Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Program akceleracyjny

Startup Booster

for Social Impact

Jesteś na stronie programu Startup Booster for Social Impact Uniwersytetu SWPS. To projekt, który powstał z myślą o rozwoju innowacji o pozytywnym wpływie społecznym i/lub na środowisko naturalne.

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje dotyczące akceleracji i naborów do ścieżek akceleracji.

Pierwszy nabór rusza już w lipcu 2024 r., a na złożenie dokumentów będzie 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia naboru.

Co nas wyróżnia?

Program akceleracyjny Startup Booster for Social Impact powstał z myślą o wspieraniu rozwoju innowacji impaktowych, tj. np. rozwiązań technologicznych o pozytywnym wpływie społecznym i/lub na środowisko naturalne. Program adresowany jest do startupów, czyli innowacyjnych zespołów działających w formie mikro- i małych przedsiębiorstw, a także do fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.

Na czym nam zależy?

Naszym kluczowym celem jest prawdziwy booster: chcemy przyspieszyć rozwój wybranych projektów. Umożliwimy im walidację w warunkach rzeczywistych (Industry Path), przygotujemy do kolejnej rundy finansowania (Venture Capital Path) lub przyspieszymy rozwój technologii (Sector Agnostic Path).

Twórcy projektów będą pracować intensywnie 1:1 z naszymi partnerami i pod opieką zespołu Boostera.

Uczestnicy i uczestniczki mogą liczyć na systemowe wsparcie Uniwersytetu SWPS oraz Partnerów Boostera.

Social impact

Poszukujemy innowacji społecznych (mówiąc inaczej: impaktowych, pozytywnego wpływu, prośrodowiskowych). Zainwestujemy w startupy, którym zależy na doprowadzeniu do pozytywnych zmian w otoczeniu społecznym lub w środowisku naturalnym. Skoncentrujemy nasze działania na organizacjach, które dzięki swoim produktom/usługom i sposobie działania chcą naprawiać świat.

Czym są innowacje impaktowe?

Definiujemy je jako „proces rozwiązywania ważnych wyzwań świata za pomocą nowatorskich rozwiązań, które są lepsze niż rozwiązania obecne oraz nowe dla świata i przynoszą korzyści całemu społeczeństwu, a nie tylko pojedynczemu podmiotowi” (Bates S.M., 2011). To dla nas mierzalna zmiana w zachowaniu, relacjach, działaniach czy warunkach życia jednostek i społeczności, która następuje w wyniku działania danej organizacji lub inicjatywy. Poszukujemy innowacji, które pozwalają na skalowanie rozwiązania, by wpływ pozytywnych zmian był możliwie duży.

Booster w liczbach

 • 3 lata projektu
 • 5 rund akceleracji
 • 3 ścieżki akceleracji
 • 6 miesięcy wsparcia dla startupu
 • 10 milionów zł na wszystkie projekty
 • 30 startupów objętych opieką
 • do 400 tys. zł dofinansowania na startup
 • 3 etapy złożonego wsparcia dla startupu

Finansowanie projektu

Projekt jest realizowany ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach II priorytetu programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), zgodnie z umową o dofinansowanie nr FENG.02.28-IP.02-0003/23-00

Pasek finansowania Booster logosy

Kogo zapraszamy?

Poszukujemy zespołów startupowych, które rozwijają swoje innowacje wokół takich branż, jak:

 • nowe technologie impaktowe w edukacji – Ed Tech
 • głębokie technologie impactowe – Deep Tech
 • technolgie impactowe rozwijane w ramach przemysłów kreatywnych
 • inne np. Food Tech, circular economy

Zapraszamy również projekty startupowe zorganizowane w ramach różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w formie fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

Booster krok po kroku

Preakceleracja

Wspieramy startupy w podjęciu decyzji o udziale w Programie i w przygotowaniu dobrej i kompletnej aplikacji:

 • Prowadzimy działania informacyjne na temat zasad udziału w danej rundzie;
 • Tworzymy bazę szkoleń on-line i explainerów związanych z przygotowywaniem aplikacji;
 • Umożliwiamy konsultacje z naszym zespołem i ekspertami branżowymi;
 • Gromadzimy, opracowujemy i publikujemy odpowiedzi do najczęściej zadawanych pytań
Więcej o preakceleracji

Nabór

W ramach naboru do każdej z rund chcemy przyjąć ok. 5-6 startupów. W całym programie zamierzamy wesprzeć łącznie 30 projektów wyłonionych w toku 5 naborów. Na złożenie wniosku do danej rundy będzie minimum 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia naboru.

 

Poszukujemy zespołów, które tworzą i chcą rozwijać innowacje społeczne i prośrodowiskowe, które można skalować dzięki technologii i modelom biznesowym. Aplikować do programu mogą mikro- i małe przedsiębiorstwa, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat. Poszukujemy innowacji odpowiadających na problemy zidentyfikowane w ramach celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

W ramach Programu zaplanowaliśmy 5 naborów: 2 w 2024 r. i 3 w 2025 r.(5 razy będziemy rekrutować do ścieżki Venture Capital i Sector Agnostic oraz 4 razy do ścieżki Industry).

Więcej o naborach

 

 

Ocena zgłoszeń

Ocena wniosków będzie się składała z 2 etapów: oceny formalnej i oceny merytorycznej. Do oceny merytorycznej skierujemy wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną.

Jak przebiega proces?

 1. Startup wypełnia elektronicznie wniosek o udział w programie akceleracyjnym (Załącznik nr 1 do Regulaminu Programu akceleracyjnego „Startup Booster for Social Impact”) i składa wszystkie wymagane załączniki – rekomendujemy formę elektroniczną składania dokumentów, wraz z podpisaniem ich podpisem cyfrowym.
 2. Ocena formalna wniosków zakończy się najpóźniej 5 dni roboczych od daty zakończenia danego naboru. Ocena jest prowadzona przez Zespół Zarządzający Boostera na podstawie Karty oceny formalnej.
 3. Ocena merytoryczna wniosku będzie dokonywana przez Radę Oceniającą złożoną z niezależnych ekspertów i ekspertek wyłonionych w transparentnej procedurze. Każdy wniosek zostanie oceniony w oparciu o te same kryteria merytoryczne na podstawie Karty oceny merytorycznej.
Więcej o tym etapie

Akceleracja wybranych start-upów

Akceleracja startupów będzie prowadzona w cyklach 6-miesięcznych. Przewidzieliśmy 3 ścieżki rozwojowe dla startupów: Industry Path, Venture Capital Path, Sector Agnostic Path. W ramach wsparcia zaplanowaliśmy bardzo szeroki katalog działań. Wybrane startupy otrzymają pomoc de minimis o wartości do 400 tyc. zł lub do 200 tys. zł (w zależności od ścieżki), a także zindywidualizowane wsparcie rozwojowe, networkingowe, mentoringowe i marketingowe.

Więcej o śceżkach

Postakceleracja

Organizujemy dodatkowe działania postakceleracyjne, których celem jest wzmocnienie skuteczności wsparcia i dalszy rozwój startupów, które skorzystały z dofinansowania.

Więcej o postakceleracji

 

Dostępne ścieżki
w programie

Podczas 3 lat trwania projektu zaplanowano 5 rund akceleracji (6-miesięcznych) w ramach następujących ścieżek:

abstrakcyjne logo z liter alfabetu

Industry Path

Współpraca startupu z partnerem branżowym, którego zadaniem będzie: przetestowanie technologii; dostarczenie wiedzy wynikającej z proof of concept – a nawet wdrożenie rozwiązania. Maksymalna wartość grantu w ramach ścieżki: 400 tys. zł netto.

Czytaj więcej
abstrakcyjne logo z liter alfabetu

Venture Capital Path

Współpraca 1:1 z dobranym funduszem inwestycyjnym, aby rozwinąć swój pomysł na tyle, by móc starać się o kolejną rundę finansowania. Maksymalna wartość grantu w ramach ścieżki inwestorskiej wynosi 400 tys. zł netto.

Czytaj więcej
abstrakcyjne logo z liter alfabetu

Sector Agnostic Path

Mocny fokus na rozwój danego zespołu i technologii we współpracy z całym ekosystemem naszego projektu, w którym zgromadziliśmy ponad 30 partnerów. Maksymalna wartość grantu w ramach tej ścieżki to 200 tys. zł netto.

Czytaj więcej

Zapraszamy
do współpracy

Iwona Gawrycka

Iwona
Gawrycka
kierowniczka operacyjna projektu

Przed nami intensywne 3 lata, podczas których zaprosimy do współpracy co najmniej 30 startupów rozwijających innowacje prospołeczne i prośrodowiskowe. Naszą mocną stroną będzie etap tzw. preakceleracji. Współpracujemy także z ponad 30 partnerami.

Patrycja Radek

dr inż. Patrycja
Radek
kierowniczka akceleracji

Kiedy myślę o naszym Boosterze, nie mogę się doczekać pracy z zespołami. Wiem, jak trudno innowacjom impactowym wystartować. Wiem, że rynek dalej nie jest gotowy. Wiem też, że to nasze wspólne jutro i że wszyscy, którzy do tego projektu wejdą, będą tworzyć lepszą przyszłość.

Agnieszka Młodzińska-Granek

dr Agnieszka
Młodzińska-Granek
opiekunka ścieżki branżowej

To jest program, który spowoduje zmianę sposobu myślenia – potrzeba nam impactowych innowacji, dobrze zaprojektowanych, opartych na technologiach. Jeśli będziemy wspierać skalowanie projektów poprawiających jakość życia, to będziemy bliżej sensownych rozwiązań.

Stanisław Rogoziński

dr Stanisław
Rogoziński
opiekun ścieżki inwestorskiej

W projekcie odpowiadam za ścieżkę inwestycyjną. W przypadku części przedsięwzięć dynamika wzrostu firmy mocno zależy od wielkości pozyskanego kapitału. Dla takich podmiotów przeznaczona została ścieżka inwestycyjna.

Tomasz Szymański-Sztaba

Tomasz
Szymański-Sztaba
opiekun ścieżki sector-agnostic

Wierzę, że przejście ścieżki sector-agnostic pozwoli pomysłodawcom i twórcom na to, by trzymane do tej pory w głowie lub w szufladzie pomysły opracować do wersji podstawowej technologii i przekonać się czy ich pomysł na sens.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe
na rok akademicki 2024/2025