Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Katarzyna Małkowicz

 

Katarzyna Małkowicz

 

Profil zawodowy

Psycholożka, aktywna zawodowo od 34 lat jako terapeutka, diagnostka, superwizorka, edukatorka; w przeszłości nauczycielka akademicka, wieloletnia pracowniczka poradni psychologiczno-pedagogicznej w Poznaniu, współpracująca z instytucjami pomocowymi (MOPR w Poznaniu); aktualnie prowadzi prywatną praktykę i współrealizuje program kształcenia dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży (UAM, UM w Poznaniu- „Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania”, „Specyfika diagnozy dzieci i młodzieży” ); współautorka audycji radiowych i książek o wychowaniu oraz cyklu szkoleń dla profesjonalistów (m.in. „Praca z dzieckiem i rodziną”).
Inspirująca się w swojej praktyce koncepcjami/modelami teoretycznymi i metodami wspierającymi rozwój zdolności samoregulacyjnych jednostki w biegu życia (teorie rozwoju człowieka, teoria przywiązania, neurobiologia interpersonalna). Dzieciom i dorosłym udziela wsparcia w sytuacjach kryzysów rozwojowych, życiowych, koncentruje się na łagodzeniu konsekwencji doświadczeń traumatycznych.
Certyfikowana terapeutka traumy (metodą Somatic Experiencing, NARM), korzystająca w pracy z różnych tradycji terapii (m.in. psychodynamicznej, systemowej, poznawczo-behawioralnej, somatycznej).