Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Justyna Soroka

 

Justyna Soroka

 

Profil zawodowy

Absolwentka Uniwersytetu SWPS w Katowicach na kierunku psychologia. Konsultuje pacjentów na oddziale pediatrii. Ukończyła szkolenie w zakresie psychologii klinicznej- subspecjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i grup socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcją. Zajmuje się terapią indywidualną i grupową. Ponadto ukończyła liczne szkolenia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży z trudnościami emocjonalnymi. Jest członkiem miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Uczestniczka i realizatorka badań ankietowych na terenie szkół podstawowych w Gliwicach, które mają na celu opracowanie programu profilaktyczno-edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych, organizowanych przez Zespół Pracy Socjalnej i Usług ds. przeciwdziałania przemocy, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym w Gliwicach. Udziela się w kampaniach dotyczących przeciwdziałania przemocy.