logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Sylwester Grabowski

 

Sylwester Grabowski

 

Profil zawodowy

Architekt systemów IT, pracujący dla firm o zasięgu globalnym. Zajmuje się architekturą rozwiązań i korporacyjną. Fan i propagator wiedzy z zakresu IT i technologii chmurowych. Wierzący, że podstawowa znajomość języków programowania jest tak samo potrzeba jak znajomość języków obcych.
Ukończył elektronikę i telekomunikację oraz inżynierię oprogramowania na Politechnice Wrocławskiej.
Prelegent konferencji o tematyce IT dla początkujących m.in. SFI UJ, IT Talk, CodeEurope.