Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Janek Simon

 

Janek Simon

 

Profil zawodowy

Studiował socjologię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Działalność artystyczną rozpoczął około 2001 roku. Jako VJ Jansi współpracował z grupą Commbo tworząc wizualizacje do muzyki w klubach oraz fundacją 36,6. Źródłem jego inspiracji stały się gry komputerowe, internet i szeroko pojęte archiwum. W 2007 roku otrzymał Nagrodę Deutsche Banku Spojrzenia dla najlepszego artysty poniżej 35 roku życia.
W swoich pracach Janek Simon inspiruje się teoriami i modelami naukowymi jak również zmieniającą się wraz ze zmianami cywilizacyjnymi specyfiką i użytecznością takich dziedzin wiedzy jak geografia czy ekonomia. Instalacje i obiekty Simona to często wizualizacje oparte na wzorach matematycznych, fizycznych oraz danych statystycznych. Jednocześnie prace te mają wymiar eksperymentalny i anarchiczny, obrazują zderzanie naukowych teorii z rzeczywistością codziennego życia, aktualnymi zjawiskami socjologicznymi i politycznymi. Szereg prac, często zawierających złożone układy elektroniczne, powstaje według zasad Do It Yourself, są wykonane od początku do końca samodzielnie przez artystę, który w świadomy sposób poszukuje metod pracy i strategii alternatywnych dla współczesnej kultury masowej produkcji i obowiązującego systemu artystycznej wytwórczości. Simon realizuje również rozbudowane projekty w różnych częściach świata angażujące innych artystów i podważające tradycyjną, europocentryczną ekonomię produkcji artystycznej.