hr award color

logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Dla architektów, architektów wnętrz, designerów, kuratorów, absolwentów studiów artystycznych;także absolwentów studiów inżynierskich specjalizujących się z systemach multimedialnych i oświetleniowych, absolwentów studiów artystycznych o profilach nie związanych bezpośrednio z projektowaniem wnętrz (graficy, artyści sztuk wizualnych), pasjonatów działających w obszarze kultury w biznesie – pracownicy i managerzy, właściciele pracowni projektowych, firm wykonawczych, w instytucjach kultury – kadra kierownicza, pracownicy merytoryczni.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Projektowanie Doświadczeń
Architektura, Design, Komunikacja

 • Rekrutacja zakończona

O studiach

Studia School of Form

SoF kolor-01

"Percepcja poznawcza i zmysłowa jest jednym z ważniejszych wyzwań w post-technologicznym świecie. Emocje, wartości i treści osadzane są zarówno w architekturze „konstruowanej" jak i w pejzażu. W tym kontekście wyzwaniem staje się poszerzenie kompetencji projektanta - twórcy o projektowanie doświadczeń w dziedzinach architektury, designu i wystawiennictwa, a także w zakresie efektywnego udziału w zadaniach o charakterze interdyscyplinarnym.
Podyplomowe studia Projektowanie Doświadczeń - Architektura, Design, Komunikacja to połączenie potencjału uczelni (psychologia, design), prestiżowych instytucji ( case study) z wiedzą i doświadczeniem uznanych praktyków.
Więcej na temat projektowania doświadczeń można znaleźć: experiencedideas.tumblr.com
Polecam i zapraszam :-)"
http://www.chrislang.eu

Podyplomowe 2016.Podyplomowe kadra.Langnsp 693Krzysztof Lang
Autor programu i kierownik merytoryczny kierunku

Cytaty

"Projektowanie doświadczeń to całościowe planowanie wrażeń człowieka w kontakcie z danym produktem lub usługą. Kluczowa jest tu identyfikacja potrzeb konsumenta,
Projektujemy nie tylko produkt, ale coś więcej - doświadczenia z korzystania z tego produktu.
Bardzo ważna jest również weryfikacja przyjętych założeń, śledzenie tego, jak się one sprawdzają.
Projektowanie doświadczeń to proces. Polega on na ciągłym doskonaleniu tego, nad czym pracujemy."

Hubert Anyżewski, Uselab, pomysłodawca i autor programu UX design/Experience Design, Uniwersytet SWPS,
organizator konferencji UX Poland, CEO uselab.pl

"Rynek oparty na kapitale sprowadził większość działań międzyludzkich do roli usługi i produktu. Aby w tak funkcjonującym świecie zachować sens tworzonych rzeczy trzeba cofnąć się do korzeni i przywrócić ich humanistyczny wymiar. Drogą do tego jest projektowanie poza jego materialną formą i skupienie się na opowieści, myśli i emocji, które będzie przekazywało. Projektowanie, którego docelowym efektem nie jest przedmiot czy przestrzeń, a mogące się z nich zrodzić potencjalne wydarzenia, sytuacje, czynności, przemyślenia, uczucia i idee."

Maciej Siuda, konsultant programu studiów, architekt

„Moda, motoryzacja, technologia, nieruchomości, bankowość, turystyka – wszystkie te sektory biznesu widzą w umiejętnym kreowaniu przestrzeni potencjał dla rozwoju swoich marek.
Instytucje kultury coraz staranniej analizując potrzeby swoich widzów, tworzą otoczenie dające wyjątkowe doświadczenia, a miejskie przestrzenie stały się obiektem atencji władz i mieszkańców. Wszystkie te obszary pokazują, jak znaczącą rolę pełni i będzie pełnić projektowanie doświadczeń w architekturze i designie. Jak szerokie posiada dziś kompetencje i jak może zmieniać rzeczywistość."

Igor Gałązkiewicz, konsultant programu studiów, ekspert z zakresu marketingu sztuki i kultury, twórca komunikacji art brandingowej

"Projektant zadaje pytanie nie tylko o to, co chcemy zwiedzającym zapewnić (np. przestrzeń wolną od hałasu, miejsce, gdzie można zaparkować wózek itd.), ale także zastanowi się nad tym, jak to zrobić, aby całościowa oferta muzealna była spójna i wzmacniała pozytywny wizerunek miejsca.Chodzi nie tyle o projektowanie efektywnego przepływu informacji, a raczej o całościowe myślenie doświadczeniem. Myśląc o wizycie, projektujemy doświadczenia."

dr Agnieszka Szóstek, wykładowca projektowania User Experience na studiach dziennych i podyplomowych Uniwersytetu SWPS

Adresaci studiów

Adepci studiów projektowych i artystycznych starają się odnaleźć na trudnym, polskim rynku pracy poprzez konkurowanie w dziedzinach takich jak budownictwo, wnętrza użytkowe czy realizacje scenograficzne, artystyczne. Szukają specjalizacji, które umożliwią im dostęp do ciekawych, bardziej intratnych zleceń i miejsc pracy w Polsce i za granicą.

Naszą ofertę kierujemy do architektów, architektów wnętrz, designerów, absolwentów studiów artystycznych.
W uzasadnionych wypadkach będą brani pod uwagę absolwenci szkół o profilu humanistycznym, pasjonaci działający w obszarze kultury, absolwenci studiów inżynierskich specjalizujący się z systemach multimedialnych i oświetleniowych, absolwenci studiów artystycznych o profilach nie związanych bezpośrednio z projektowaniem wnętrz ( graficy, artyści sztuk wizualnych).

Obszary zawodowe, wiedza i umiejętności

 • poszerzamy główne obszary zawodowe:

kreacja przestrzeni i mediów

 • oferujemy sprofilowaną do obszarów zawodowych wiedzę i umiejętności w dziedzinach:

projektowanie, innowacyjne metody i narzędzia designu, kulturoznawstwo, psychologia i socjologia

Rozbudowana struktura studiów pozwala spojrzeć na problemy omawianych zagadnień z wielu perspektyw jednocześnie poprzez szereg dyscyplin - naukowych i artystycznych.
Zadaniem programu studiów jest w istotny sposób podnieść konkurencyjność oraz kwalifikacje w dziedzinach takich jak:

 • projektowanie przestrzeni architektonicznych, zawierających funkcje wystawiennicze, sceniczne, reprezentacyjne lub komercyjne czy biznesowe
 • projektowania ekspozycji stałych i czasowych
 • projektowania przestrzeni publicznych
 • projektowania przestrzeni pamięci i tożsamości miejsca
 • projektowania dedykowanego wyposażenia wnętrz, specjalistycznej infrastruktury technicznej i technologicznej związanej z wystawiennictwem

Co nas wyróżnia?

Program studiów zakłada holistyczne podejście do procesu planowania i kreacji, z punktu widzenia doświadczeń i potrzeb użytkowników. Umożliwia zdobycie kompetencji w szerokim zakresie praktyki projektowej.

 • zwracamy szczególną uwagę na znaczenie i rolę designu, krytycznie przyglądamy się dzisiejszej architekturze i wystawiennictwu - obecnym w kulturze, sztuce, nauce i biznesie;
 • organizujemy warsztaty w renomowanych instytucjach prezentując dobre praktyki instytucji kultury w Polsce i za granicą oraz analizujemy problemy i potencjalne zagrożenia we współpracy tymi instytucjami;
 • w program studiów włączamy dyskurs o roli i zadaniach sztuki współczesnej między innymi w kształtowaniu przestrzeni publicznych, budowaniu tożsamości instytucji kultury i miast, komunikacji marek;
 • uznani wykładowcy zaprezentują sprofilowane do programu studiów zagadnienia z psychologii i kulturoznawstwa będące domeną naszej uczelni;
 • wybitni specjaliści przeprowadzą warsztaty w dziedzinach takich jak design thinking, service design, design management, identity communication, branding architecture, art branding; część zajęć będzie prowadzona przez kilku prelegentów jednocześnie, będzie połączona z aktywnym zwiedzaniem;
 • praktycy pracujący dla renomowanych firm przedstawią przegląd technik i technologii multimedialnych, oświetleniowych, akustycznych;
 • zapewniamy udział w realnych sytuacjach projektowych - warsztaty, case study, zespoły interdyscyplinarne.

Projekty zespołowe

Podczas warsztatów, w ramach bezpośredniej praktyki projektowej uczestnicy pracują w niewielkich grupach - zespołach projektowych.

 • formuła zespołów projektowych jest dopasowana do programu studiów; poszczególne bloki tematyczne programu odpowiadają etapom realizowanych projektów.
 • ocena zbiorcza poszczególnych zespołów projektowych jest jednym z kryteriów oceny indywidualnej uczestników biorących udział w danym projekcie; założenia te nawiązują do zasady współodpowiedzialności podejmowanej przez uczestników zespołów projektowych realizujących zadania o charakterze interdyscyplinarnym.
 • jest to świetna okazja do ćwiczenia modeli współpracy z perspektywy różnych funkcji w zespołach pod okiem opiekunów projektów - wybranych wykładowców.
 • formą komunikacji z opiekunami projektów są konsultacje on-line.

Case Study – fakultatywne wyjazdy studyjne

W toku studiów przewidujemy przeprowadzenie dwóch wyjazdów studyjnych, jednego na terenie Polski, drugiego za granicę (do wyboru - Paryż, Berlin, Londyn)
Termin wyjazdów jak i koszt związany z jego organizacją zostaną ustalone w trakcie studiów.
Uczestnictwo w wyjazdach jest nieobowiązkowe i dodatkowo płatne. Minimalna liczebność grup, wysokość opłat i sprawy organizacyjne będą ustalane z kierownikiem i koordynatorem studiów.

Czas trwania

dwa semestry

Warunki zaliczenia

ocena 30% - egzamin z wiedzy teoretycznej (30%); egzamin będzie składał się z pytań testowych (jednokrotnego wyboru), dotyczących zagadnień poruszanych podczas wykładów w toku studiów"
łączna ocena 70 % - wyniki z poszczególnych warsztatów.w tym:

 • ocena 30% - wybrany warsztat - zespół projektowy
 • ocena 40% - pozostałe warsztaty

Kryterium 30% oceny uzyskane przez uczestnika za udział w realizacji projektu zespołowego w ramach studiów to ocena zbiorcza otrzymana przez cały zespół.

Zasady, etapy projektu zespołowego realizowanego w ramach studiów

Etap I projektu – utworzenie zespołów projektowych
Kiedy – podczas pierwszego bloku programowego studiów - UZUPEŁNIENIE I POGŁĘBIENIE WIEDZY, WYBRANE ZAGADNIENIA
Projekty będą realizowane przez uczestników studiów w 3-7 osobowych zespołach projektowych.
Formą komunikacji z opiekunami projektów będą konsultacje on-line

Etap II projektu – wybór profilu tematycznego i opiekuna zespołu.
Kiedy - podczas drugiego bloku programowego studiów - KOMUNIKACJA, PERCEPCJA, JĘZYK SZTUKI
Uczestnicy we własnym zakresie formują zespoły i proponują dominujący profil tematyczny projektu. Opiekunowie zespołów są wybierani z grona wykładowców według swoich kompetencji i preferencji zespołu. Decyzja o doborze opiekuna zespołu jest podejmowana za obopólną zgodą zespołu i wybranego wykładowcy. Rolą opiekuna zespołu jest bieżąca konsultacja i kierunkowanie pracami zespołu w zakresie niezbędnym do jego realizacji. Kwestie organizacyjne oraz sama realizacja projektu są po stronie uczestników zespołu zgodnie z opracowanym przez zespół podziałem kompetencji.

Przykłady profili tematycznych projektów związanych tematycznie z prowadzonymi zajęciami:

 • od zwiedzania przez interakcję do eksperymentu
 • analiza trendów
 • art branding
 • branding architecture
 • identity communication
 • planowanie i zarządzanie kontentem
 • service design - wystawiennictwo jako usługa
 • pop-up - tymczasowość i kontekstowość
 • projektowanie przestrzeni publicznej
 • reżyseria przestrzeni wystawienniczej - sekwencje projektowe
 • projektowanie sytuacji twórczych, sztuka poza instytucją

Etap III projektu - opracowanie programu i wybór przestrzeni

Kiedy - podczas trzeciego bloku programowego studiów - METODY I NARZĘDZIA - PLANOWANIE, REALIZACJA, EWALUACJA
Poszczególne zespoły opracują program planowanych działań projektowych. Założeniem programu jest symulacja procesów realizacji zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach warsztatów w jednej z instytucji przewidzianych w programie studiów.
Pozwoli to nadać kontekst zadaniu realizowanemu w konkretnej przestrzeni.
W wypadku wyboru tematyki nie związanej z instytucjami biorącymi udział w programie studiów program zespołu zostanie indywidualnie uzgodniony z prowadzącym, za jego zgodą.

Etap IV projektu – realizacja projektu

Kiedy - podczas czwartego bloku programowego studiów - ARCHITEKTURA, DESIGN, TECHNOLOGIE
Poszczególne zespoły realizują program zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Etap V projektu – zamknięcie projektu

Kiedy – pod koniec czwartego bloku programowego studiów - ARCHITEKTURA, DESIGN, TECHNOLOGIE)
Zespoły zamykają projekty nie później niż jeden miesiąc przed planowanym zakończeniem studiów.
Forma oddania projektu
Formą oddania projektu jest przygotowanie i udostępnienie projektu w wersji elektronicznej - w części opisowej, graficznej, ewentualnie multimedialnej oraz spis materiałów źródłowych.
Komisja oceniająca projekt
Kierownik studiów podyplomowych
Opiekunowie projektów

Program

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2017/2018

Dydaktyka

 • Program studiów obejmuje 230 godzin zajęć
 • Zajęcia w trybie weekendowym
 • Konsultacje projektowe w trybie on-line

Ramowy program zajęć

UZUPEŁNIENIE I POGŁĘBIENIE WIEDZY, WYBRANE ZAGADNIENIA

 • Projektowanie doświadczeń w obszarach: architektura, design, wystawiennictwo
 • Przemiany współczesnych praktyk kulturowych i instytucji kultury
 • Kulturowy i społeczny wymiar wystawy i muzeum
 • Powiększanie obszarów piękna - architektura humanizmu
 • Wybrane zagadnienia z dziedziny muzealnictwa, podstawowe pojęcia, praktyka

KOMUNIKACJA, PERCEPCJA, JĘZYK SZTUKI

 • Psychologia środowiskowa, przestrzeń jako nośnik emocji
 • Projektowanie doświadczeń - od zwiedzania przez interakcję do eksperymentu
 • Projektowanie relacji, partycypacja w procesie projektowym
 • Projektowanie sytuacji twórczych, centra sztuki współczesnej, sztuka poza instytucją
 • Wstęp do historii wystawiennictwa w instytucjach prezentujących sztukę współczesną
 • Art branding, rynek komercyjny

METODY I NARZĘDZIA - PLANOWANIE, REALIZACJA, EWALUACJA

 • Metody projektowania doświadczeń
 • Service Design - wystawiennictwo jako usługa
 • Design thinking: projektowanie doświadczeń w wystawiennictwie
 • Design management - zarządzanie innowacją w kontekście projektowania doświadczeń
 • Identity Communication - kreowanie wizerunku instytucji, komunikacja wizualna
 • Branding architecture, projektowanie przestrzeni reprezentacyjnych
 • Planowanie i zarządzanie treścią - kontent, scenariusze merytoryczne, implementacja treści w procesie projektowym
 • Edukacja w instytucjach kultury
 • Strategie projektowe

ARCHITEKTURA, DESIGN, TECHNOLOGIE

 • Projektowanie instytucji kultury – zespoły projektowe – inwestor, kurator, projektant
 • Analiza trendów, reżyseria przestrzeni wystawienniczej
 • Projektowanie przestrzeni publicznej – metodyka, wybrane zagadnienia
 • Pop-up - tymczasowość i kontekstowość
 • Warsztaty, case study w wybranych instytucjach

          Muzeum Narodowe, Warszawa
          Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
          Teatr Wielki / Opera Lab, Warszawa
          Centrum Nauki Kopernik, Warszawa
          Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa
          Muzeum Józefa Piłsudskiego, Sulejówek
          Muzeum Polin, Warszawa
          Muzeum Katyńskie, Warszawa
          Muzeum Pragi, Warszawa

Warsztaty odbędą się w co najmniej pięciu z wymienionych instytucji.

 • Praktyczny przegląd technologii, kierunki rozwoju

          multimedia, mobile, social
          oświetlenie
          akustyka

 • Projektowanie doświadczeń w praktyce

          pomiędzy wiedzą i praktyką - nowe akcenty w wystawiennictwie, designie i architekturze
          spotkania z architektami, kuratorami, artystami sztuk wizualnych

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie studiów.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Warunkiem kandydowania na studia jest złożenie wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi prezentacji w formie portfolio.
Portfolio powinno mieć charakter autorski lub odzwierciedlać udział kandydata w zespołach projektowych, interdyscyplinarnych – w tym wypadku należy podać rolę w zespole ( np. kierownik zespołu, projektant, koordynator, menadżer, kurator),
Może stanowić też część zakresu obowiązków związanych z wykonywaną pracą - w tym wypadku należy przybliżyć ten zakres obowiązków.
Portfolio powinno zawierać informacje opisowe i ewentualne materiały wizualne takie jak projekty architektoniczne, szkice, zdjęcia prac, realizacji, grafika, linki do materiałów referencyjnych. Prezentacja powinna być przygotowana i przesłana w formie elektronicznej lub papierowej i złożona wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK 1 – Wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego
KROK 2 – Pobranie z internetowego formularza zgłoszeniowego i wydruk następujących dokumentów:

 • ankieta osobowa
 • umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (podpisana w dwóch egzemplarzach)
 • tabela czesnego (parafowana na każdej stronie)

KROK 3 – Dołączenie do powyższych dokumentów:

 • dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kserokopii potwierdzonej przez pracownika Uniwersytetu SWPS (do dyplomów wystawionych po 2005 roku konieczne jest dołączenie suplementu)
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego
 • kserokopii odcinka opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 300 zł
 • prezentacji w formie portfolio

KROK 4 – dostarczenie do Biura Rekrutacji na Studia Podyplomowe kompletu dokumentów pocztą, osobiście lub przez osoby trzecie.
W przypadku składania kserokopii dyplomu i suplementu, zapraszamy przed pierwszym zjazdem do Biura Studiów Podyplomowych w Warszawie z oryginałami dokumentów

Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • osobiście lub przez osoby trzecie, w siedzibie Uczelni - pokój 112 (zaleca się, by przy składaniu dokumentów kandydat posiadał dowód osobisty),
 • pocztą na adres: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2017-2018
10 rat 800 zł
2 raty 3875 zł
1 rata 7500 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł)

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na konto:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
74 1750 1312 1330 0000 0005 3043
[w tytule prosimy wpisać: nazwisko i imię oraz kierunek]

Wpłaty czesnego każdy słuchacz będzie dokonywał na indywidualne subkonto, którego numer będzie dostępny w Wirtualnej Uczelni. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nauki każdy słuchacz otrzyma drogą elektroniczną informacje dotyczące pierwszego zjazdu.

Jest możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

Koordynator kierunku

plasan.ok

Koordynator kierunku

Konrad Plasan
tel. 22 517 98 34
e-mail: konrad.plasan@swps.edu.pl

Godziny otwarcia biura:

poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
sobota 8.00 - 14.00
niedziela (w weekendy zjazdowe) 8.00 - 14.00

Wyślij swoje dane, a będziemy Cię informować o aktualnościach dotyczących wybranych studiów.

Administratorem danych jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą przy ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Drukuj