logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr
Agata Jastrzębowska-Tyczkowska
Warszawa
Psychologia
Wydział Psychologii w Warszawie, Katedra Psychologii Społecznej i Osobowości
BIO-Agata-Jastrzebowska-Tyczkowska

dr

Agata Jastrzębowska-Tyczkowska

Wydział Psychologii w Warszawie
pełnomocnik dziekana ds. absolwentów
adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej i Osobowości

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholożka społeczna, specjalizuje się w dopasowaniu kompetencyjnym człowieka do pracy, dobrostanie, zaawansowanych analizach statystycznych, nieformalnym kapitale ludzkim, także wśród migrantów.

Pracę doktorską poświęciła sprawdzeniu, czy ważniejsze dla dobrostanu człowieka jest to, by był on dopasowany do swojej pracy czy aby posiadał tzw. kompetencje miękkie (transferowalne) sprawiające, że potrafi dostosować się do niestabilnych wymagań rynku pracy. Interesuje się zjawiskiem dopasowania człowieka do środowiska oraz procesem dopasowywania się.

Autorka monografii „Dopasowanie kompetencyjne człowieka do pracy” (Scholar 2019). Inicjatorka akcji #MÓW_DO_MNIE_GRZECZNIE, której celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści i pogardy. Członkini Mobility Research Group Uniwersytetu SWPS.

W latach 2011-2015 zajmowała się monitoringiem karier absolwentów Uniwersytetu SWPS. W latach 2015-2016 współpracowała z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy projekcie monitoringu centralnego – ogólnopolskiego badania karier absolwentów w oparciu o dane ZUS.

Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz pełni funkcje pełnomocnika Dziekana ds. absolwentów oraz eksperta (Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich) ds. doktoratów wdrożeniowych i ewaluacji. Organizuje praktyki psychologiczne. Prowadzi również zajęcia metodologiczne w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Absolwenci
  • Rynek pracy
  • Zadowolenie z pracy
  • Kompetencje miękkie
  • Praca a życie osobiste
  • Proces dopasowywania się

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni