Białach, Marek
Marek Białach
dr
doktor nauk humanistycznych, socjolog rynku pracy, menedżer
Czekaj, Krzysztof
Krzysztof Czekaj
 
superwizor KBdsPN, specjalista terapii uzależnień, dyrektor zakładu lecznictwa odwykowego
Friedrich, Wiola
Wiola Friedrich
dr
doktor psychologii i magister prawa, psycholog więzienny w areszcie śledczym
Jasiński, Krzysztof
Krzysztof Jasiński
 
specjalista ds. readaptacji społecznej, koordynator Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej w Nowym Sączu, pedagog
Kostuś-Fit, Marta
Marta Kostuś-Fit
 
specjalista readaptacji, specjalista psychoterapii uzależnień PARPA, psycholog
Michalska, Małgorzata
Małgorzata Michalska
 
specjalistka readaptacji, specjalistka terapii uzależnień, psycholog, pedagog resocjalizacji
Piskorz, Bartłomiej
Bartłomiej Piskorz
 
radca prawny
Szeliga, Edward
Edward Szeliga
 
Dyrektor Ośrodka Readaptacyjnego Fundacji Pomost, specjalista readaptacji, certyfikowany terapeuta uzależnień, trener procesów grupowych
Wawszków, Justyna
Justyna Wawszków
 
specjalista readaptacji, terapeuta, psycholog, pedagog
Wieczorkowski, Piotr
Piotr Wieczorkowski
 
specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień, specjalista readaptacji