logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla liderów zmiany, kadry menadżerskiej, zarówno w korporacjach, jak i MŚP oraz organizacjach publicznych zorientowanych na wspieranie innowacji i przedsiębiorczości.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych lub szkoleń

Projektowanie Przyszłości

 • REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. 
  Zajęcia będą prowadzone w formule hybrydowej z uwzględnieniem jak największej liczby zjazdów w formie stacjonarnej.

O studiach

Studia School of Form

SoF kolor nowe 01

„Nie powrócimy już do tego samego momentu, w którym pozostawiliśmy nasze biznesy w połowie marca 2020 roku. Rzeczywistość zmieniła się na naszych oczach. Podczas trzech miesięcy zdobyliśmy więcej nowych umiejętności niż przez ostatnie lata. Tak jak przemiany lat 90. wymusiły powstanie działów marketingu i agencji marketingowych, które przekształciły się - niestety tylko w Europie Zachodniej - w pierwszej dekadzie XXI wieku w wewnętrzne działy projektowe i studia wzornictwa przemysłowego, tak teraz następuje kolejna silna zmiana w biznesie, wymuszająca nabycie nowych umiejętności.
Dzisiaj konieczna jest zdolność do podejmowania decyzji na bazie minimalnych informacji czy też spekulatywnych scenariuszy. Doszliśmy do momentu, w którym organizacje nie potrzebują nowego konkurencyjnego i estetycznego produktu czy użytecznej usługi, ale potrzebują pomysłu na siebie i swój biznes w nowej rzeczywistości. Nikt już nie myśli o strategii, którą będzie odświeżać co 5 lat. Obecna rzeczywistość wymusza ciągłe wymyślanie się od nowa, ciągłe eksperymentowanie i pracę w wersji Beta. Przyszłościowe myślenie będzie należało do cotygodniowych porannych ćwiczeń zarządów wraz z kadrą menadżerską.
To małe elementy tworzą całą konstelację zmian. Kompetencje przyszłości obejmują zdolność do krytycznego myślenia, ale też czytania słabych znaków czy nieoczywistych sygnałów i nadawania im sensu biznesowego. Takie umiejętności dzisiaj nie są jeszcze czymś powszechnym. Jednak przyszłość wymaga nowych umiejętności. Wg World Economic Forum 65% dzieci dziś zaczynających naukę w szkole podstawowej, będzie wykonywać zawody, które dzisiaj jeszcze nie istnieją. Umiejętność myślenia przyszłościowego będzie jednym z tych zawodów, które zawitają do nas niebawem.
Warto podkreślić, że projektowanie przyszłości nie polega na budowaniu precyzyjnych prognoz. Nikt z nas nie ma szklanej kuli czy zdolności jasnowidzenia. Projektowanie przyszłości to rozszerzający horyzont myślenia, sposób na proaktywne poszukiwanie możliwych rozwiązań rozwojowych na dzisiaj. To z jednej strony poszukiwanie możliwości i potencjału, a z drugiej systematyczne, celowe i inicjujące praktyczne rozwiązania działanie zmierzające do dokonania zmiany w warunkach niepewności.
Zapraszamy więc do wspólnego projektowania przyszłości!”.

Magda_Kochanowska_kolorZuzanna Skalska
Twórca i kierowniczka merytoryczna studiów, founding partner 360Inspration, cofounder FutureS Thinking

Rafał Kołodziej 2Rafał Kołodziej
Twórca i kierownik merytoryczny studiów, CEO Greenhat Innovatiom, coufounder FutureS Thinking

Partner kierunku 

 bluemedia 1

ADRESACI STUDIÓW

Studia kierowane są do liderów zmiany, kadry menadżerskiej, zarówno w korporacjach, jak i MŚP oraz organizacjach publicznych zorientowanych na wspieranie innowacji i przedsiębiorczości. Studia są zaplanowane tak, by dostarczyć nową wartość doświadczonym menadżerom oraz właścicielom firm.
Dedykowane są osobom przedsiębiorczym zorientowanym na przyszłość, które nie boją się pracy w niepewnym środowisku, nie zadowalają się status quo i czują, że dzisiaj stosowane narzędzia prowadzenia biznesu już się wyczerpały i wymagają korekty lub ponownego zaprojektowania.
Uczestnicy studiów zdobędą wszechstronną wiedzę oraz umiejętności, które dostarczone im zostaną przez:

 •  praktyków z różnych dziedzin z Polski i zza granicy,
 • zwinną pracę na realnych wyzwaniach,
 •  praktyczne narzędzia wdrożeniowe.

CEL

Projektowanie przyszłości to studia przygotowane, by podnieść kompetencje liderów zmiany do skutecznego działania w niepewnym środowisku biznesowym, które pozwolą na:

 • rozwinięcie umiejętności obserwowania i analizowania obecnej sytuacji, wizualizacji zmiany, projektowania i prototypowania przyszłości (beliefs & bets),
 • przełożenie pojawiających się opcji możliwości na realne testowalne działania oraz nowe ścieżki rozwoju w środowisku niepewności,
 • dostarczenie narzędzi ułatwiających przeprowadzenie realnej zmiany w organizacji biznesowej lub społecznej.
 • umożliwienie słuchaczom pracy z osobami, które na co dzień działają w obszarze zmiany, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza metod projektowych.

Czas trwania

czas trwania: dwa semestry (210 godzin,13 zjazdów)

Organizacja nauki

Zajęcia rozpoczną się w styczniu 2021. Planujemy realizację zajęć w formule hybrydowej z uwzględnieniem jak największej liczby zjazdów w formie stacjonarnej. Decyzje będziemy podejmowali z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
Studia podyplomowe trwają 9-10 miesięcy. Zajęcia są realizowane w trakcie 13 zjazdów, odbywają się w soboty i niedziele. Spotkania odbywają się średnio 1-2 razy w miesiącu.

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z obrony projektu przygotowanego podczas pracy realizowanej w interdyscyplinarnych zespołach przez cały okres trwania studiów. Celem realizacji tego projektu jest zaprojektowanie możliwych kierunków rozwoju i testowe wdrożenie zmiany wynikające z przynajmniej jednego z tych kierunków w konkretnej organizacji. Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Program obejmuje ponad 200 godzin warsztatowej pracy nad rozwiązaniem rzeczywistych problemów realnych branży i organizacji. Wiąże w jedną logiczną całość różne aspekty projektowania i wdrażania zmiany, dostarczając praktycznych narzędzi, wykraczających poza klasyczny zestaw metod i technik. Zajęcia prowadzone przez zagranicznych specjalistów (kilkanaście godzin) będą prowadzone po angielsku, stąd znajomość języka angielskiego jest rekomendowana.

Co wyróżnia program:

METODYKA

 • projektowania rozwiązań od strony przyszłości w oparciu o unikatową metodę pracy FutureS Thinking.

PRAKTYKA

 • wykorzystanie metody learning by doing,
 • nauka świadomej pracy na różnych kontekstach i stałego wyłapywania możliwości dla biznesu i organizacji,
 •  praca nad rzeczywistym projektem w interdyscyplinarnym zespole,
 • dostarczenie praktycznych narzędzi do wdrażania zmiany,
 • zdobycie kwalifikacji facylitatora procesów przyszłości.

KADRA

 • praca pod okiem doświadczonych wykładowców-praktyków oraz w stałym kontakcie z klientem,
 • kadra polska i międzynarodowa. Zajęcia prowadzone przez zagranicznych specjalistów (kilkanaście godzin) będą prowadzone po angielsku.

NETWORKING

 • wymiana doświadczeń i nawiązywanie nowych kontaktów.

Program obejmuje 204 godzin, na które składa się 13 zjazdów.

BLOK 1


OSADZENIE W CHAOSIE:

 • autodiagnoza
 • budowa zespołu projektowego
 • wybór tematu pracy projektowej

ODKRYWANIE:

 • rozpoznanie elementów i DNA kultury organizacyjnej
 • agile / przygotowanie do pracy zwinnej
 • etnografia
 • nazywanie tego, co inni chcą ukryć

ETAP: DIAGNOZA TEGO, CO ORGANIZACJA JUŻ DOSTRZEGA ORAZ STARA SIĘ UKRYĆ.

BLOK 2


POSZUKIWANIE MOŻLIWOŚCI:

 • sygnały zmian w różnych obszarach i kontekstach,
 • krytyczne myślenie

TWORZENIE PRZYSZŁOŚCI:

 • projektowanie możliwości
 • tworzenie scenariuszów przyszłości

ETAP: IDENTYFIKACJA SYGNAŁÓW ZMIAN ORAZ MOŻLIWYCH PRZYSZŁOŚCI.

BLOK 3


BUDOWA ROZWIĄZAŃ:

 • backcasting
 • prototypowanie przyszłości,
 • projektowanie doświadczeń
 • projektowanie zachowań

ETAP: KONWERSJA MOŻLIWOŚCI NA INNOWACJĘ.

BLOK 4


TESTOWANIE PRZYSZŁOŚCI:

 • testowanie wypracowanych przyszłości
 • przywództwo we wdrażaniu zmiany
 • przełamywanie oporu organizacji przed zmianą

ETAP: SZYBKIE TESTOWANIE WYPRACOWANYCH INNOWACJI.

Kadra

Zajęcia prowadzą eksperci w swoich dziedzinach, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej, akademickiej oraz szeroką wiedzę ekspercką. Wśród kadry znajdują się specjaliści zarówno z Polski, jak i zza granicy, humaniści oraz eksperci dziedzin ścisłych. Należą do nich m.in.:

 • Zuzanna Skalska (360Inspiration) i Rafał Kołodziej (Greenhat Innovation) – twórcy i propagatorzy metodyki FutureS Thinking
 • Marcelle van Beusekom (IDEO San Francisco), Sebastiaan Wolzak (INNO LAB PwC), prof. Jan-Erik Baars (University Luzern), Xiaojing Huang (Chiny), Sem Devillart (USA) – międzynarodowi praktycy i teoretycy przyszłości
 • Agnieszka Maruda-Sperczak, Mateusz Halawa, prof. Piotr Płoszajski (SGH), dr Agata Romaniuk (PAN), dr Joanna Heidtman, Artur Rzepecki, Wiesław Bartkowski, dr hab. Mirosław Filiciak, dr hab. Krzysztof Wróbel (kardiochirurg), Szymon Ziobrowski (TPN), Sebastian Ptak (Blue Media), – wybitni praktycy o szerokich horyzontach

Twórcami i kierownikami merytorycznymi studiów oraz autorami programu są Zuzanna Skalska i Rafał Kołodziej.

biogram

biogram

Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat   1 180 zł
2 raty  5 650 zł
1 rata  10 900 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer będzie dostępny w Wirtualnej Uczelni. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.