Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
string(64) "https://rekrutacja.swps.pl/s/offer-selection?rev=a2bQt0000007Hb4"

O studiach

Creative Coding to połączenie sztuki, designu i nauki. Kierunek wykracza poza granice tradycyjnego myślenia, umożliwiając tworzenie niezwykłych doświadczeń na styku świata fizycznego z cyfrowym.

Kształcimy nowoczesnych artystów i projektantów, którzy wykorzystują kod jako materię twórczą, dzięki czemu powstają interaktywne dzieła, instalacje artystyczne i produkty. Dążymy do nadania materii fizycznej cyfrowego życia, umożliwiając jej interakcje z otoczeniem. Kładziemy nacisk na „ucieleśnianie" informacji i „ożywianie" przedmiotów, reagowanie na widza oraz zmianę kontekstu, konstruowanie wyrafinowanych form interakcji i zachowań.

Stawiamy na kreatywne podejście do kodowania, łącząc je z psychologią, antropologią, kulturoznawstwem i socjologią. Dzięki temu słuchacze znajdują inspirację i mogą sprecyzować temat swojego projektu. Poznają unikatowe obszary zastosowania wiedzy i umiejętności wyniesione ze studiów: kod w sztuce, interaktywność w designie, nowe środki wyrazu w reklamie. Celem studiów jest wsparcie słuchaczy przy tworzeniu własnych kompletnych dzieł, projektów, które mogą stać się początkiem przygody z creative coding w dalszej karierze.

Więcej informacji o studiach

Na rynku edukacyjnym wyraźnie widać lukę – istnieje wiele kierunków studiów związanych z programowaniem, jednak niewiele jest miejsc, gdzie kodowanie można zastosować w kreatywnej twórczości. Uczelnie artystyczne i projektowe nie dostarczają takich umiejętności. Słuchacze na własną rękę zdobywają szczątkową i nie usystematyzowaną wiedzę z tego obszaru. Przyszli projektanci szkolą się głównie w zakresie używania istniejących technologii, rzadko tworzenia własnych. Nie znają możliwości wykorzystywania „szkicowania" w kodzie jako narzędzia projektanta, czy też tworzenia obwodów elektronicznych.

Słuchacze naszych studiów uczą się poprzez realizowanie własnych projektów, dlatego w trakcie zajęć tworzą kompletne dzieło lub projekt, które mogą stać się dla nich początkiem profesjonalnej przygody z creative coding.

Dostarczamy inspiracji z obszaru psychologii, antropologii, kulturoznawstwa czy socjologii. Słuchacze sami wybierają temat swojej pracy. Pod okiem mentorów zdobywają wiedzę na temat odpowiedniego dokumentowania swojej pracy oraz promowania jej w sieci. Na koniec studiów realizujemy wystawę powstałych projektów.

Zakres studiów najlepiej odzwierciedlają prace, które zostały stworzone przez słuchaczy kierunku Creative Coding.

 

Partner kierunku

Studia School of Form

Czy to studia dla ciebie?

Creative Coding to studia dla osób, które myślą antydyscyplinarnie, nie ograniczają swojego myślenia do jednej dziedziny i odrzucają stereotypowe podziały na „humanistów” i „umysły ścisłe”. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną przestać być pasywnymi obserwatorami świata technologii i zamiast tego stać się aktywnymi twórcami.

To kierunek dla:

 • studentów i absolwentów kierunków artystycznych
 • studentów i absolwentów kierunków projektowych
 • projektantów
 • artystów
 • architektów
 • pracowników agencji interaktywnych

Dlaczego warto?

 1. Rozwiniesz swoje zdolności artystyczne i projektowe.
 2. Zyskasz umiejętności kluczowe na stanowisku Creative Technologist w agencji interaktywnej.
 3. Nauczysz się tworzyć technologię oraz kreatywnie ją wykorzystywać, m.in. do konstruowania instalacji artystycznych oraz prototypów produktów.
 4. Zdobędziesz wiedzę i praktyczne doświadczenie poprzez realizację własnego projektu – połowa czasu studiów poświęcona jest na zrealizowanie projektu słuchacza pod kierunkiem wykładowców.
 5. Podczas warsztatów będziesz pracować w małych grupach – do 8 osób w przypadku zajęć prowadzonych przez jedną osobę, i do 16 osób, kiedy zajęcia prowadzą dwie osoby.
 6. Będziesz stosować najlepsze narzędzia pracy: Processing, Arduino, Fusion 360, Pure Data, wycinarka laserowa, drukarka 3D, stacje lutownicze, wiertarki, piły i inne narzędzia.

Program studiów

Blok tematyczny

Kluczowe umiejętności kreatywnego kodera

(warsztat, 120 godz.)

Creative Coding

(56 godz.)

Physical Computing

(40 godz.)

Digital fabrication

(16 godz.)

Udźwiękowienie

(8 godz.)

Blok tematyczny

Perspektywa naukowa i artystyczna

(inspiracje, 32 godz.)

Kultura Medialabu

(4 godz.)

Projektowanie interakcji ucieleśnionej

(4 godz.)

Relacja człowiek–maszyna

(4 godz.)

Systemy złożone i symulacje komputerowe

(8 godz.)

Spotkania z wybitnymi postaciami ze świata kultury, sztuki, designu i nauki

(12 godz.)

Blok tematyczny

Wieloetapowa praca nad własnym projektem pod okiem wykładowców i asystentów

(projekt, 70 godz.)

Indywidualne spotkania z promotorami

(30 godz.)

Spotkania w pracowni z asystentami

(40 godz.)

Organizacja nauki

Studia trwają dwa semestry i obejmują 222 godziny dydaktyczne zajęć. Zjazdy odbywają się dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki, w godz. 18:00 – 21:15. Weekendy wolne!

Hybrydowa forma studiów oznacza, że wybrane zajęcia realizowane są online, a pozostałe odbywają się stacjonarnie. Nie ma możliwości łączenia tych form.

Zajęcia odbywają się w budynku Uniwersytetu SWPS lub w innym wynajmowanym przez uczelnię.

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.


Warunki zaliczenia

 • Zrealizowany i udokumentowany projekt interaktywnego obiektu lub instalacji zaprezentowany na wystawie końcowej

Zaczynamy od ćwiczenia umiejętności niezbędnych do stworzenia pracy dyplomowej. Pod wpływem poznawania materii kodu zaczynają kiełkować pomysły na pracę końcową, dodatkowo podsycane przez nas spotkaniami z naukowcami i postaciami ze świata kultury i sztuki.

Drugi semestr studiów skupia się prawie wyłącznie na indywidualnej realizacji pracy dyplomowej, pod okiem promotora i asystentów, z pełnym dostępem do labu Creative Coding, gdzie studenci mają miejsce do samodzielnej pracy nad projektem.

Zaliczenie pierwszego semestru odbywa się na podstawie dwóch prac: plakatu generatywnego po zajęciach z Creative Coding i Minimalistycznej instalacji z interfejsem namacalnym po zajęciach z Physical Computing i Digital Fabrication.

Zaliczenie pracy dyplomowej odbywa się na finałowej wystawie. Praca dyplomowa zostanie zaliczona (co równoważne jest z zaliczeniem drugiego semestru i niezbędne do zaliczenia całych studiów), jeżeli praca będzie kompletna i zadziała podczas wystawy, oraz spełni oczekiwania postawione przez promotora i pozytywnie zaopiniowana przez komisję składającą się z kluczowych wykładowców kierunku. Słuchacz zobowiązany jest też do wykonania dokumentacji pracy i procesu jej tworzenia: „Dokumentacja foto, wideo i promowanie projektu”.

Praca dyplomowa to najważniejszy element studiów – pozwala sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Praca wykonywana jest pod okiem promotora głównego i pomocniczego. Nadzór promotorów nad pracą odbywa się w formie indywidualnych spotkań. Dodatkowo słuchacze mają zapewnione dyżury asystentów w pracowni, podczas których mogą korzystać z ich pomocy przy korzystaniu z maszyn, oraz innych drobnych technicznych porad związanych z realizacją projektu. Spotkania z asystentami nie są indywidualne i odbywają się w dogodnych ustalonych z grupą godzinach, z przynajmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Słuchacz pracuje w dedykowanej pracowni samodzielnie nad pracą, poświęcając jej od 100 do nawet 300 godzin, w zależności od złożoności dzieła.

Pracę dzielimy na kilka etapów:

 • W pierwszym etapie prezentowana jest w formie graficznej (rysunki, Moodboards, wizualizacje) koncepcja graficzna formy i działania przyszłej pracy w kilku wariantach. Duży nacisk kładziemy też na uzasadnienie wymowy pracy. Na tym etapie odbywa się publiczna prezentacja przed komisją, krytyka i sugestie wyboru dalszego kierunku. Odbywa się też studium wykonalności pracy, szacowanie jej kosztów, czasu i innych potrzebnych zasobów.
 • W drugim etapie następuje modelowanie konstrukcji i formy wybranej pracy. Etap ten pozwala ostatecznie zdefiniować, czym będzie i jaka będzie praca. Jaką przybierze formę (rozmiary, kształty, liczba elementów itp.) i jaka będzie jej konstrukcja (elementy mechaniczne, stosowane materiały inne ograniczenia itp.). Na tym etapie często ostatecznie zostaje doprecyzowana, a czasami zmieniona wymowa pracy lub ostatecznie zamknięta jej koncepcja. Jest to też pierwszy moment, żeby zastanowić się jak będzie przebiegała interakcja widza z pracą przy wybranej formie i materiałach.
 • Na trzecim etapie powstają prototypy kodu (różnorodne eksperymenty z fragmentami kodu, odpowiadającego za reakcję obiektu albo jego formę. Również kod obsługi sensorów i aktuatorów, czyli eksperymenty z percepcją i reakcją na bodziec) oraz prototyp elektroniki (testy różnych komponentów elektronicznych odpowiadających za działanie instalacji). Na tym etapie ważne są również eksperymenty z możliwymi metodami interakcji z zastosowaniem posiadanych sensorów i aktuatorów oraz fragmentów mechanizmów docelowego obiektu.
 • Na ostatnim, czwartym etapie następuje integracja rozwiązań, czyli połączenie wszystkiego, czego dowiedzieliśmy się na poprzednich etapach w jedną finalną instalację/ obiekt. Na tym etapie następuje też dopasowanie do kontekstu działania, czyli miejsca i sposobów, w jaki będzie prezentowana praca, a następnie zaprezentowanie pracy na wystawie końcowej.

Dokument ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

Kadra

Kadra prowadzących to pasjonaci uwielbiający dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wykładowcy mają ogromne doświadczenie w nauczaniu kodowania w kreatywny, nietypowy sposób. Wśród nich są m.in. artyści i projektanci z dużym dorobkiem w dziedzinie Creative Coding, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu fizycznego, np. twórcy interdyscyplinarnej, nowomediowej grupy designersko-artystycznej panGenerator, której prace były pokazywane m.in. na festiwalu Ars Electronica.

  Kierownik kierunku i współautor programu

 •  
  Wiesław Bartkowski
   
  projektant interakcji i badacz systemów złożonych
 •  
  Krzysztof Cybulski
   
  kompozytor i twórca muzyki elektroakustycznej, gitarzysta basowy, artysta nowomediowy, twórca interaktywnych obiektów i instalacji
 • dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  Mirosław Filiciak
  dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
  kulturoznawca
 •  
  Krzysztof Goliński
   
  artysta muliimedialny, twórca instalacji interaktywnych
 •  
  Paweł Janicki
   
  artysta medialny, autor muzycznych performensów, producent
 •  
  Klementyna Jankiewicz
   
  projektantka pracująca na styku technologii, nauki, kultury i edukacji
 • dr
  Ewa Klekot
  dr
  antropolożka kultury
 •  
  Jakub Koźniewski
   
  projektant i artysta nowych mediów
 •  
  Szymon P. Pepliński
   
  CTO / Head of Creative Technology at DDB & tribal, Co-Founder & Chief Technology Officer at HotelOga
 •  
  Michał Piasecki
   
  specjalizuje się w projektowaniu parametrycznym i cyfrowym wspomaganiu wytwarzania
 •  
  Janek Simon
   
  autor instalacji interaktywnych, filmów wideo, obiektów i akcji artystycznych

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje pozytywna ocena portfolio i rozmowa wstępna. Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z przyjęciem na dany kierunek.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu kierunku.

 1. Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy
 2. Załącz odpowiednie dokumenty
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej
 4. Prześlij portfolio
 5. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej
 6. Rozpocznij studiowanie

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy

Na studia zapisujesz się online.

Po kliknięciu przycisku „Aplikuj” zostaniesz przekierowany do formularza zgłoszeniowego.

Nasz system poprowadzi Cię przez cały proces rekrutacji.

Przygotuj:

 • skan/zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej
 • portfolio
Aplikuj na studia

Załącz odpowiednie dokumenty

W trakcie wypełniania formularza załączasz skan/zdjęcie dyplomu ukończenia uczelni wyższej.

Pamiętaj!

 • Dokumenty powinny mieć format JPG/PDF.
 • Wszystkie skany/zdjęcia muszą być czytelne.
Aplikuj na studia

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej

Opłatę wnosisz za pośrednictwem platformy PayU podczas wypełniania formularza rekrutacyjnego.

Uwaga!

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Aplikuj na studia

Prześlij portfolio

Podstawą do rozmowy kwalifikacyjnej jest przesłanie do biura CSPiS lub na adres [email protected] portfolio w dowolnej formie (płyta, pendrive, url, teczka, obiekt, inne).

Pamiętaj!

Dodatkowo najważniejsze prace, które komisja ma wziąć pod uwagę, powinny być zestawione na jednej stronie formatu A3, którą należy wydrukować i przynieść na rozmowę kwalifikacyjną.

Aplikuj na studia

Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej

Biuro CSPiS skontaktuje się z Tobą w celu umówienia terminu spotkania.

Uwaga:

 • Forma i tematyka rozmowy zależą od specyfiki danego kierunku.
 • O szczegóły dopytaj w Biurze CSPiS.
Aplikuj na studia

Rozpocznij studiowanie

Na adres mailowy podany w formularzu dostaniesz powiadomienie o statusie Twojej aplikacji. O przyjęciu na studia poinformujemy Cię w osobnym mailu, a informacje dotyczące pierwszego zjazdu wyślemy na 7 dni przed rozpoczęciem nauki.

Pamiętaj!

 • Liczba miejsc jest ograniczona.
Aplikuj na studia

Opłaty

Opłata rekrutacyjna: 300 PLN

Studenci i absolwenci Uniwersytetu SWPS są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Opłata za rok studiów (2024-2025)

  Wysokość raty Łączny koszt studiów
Zapłać w 10 ratach 1 380 PLN 13 800 PLN
Zapłać w 2 ratach 6 650 PLN 13 300 PLN
Zapłać w 1 racie 12 900 PLN 12 900 PLN

Słuchacze wpłacają czesne na na indywidualne subkonta podane w Wirtualnej Uczelni. Termin płatności 1. raty upływa 5 października dla studiów rozpoczynających się jesienią oraz 5 marca dla studiów rozpoczynających się wiosną.

Sprawdź, jak sfinansować naukę

Nieoprocentowane pożyczki

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na kształcenie obejmujące m.in. studia podyplomowe, kursy, szkolenia. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możesz otrzymać nawet do 30 000 zł pomocy zwrotnej bez żadnych dodatkowych kosztów. Co ważne, istnieje możliwość umorzenia 20–25% przyznanej kwoty.

Szczegółowe informacje znajdziesz na www.inwestujwrozwoj.pl

Zniżki dla firm na studia podyplomowe

Uniwersytet SWPS od kilku lat z powodzeniem realizuje przekrojowe projekty dla firm, korporacji i instytucji państwowych. Do każdego z klientów i partnerów podchodzimy indywidualnie i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb. Dla pracodawców, którzy skierują do nas większą liczbę pracowników, mamy specjalne oferty cenowe.

O szczegóły zapytaj w CSPiS.

Zostańmy w kontakcie

Zostaw nam swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących tego kierunku.

Aplikuj
Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025