logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Barbara Kosmowska

 

Barbara Kosmowska

 

Profil zawodowy

psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany. Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w której zajmuje się diagnozowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną oraz udzielaniem im szeroko pojętej pomocy psychologiczno-terapeutycznej. Wraz z innymi specjalistami przeprowadza również transdyscyplinarną ocenę rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku od 0 do 3 lat. Od kilkunastu lat prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną, w której zajmuje się psychoterapią dorosłych, młodzieży i dzieci oraz konsultacjami wychowawczymi dla rodziców. Ukończyła m.in. studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto” w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”. Nadal doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, seminariach i superwizjach.