://doi.org/10.2196/mental.9449
 • Liszewska, N., Scholz, U., Radtke, T., Horodyska, K., Liszewski, M., & Luszczynska, A. (2018). Association between children’s physical activity and parental practices enhancing physical activity: The moderating effects of children’s BM-z score. Frontiers in Psychology, 8, 2356. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02359

2017

 • Muellmann, S., Steenbock., M., De Cocker, K., De Craemer, M., Hayes, K., OShea, M. P., Horodyska, K., Bell, J., Luszczynska, A., Roos, G., Langøien L. J., Rugseth, G., Terragni, L., De Bourdeaudhuij, I., Brug, J., & Pischke, C. R. (2017). Views of policy makers and health promotion professionals on factors facilitating implementation and maintenance of interventions and policies promoting physical activity and healthy eating: results of the DEDIPAC project. BMC Public Health, 17, 932. https://doi.org/10.1186/s12889-017-4929-9
 • Kruk, M., Blecharz, J., Boberska, M., Zarychta, K., & Luszczynska, A. (2017). Mental strategies predict performance and satisfaction with performance among soccer players. Journal of Human Kinetics, 59, 79-90, https://doi.org/10.1515/hukin-2017-0149
 • Horodyska, K., Boberska, M, Knoll, N., Scholz, U., Radtke, T.,Liszewska, N., & Luszczynska, A. (2017) What matters, parental or child perceptions of physical activity facilities? A prospective parent-child study explaining physical activity and body fat among children. Psychology of Sport and Exercise., 34, 39-46. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.09.007
 • Pisanti, R., Lombardo, C., Luszczynska, A., Poli, L., Bennardi, L., Giordanengo, L., Berloco, P. B., & Violani, C. (2017). Appraisal of transplant-related stressors, coping strategies, and psychosocial adjustment following kidney transplantation. Stress & Health, 33, 43-447. https://doi.org/10.1002/smi.2727
 • Czekierda, K., Banik, A., Park, C., & Luszczynska, A. (2017). Meaning in Life and Physical Health: Systematic Review and Meta-analysis. Health Psychology Review. 11, 387-418. https://doi.org/10.1080/17437199.2017.1327325
 • Keller, J., Fleig, L. Hohl, D. H., Wiedemann, A. U., Burkert, S. Luszczynska, A., & Knoll, N. (2017). Which characteristics of planning matter? Individual and dyadic physical activity plans and their effects on plan enactment. Social Science & Medicine, 189, 53-62. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.07.025
 • Rackow, P., Berli, C., Luscher, J., Luszczynska, A., & Scholz, U. (2017). Emotional or instrumental support? Distinct effects on vigorous exercise and affect. Psychology of Sport and Exercise, 33, 66-74. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.07.011
 • Zarychta, K., Mullan, B., Kruk, M., & Luszczynska, A. (2017). A vicious cycle among cognitions and behaviors enhancing risk for eating disorders. BMC Psychiatry, 17, 154. https://doi.org/10.1186/s12888-017-1328-9
 • Banik, A., Schwarzer, R., Pawlowska, I., Boberska M., Cieslak R., & Luszczynska, A. (2017). Women with family cancer history are at risk for poorer physical quality of life and lower self-efficacy: a longitudinal study among men and women with non-small cell lung cancer. Health and Quality of Life Outcomes, 15, 62. https://doi.org/10.1186/s12955-017-0645-5
 • Knoll, N., Hohl, D. H., Keller, J., Schuez, N., Luszczynska, A., & Burkert, S. (2017). Effects of dyadic planning on physical activity in couples: A randomized controlled trial.Health Psychology, 36, 8-20. https://doi.org/10.1037/hea0000423
 • Banik, A., Luszczynska, A., Pawlowska I., Cieslak, R., Knoll, N., & Scholz, U. (2017). Enabling, not cultivating: received social support and self-efficacy explain quality of life after lung cancer surgery. Annals of Behavioral Medicine, 51, 1-12. https://doi.org/10.1007/s12160-016-9821-9

2016

 • Lis-Turlejska, M., Luszczynska, A., & Szumial, S. (2016). PTSD prevalence among Polish World War II survivors. Psychiatria Polska, 50, 923-934. https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/60171
 • Hagger, M. S., Luszczynska, A., de Wit, J., Benyamini, Y., Burkert, S., Chamberland, P., . . ., Gollwitzer, P. M. (2016.) Implementation intention and planning interventions in health psychology: Recommendations from the Synergy Expert Group for research and practice. Psychology & Health, 31, 814-839. https://doi.org/10.1080/08870446.2016.1146719
 • Luszczynska, A., Hagger, M. S., Banik, A., Horodyska, K., Knoll, N., & Scholz, U. (2016). Self-efficacy, planning, or a combination of both? a longitudinal experimental study comparing effects of three interventions on adolescents’ body fat. PloS ONE, 11, 7, e0159125. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159125
 • Paech, J., Luszczynska, A., & Lippke, S. (2016) A rolling stone gathers no moss–the long way from good intentions to physical activity mediated by planning, social support, and self-regulation. Frontiers of Psychology, 7, 1024. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01024
 • Cieslak, R., Benight, C. C., Rogala, A., Smoktunowicz, E., Kowalska, M., Zukowska, K., Yeager, C., & Luszczynska, A. (2016). Effects of internet-based self-efficacy intervention on secondary traumatic stress and secondary posttraumatic growth among health and human services professionals exposed to indirect trauma. Frontiers in Psychology, 7, 1009. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01009
 • Gaspar, T., Gaspar de Matos, M., Luszczynska, A., de Wit, J. B. F. (2016). Eating Behavior in Children and Adolescents from Four European Countries: Socio-economic Self-regulatory and Peer Group Influences. North American Journal of Psychology, 18, 177
 • Shoji, K., Cieslak, R. Smoktunowicz, E., Rogala, A., Benight, C. C. & Luszczynska, A. (2016). Associations between job burnout and self-efficacy: A meta-analysis. Anxiety, Stress, & Coping, 29, 367-386. https://doi.org/10.1080/10615806.2015.1058369
 • Gaspar de Matos, M., Palmeira, A., Gaspar, T., de Wit, J. B. F., & Luszczynska, A. (2016). Social support influences on eating awareness in children and adolescents: the mediating effect of self-regulatory strategies. Global Public Health, 11, 437-448. https://doi.org/10.1080/17441692.2015.1094106
 • Zarychta, K., Mullan, B., & Luszczynska, A. (2016). Am I overweight? A longitudinal study on parental and peers weight-related perceptions on dietary behaviors and weight status among adolescents. Frontiers in Psychology. 7, 83. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00083
 • Stok, F. M., de Ridder, D. T. D., de Vet, E., Nureeva, L., Luszczynska, A., Wardle, J., Gaspar, T., & de Wit, J. B. F. (2016). Hungry for an intervention? Adolescents’ ratings of acceptability of eating-related intervention strategies. BMC Public Health, 16, 5. https://doi.org/10.1186/s12889-015-2665-6
 • Rogala, A., Shoji, K., Luszczynska, A., Kuna, A., Yeager, C., Benight, C., & Cieslak, R. (2016). From exhaustion to disengagement via self-efficacy change: Findings from two longitudinal studies among human services workers. Frontiers in Psychology: Organizational Psychology, 6, 2032. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.02032
 • Luszczynska, A., Horodyska, K., Zarychta, K., Liszewska, N., Knoll, N., & Scholz, U. (2016). Planning and self-efficacy interventions encouraging replacing energy-dense foods intake with fruit and vegetable: A longitudinal experimental study. Psychology & Health, 31, 40-64. https://doi.org/10.1080/08870446.2015.1070156
 • Zarychta, K., Mullan, B., & Luszczynska, A. (2016). It doesn’t matter what they say, it matters how they behave: Parental influences and changes in body mass among overweight and obese adolescents. Appetite, 96, 47-55. https://doi.org/10.1080/17441692.2015.1094106

2015

 • Horodyska, K., Luszczynska, A., Hayes, C. B., O’Shea, M. P., Langoien, L. J., Roos, G., van den Berg, M., Hendriksen, M., de Bourdeaudhuij, I., & Brug, J. (2015). Implementation conditions for diet and physical activity interventions and policies: An umbrella review. BMC Public Health. 15, 1250. https://doi.org/10.1186/s12889-015-2585-5
 • Sterkowicz-Przybycien, K., Blecharz, J., Sterkowicz, S., & Luszczynska, A. (2015). Attention and acute judo-specific effort in athletes preparing for Olympic competition. Archives of Budo, 11, 265-270
 • Smoktunowicz, E., Baka, L., Cieslak, R., Nichols, C. F., Benight, C.C., & Luszczynska, A. (2015). explaining counterproductive work behaviors among police officers: the indirect effects of job demands are mediated by burnout and moderated by job control and social support. Human Performance, 28, 332-350. https://doi.org/10.1080/08959285.2015.1021045
 • Keller, J., Burkert, S., Wiedemann, A., Luszczynska, A., Schrader, M., & Knoll, N. (2015). Individual and dyadic planning predicting pelvic floor exercise among prostate cancer survivors. Rehabilitation Psychology, 60, 213-221. https://doi.org/10.1037/rep0000047
 • Shoji, K., Lesnierowska, M., Smoktunowicz, E., Bock, J., Luszczynska, A., Benight, C., & Cieslak, R. (2015). What Comes First, Job Burnout, or Secondary Traumatic Stress? Findings from Two Longitudinal Studies from the U.S. and Poland. PloS One, 10, e e0136730. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136730
 • Luszczynska, A., Zarychta, K., Horodyska, K., Liszewska, N., Gancarczyk, A., & Czekierda, K. (2015). Functional perfectionism and healthy behaviors: The longitudinal relationships between the dimensions of perfectionism, nutrition behavior, and physical activity moderated by gender. Current Issues in Personality Psychology, 3, 84–93. https://doi.org/10.5114/cipp.2015.52085
 • Blecharz, J., Horodyska, K., Zarychta, K, Adamiec, A., & Luszczynska, A. (2015). Intrinsic motivation predicting performance satisfaction in athletes: further psychometric evaluations of the Sport Motivation Scale-6. Polish Psychological Bulletin, 46, 309-319. https://doi.org/10.1515/ppb-2015-0037
 • Stok, M. F., De Vet. E., Wit, J. B. F., Luszczynska, A., Safron, M., de Ridder, D T. D. (2015). The proof is in the eating: Subjective peer norms are associated with adolescents’ eating behavior. Public Health Nutrition, 18, 1044-1051. https://doi.org/10.1017/S1368980014001268
 • De Wit J. B. F., Stok, F. M., de Ridder, D., T. D., de Vet, E., Gaspar, T., Johnson, F., Nureeva, L., & Luszczynska, A. (2015). Food culture in the home environment: Family meal practices and values can support healthy eating and self-regulation in young people in four European countries. Applied Psychology: Health and Well-Being, 7, 22-40. https://doi.org/10.1111/aphw.12034
 • Ochsner, S., Knoll., N., Stadler, G., Luszczynska, A., Hornug, R., & Scholz, U. (2015). Interacting effects of receiving social control and social support during smoking cessation. Annals of Behavioral Medicine, 49, 141-146. https://doi.org/10.1007/s12160-014-9635-6
 • Horodyska, K., Luszczynska, A., van den Berg, M., Hendriksen, M., Roos, G., de Bourdeaudhuij, I., & Brug, J. (2015). Good practice characteristics of diet and physical activity interventions and policies: an umbrella review. BMC Public Health 15, 19. https://doi.org/10.1186/s12889-015-1354-9

2014

 • Blecharz, J., Luszczynska, A., Tenenbaum, G., Scholz, U., & Cieslak, R. (2014). Self-Efficacy Moderates But Collective Efficacy Mediates Between Motivational Climate and Athletes’ Well-Being. Applied Psychology: Health and Well-Being, 6, 280-299. https://doi.org/10.1111/aphw.12028
 • Shoji, K., Bock, J., Cieslak, R., Zukowska, K., Luszczynska, A., & Benight, C. C. (2014). Cultivating Secondary Traumatic Growth among Healthcare Workers: The Role of Social Support and Self-Efficacy. Journal of Clinical Psychology, 70, 831-846. https://doi.org/10.1002/jclp.22070
 • Abraham, C., Johnson, B. J., de Bruin, M., & Luszczynska, A. (2014). Enhancing Reporting of Behavior Change Intervention Evaluations. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 66, S293-S299. https://doi.org/10.1097/QAI.0000000000000231
 • Bukowska-Durawa, A., & Luszczynska, A. (2014). Cervical cancer screening and psychosocial barriers perceived by patients: A systematic review. Contemporary Oncology, 18, 153–159. https://doi.org/10.5114/wo.2014.43158
 • Zarychta, K., Luszczynska, A., & Scholz, U. (2014). The Association Between Automatic Thoughts About Eating, The Actual–Ideal Weight Discrepancies, and Eating Disorders Symptoms: A Longitudinal Study in Late Adolescence. Eating and Weight Disorders, 19, 199-207. https://doi.org/10.1007/s40519-014-0099-2
 • Knäuper, B., Ivanova, E., Xu, Z., Chamandy, M., Lowensteyn, I., Joseph, L., Luszczynska, A., & Grover, S. (2014). Increasing the effectiveness of the Diabetes Prevention Program through if-then plans: study protocol for the randomized controlled trial of the McGill CHIP Healthy Weight Program. BMC Public Health, 14, 470. https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-470
 • Gaspar, T., Matos, M., Luszczynska, A., Baban, A., & de Wit, J. (2014). The impact of a rural or urban context in eating awareness and self-regulation strategies in children and adolescents from eight European countries. International Journal of Psychology, 49, 158-166. https://doi.org/10.1002/ijop.12046
 • Blecharz, J., Luszczynska, A., Scholz, U., Schwarzer, R., Siekanska, M., & Cieslak, R. (2014). Predicting performance and performance satisfaction: The role of mindfulness and beliefs about the ability to deal with social barriers in sport. Anxiety, Stress, & Coping, 27, 270-287. https://doi.org/10.1080/10615806.2013.839989
 • Cieslak, R., Shoji, K., Douglas, A., Melville, E., Luszczynska, A., & Benight, C.C., (2014). A Meta-Analysis of the Relationship between Job Burnout and Secondary Traumatic Stress among Workers with Indirect Exposure to Trauma. Psychological Services, 11, 75-86. https://doi.org/10.1037/a0033798
 • Hagger, M. S., & Luszczynska, A. (2014). Implementation intention and action planning interventions in health contexts: State of the research and proposals for the way forward. Applied Psychology: Health and Well-Being, 6, 1-47. https://doi.org/10.1111/aphw.12017
 • Ochsner, S., Luszczynska, A., Stadler, G., Knoll, N., Hornung, R., & Scholz, U. (2014). The interplay of received social control and social support in smoking cessation. Psychology & Health, 29, 16-31. https://doi.org/10.1080/08870446.2013.818674

2013

 • Luszczynska, A., de Wit, J. B. F., de Vet, E., Januszewicz, A., Liszewska, N., Johnson, F., Pratt, M., Gaspar, T., Gaspar de Matos, M., & Stok, F. M. (2013). At-Home Environment, Out-of-Home Environment, Snacks and Sweetened Beverages Intake in Preadolescence, Early and Mid-Adolescence: The Interplay Between Environment and Self-Regulation. Journal of Youth and Adolescence, 42, 1873-1883. https://doi.org/10.1007/s10964-013-9908-6
 • Luszczynska, A., Pawlowska, I., Cieslak, R., Knoll, N., & Scholz, U. (2013). Social support and quality of life among lung cancer patients: a systematic review. Psycho-oncology, 22, 2160-2168. https://doi.org/10.1002/pon.3218
 • De Vet, E., De Wit, J.B.F., Luszczynska, A., Stok, F.M., Gaspar, T., Pratt, M., Wardle, J., & De Ridder, D.T.D. (2013). Access to excess: how do adolescents deal with unhealthy foods in their environment? European Journal of Public Health, 23, 752–756. https://doi.org/10.1093/eurpub/cks185
 • Cieslak, R., Shoji, K., Luszczynska, A., Taylor, S., Rogala, A., & Benight. C.C. (2013). Secondary Trauma Self-Efficacy: Concept and Its Measurement. Psychological Assessment, 25, 917-928. https://doi.org/10.1037/a0032687
 • Scholz, U., Ochsner, S., & Luszczynska, A. (2013). Comparing different boosters of planning interventions on changes in fat consumption in overweight and obese individuals: A randomized controlled trial. International Journal of Psychology, 48, 604-615. https://doi.org/10.1080/00207594.2012.661061
 • Piko, B. F., Luszczynska, A., & Fitzpatrick, K. (2013). Social inequalities in adolescent depression: the role of parental social support and optimism. International Journal of Social Psychiatry. 59, 474–481. https://doi.org/10.1177/0020764012440788
 • Zaleskiewicz, T., Gasiorowska, A., Kesebir, P., Luszczynska, A., & Pyszczynski, T. (2013). Money and the fear of death: The symbolic power of money as an existential anxiety buffer. Journal of Economic Psychology, 36, 55-67. https://doi.org/10.1016/j.joep.2013.02.008
 • Szczepanska, K.W., Scholz, U., Liszewska, N., & Luszczynska, A. (2013). Social and cognitive predictors of fruit and vegetable intake among adolescents: The context of changes in body weight. Journal of Health Psychology, 18, 667-679. https://doi.org/10.1177/1359105312437434
 • Gholami, M., Lange, D., Luszczynska, A., Knoll, N., & Schwarzer, R. (2013). A dietary planning intervention increases fruit consumption in Iranian women. Appetite, 63,1-6. https://doi.org/10.1016/j.appet.2012.12.005

2012

 • Scholz, U., Kliegel, M., Luszczynska, A., & Knoll, N. (2012). Associations between received social support and positive and negative affect: Evidence for age differences from a daily diary study. European Journal of Ageing, 9, 361-371. https://doi.org/10.1007/s10433-012-0236-6
 • Jackowska, M., von Wagner, C., Wardle, J., Juszczyk, D., Luszczynska, A., & Waller, J. (2012). Cervical screening among migrant women: a qualitative study of Polish, Slovak and Romanian women in London. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care, 38, 229-238. https://doi.org/10.1136/jfprhc-2011-100144
 • Luszczynska, A., Durawa, A. B., Dudzinska, M., Kwiatkowska, M., Knysz, B., Knoll, N. (2012). The effects of mortality reminders on posttraumatic growth and finding benefits among patients with life-threatening illness and their caregivers. Psychology & Health. Psychology & Health, 27, 1227-1243. https://doi.org/10.1080/08870446.2012.665055
 • Luszczynska, A., & Abraham C. (2012). Reciprocal relationships between three aspects of physical self-concept, vigorous physical activity, and lung function: A longitudinal study among late adolescents. Psychology of Sport & Exercise, 13, 640-648. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2012.04.003
 • Burkert, S., Knoll, N., Luszczynska, A., & Gralla, O. (2012). The interplay of dyadic and individual planning of pelvic-floor exercise in prostate-cancer patients following radical prostatectomy. Journal of Behavioral Medicine, 35, 305-317. https://doi.org/10.1007/s10865-012-9416-2
 • Cislak, A., Safron, M., Pratt, M., Gaspar, T., & Luszczynska, A. (2012). Family-related predictors of body weight and weight-related behaviors among children and adolescents: A systematic umbrella review. Child: Care, Health & Development, 38, 321-333. https://doi.org/10.1111/j.1365-2214.2011.01285.x
 • Luszczynska, A., Durawa, A., Scholz, U., & Knoll, N. (2012). Empowerment beliefs and intention to uptake cervical cancer screening: Three psychosocial mediating mechanisms. Women & Health, 52, 162-181. https://doi.org/10.1080/03630242.2012.656187

Kontakt

Uniwersytet SWPS, II Wydział Psychologii
ul. Ostrowskiego 30b, 53-238 Wrocław
e-mail: aluszczynska@swps.edu.pl