Wybierz kategorię wyszukiwania

Studia

Formularz wyszukiwania na belce: Studia

lokalizacja:
poziom studiów:
obszar tematyczny:
zajęcia realizowane:
forma zajęć:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szkolenia i kursy

Formularz wyszukiwania na belce: Szkolenia

lokalizacja:
obszar tematyczny:
forma:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Badania i projekty

Formularz wyszukiwania na belce: Badania i projekty

lokalizacja:
jednostka badawcza:
typ:
dyscyplina:
status:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Naukowcy

Formularz wyszukiwania na belce: Nasi naukowcy

lokalizacja:
dyscyplina:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Wydarzenia

Formularz wyszukiwania na belce: Wydarzenia

typ:
lokalizacja:

Kontakty

lokalizacja:
kategoria:

Jeżeli nie znalazłeś tego czego szukałeś zawsze możesz wpisać szukane słowo lub frazę poniżej

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się gdzieś ukryło na naszej stronie

Szukasz czegoś zupełnie innego? Sprawdź, może się ukryło gdzieś na naszej stronie!

Sprawdź nasze rozbudowane narządzie do wyszukiwania.

Szukaj w konkretnych kategoriach - oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Logo

W każdym dziecku tkwi ukryty potencjał. Wiemy, jak mógłby się ujawnić.

dr hab. Zofia Dołęga, prof. Uniwersytetu SWPS, psycholog rozwoju

Opis specjalności
Czego uczymy

Osoby z dyplomem studiów wyższych w dyscyplinie innej niż psychologia zapraszamy na niestacjonarne studia jednolite magisterskie realizowane w indywidualnym trybie. Studenci korzystający z tej oferty nie muszą zaliczać przedmiotów ogólnoakademickich, które zrealizowali podczas wcześniejszych studiów. Uznanie wybranych kursów oraz intensywny plan zajęć umożliwiają im zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego w 3,5 roku.

Wybór specjalności

Studenci psychologii dla magistrów i licencjatów dokonują wyboru specjalności pod koniec 3 semestru. Specjalność jest realizowana na 3 i 4 roku studiów, jednak jej uruchomienie zależy od liczby osób zainteresowanych danym obszarem psychologii.

Rozwój dzieci i młodzieży

Studenci zdobywają aktualną wiedzę na temat problemów rozwoju psychoruchowego w okresie wczesnego dzieciństwa oraz problemów rozwoju psychospołecznego i zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży szkolnej. Dowiadują się, jak rozpoznawać wczesne niepokojące symptomy, opóźnienia i deficyty rozwoju psychoruchowego dzieci. Uczą się diagnozować trudności i zaburzenia adaptacyjne związane z pójściem do przedszkola lub szkoły, a także identyfikować sytuacyjne i relacyjne problemy emocjonalne oraz zaburzenia zdrowia psychicznego występujące w okresie dzieciństwa i młodości.

Pomoc psychologiczna

Specjalność wprowadza studentów w świat profesjonalnej diagnostyki klinicznej z podziałem na neurorozwojową i funkcjonalną diagnostykę stosowaną wobec małych dzieci, diagnostykę wychowawczo-kliniczną w odniesieniu do średniego i późnego dzieciństwa oraz ocenę środowiskową środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego. Studenci dowiadują się, jak udzielać pomocy psychologicznej adekwatnej do określonego problemu rozwojowego, wychowawczo-klinicznego z uwzględnieniem sytuacji życiowej, edukacyjnej, rodzinnej dziecka i nastolatka.

Zobacz pozostałe specjalności »

Atuty specjalności
Co nas wyróżnia

prakty umiejetnosci

Praktyczna wiedza i umiejętności

Studenci zdobywają umiejętności z zakresu praktyki pomocy psychologicznej, tj. wczesnego wspomagania rozwoju, podstaw stosowanej analizy zachowania, doradztwa psychologicznego dla celów rozwojowych i wychowawczych, zasad psychoedukacji włączającej i wychowania integrującego, interwencji i psychoedukacji dotyczącej rozwiazywania problemów, np. konfliktów na linii rodzice-nauczyciele.

spoleczne2

Kompetencje osobiste i społeczne

Studenci rozwijają też kompetencje osobiste i społeczne istotne z punktu widzenia bezpośredniego kontaktu z dzieckiem i nastolatkiem oraz te niezbędne w posługiwaniu się metodyką studium przypadku i mikroanalizy środowiskowej.

wychowanie

Wiedza na temat procesu wychowania

Studenci zapoznają się z zasadami treningu kompetencji wychowawczych w przypadkach złej komunikacji w środowisku szkolnym, socjoterapii uczącej zgodnego wychowawczego współdziałania i psychoterapeutycznych oddziaływań o charakterze systemowym skierowanych do rodzin.

Perspektywy zawodowe
Jak wykorzystasz to w przyszłości

Absolwenci znajdują zatrudnienie w licznych placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych, leczniczych i resocjalizacyjnych, jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zdrowia psychicznego, centra edukacyjno-rehabilitacyjne, centra pomocy rodzinie, rejonowe ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, ośrodki adopcyjne, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, domy dziecka, świetlice środowiskowe, szkoły specjalne i masowe, przedszkola integracyjne, dziecięce i młodzieżowe oddziały szpitalne oraz prywatne gabinety diagnostyki i terapii.

Przejdź do Biura Karier

 
Natalia Bismor
Specjalizacja
psycholog, psychoterapeuta, zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i rodzin
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Natalia Bismor
mgr Natalia Bismorpsycholog, psychoterapeuta, zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i rodzin
Maria Borczykowska-Rzepka
Specjalizacja
psycholog kliniczny, neurologopeda, afazjolog, muzyk
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr n. med.
Imię i nazwisko
Maria Borczykowska-Rzepka
dr n. med. Maria Borczykowska-Rzepkapsycholog kliniczny, neurologopeda, afazjolog, muzyk
Katarzyna Cholewa
Specjalizacja
psycholog, pedagog
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Katarzyna Cholewa
mgr Katarzyna Cholewapsycholog, pedagog
Katarzyna Sitnik-Warchulska
Specjalizacja
specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta rodzinny
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Katarzyna Sitnik-Warchulska
dr Katarzyna Sitnik-Warchulskaspecjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta rodzinny
Małgorzata Ślązak
Specjalizacja
oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z szeroko rozumianymi problemami dydaktyczno-wychowawczymi
Etatowy
Nie
Biogram
Nie
Tytuł
mgr
Imię i nazwisko
Małgorzata Ślązak
mgr Małgorzata Ślązakoligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży z szeroko rozumianymi problemami dydaktyczno-wychowawczymi
Zalewska-Łunkiewicz, Karolina
Etatowy
Tak
Biogram
Tak
Tytuł
dr
Imię i nazwisko
Karolina Zalewska-Łunkiewicz
Miasto
katowice
Dyscyplina
psychologia
Specjalizacja
Psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, socjoterapeutka
Stanowisko
adiunkt
Funkcja na Wydziale
{"funkcja-na-wydziale0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Wydzia\u0142 Psychologii w Katowicach","Nazwa odmieniona":""}}
Funkcja w Katedrze
{"funkcja-w-katedrze0":{"Funkcja":"","Nazwa w mianowniku":"Zak\u0142ad Psychologii Klinicznej i Zdrowia","Nazwa odmieniona":""}}
Wydział
Array
Funkcja w Instytucie
[]
Funkcja w Centrum
[]
dr Karolina Zalewska-Łunkiewiczpsycholog, psychoterapeuta, zajmuje się psychologią kliniczną dorosłych i młodzieży

Pozostałe specjalności
do wyboru na studiach psychologicznych  

 1. Psychologia w biznesie i organizacjach

  Studenci dowiadują się, jak wspierać proces zarządzania ludźmi, budowania marki i wizerunku organizacji oraz relacji z klientami. Zdobywają wiedzę z zakresu psychologii organizacji, ekonomicznej, marketingu, reklamy, zachowań konsumenckich i PR, zarządzania zasobami ludzkimi i psychopatologii pracy.
  Czytaj więcej

 2. Psychologia kliniczna człowieka dorosłego

  Specjalność zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych oraz profilaktyką zdrowia psychicznego. Studenci uczą się identyfikować zaburzenia psychosomatyczne, poznają zasady diagnozy klinicznej, dowiadują się, jak udzielać pomocy w kryzysach życiowych i jak przeciwdziałać zaburzeniom zachowania.
  Czytaj więcej

 3. Psychologia sądowa

  Studenci dowiadują się, jak wykorzystać wiedzę psychologiczną w obszarze wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, w praktyce psychiatrii sądowej i w działalności penitencjarnej. Zdobywają m.in. umiejętności w zakresie diagnozy zaburzeń zachowania osadzonych i profilowania nieznanych sprawców przestępstw.
  Czytaj więcej

Najlepsza psychologia
na Śląsku

Katowicki wydział jako jedyny wydział psychologii w województwie śląskim otrzymał kategorią A w ostatniej ocenie parametrycznej dokonywanej przez MNiSW. Kategoria A oznacza bardzo dobrą ocenę potencjału naukowego, co wpływa również na jakość dydaktyki prowadzonej na wydziale.

Materiały
audio-wideo

Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS to najpopularniejszy w Polsce projekt popularyzujący merytoryczną wiedzę psychologiczną. Celem projektujest ukazanie praktycznego zastosowania wiedzy psychologicznej zarówno w obszarach oczywistych dla tej dziedziny nauki (np. pomocowym, terapeutycznym), jak i w sektorze biznesowym oraz nowoczesnych technologiach. Zapraszamy na do odwiedzenia naszego bloga www.psyche.swps.pl, grupy dyskusyjnej na Facebooku oraz profili Strefy Zarządzania w serwisach YouTubeSpotify, LectonApple PodcastsEmpik Go.

Zobacz pozostałe wideo