Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Szukasz studiów? Wybierz tematykę:

Szukasz studiów?

Zgłoś projekt

Zasady i przebieg programu

Na czym polega program akceleracji Startup Booster for Social Impact?

 • Szukamy pomysłów na tyle obiecujących, by przy wsparciu ekspertów projektu w procesie transformacji mogły stać się rozwiązaniami z obszaru innowacji społecznych;
 • Inwestujemy czas na etapie preakceleracji, by wesprzeć zespoły w procesie opracowywania aplikacji i nabywania kompetencji – oraz zrekrutować najbardziej obiecujące projekty;
 • Kładziemy nacisk na innowacje społeczne (impaktowe / pozytywnego wpływu / prośrodowiskowe). Docieramy do startupów, dla których aspekt pozytywnego wpływu na rzeczywistość jest ważny. Impakt odnosi się do zmian w otoczeniu socjalnym lub w środowisku naturalnym, generowanym przez startupy dzięki swoim produktom/usługom i sposobom działania;

Etapy realizacji programu

Każda ścieżka akceleracji ma wyodrębnioną strukturę. Proces wsparcia za każdym razem będzie składał się z kilku etapów:

 • PREAKCELERACJA – czyli szerokie wsparcie dla startupów, którego celem jest pomoc w przygotowaniu dokumentacji do naboru;
 • NABÓR projektów startupowych w ramach jednej z 5 rund, które zorganizujemy do końca 2026 r.;
 • OCENA złożonych wniosków w ramach danej rundy akceleracji;
 • AKCELERACJA startupów przyjętych do programu w ramach jednej z 3 dostępnych ścieżek akceleracji (INDUSTRY PATH, VENTURE CAPITAL PATH, SECTOR AGNOSTIC PATH);
 • POSTAKCELERACJA – dodatkowe wsparcie systemowe z udziałem partnerów Boostera, które ma na celu ugruntowanie rezultatów startupów i pomoc w kolejnym kroku rozwojowym.

Ich celem jest wzmocnienie skuteczności wsparcia.

Preakceleracja

Cel etapu:

Chcemy pomóc startupom w podjęciu decyzji o udziale w programie i w przygotowaniach do złożenia dobrej i kompletnej aplikacji. Na tej stronie będziemy zamieszczać aktualności, odpowiadać na pytania startupów i publikować różne treści edukacyjne, by przybliżyć cele naszego Boostera i odpowiedzieć na pytanie, jakich innowacji poszukujemy.

Przebieg etapu:

 • Preakcelerację przeprowadzimy 5-krotnie. To etap wspólny dla wszystkich startupów zainteresowanych naszym programem niezależnie od ścieżki, którą potem wybiorą twórcy projektu.
 • Na bieżąco opracowujemy szkolenia, explainery, podcasty, dokumentację konkursową, przydatne materiały, FAQ, harmonogramy działania. Zapraszamy do zapisywania się do naszej bazy osób zainteresowanych informacjami bieżącymi na temat Startup Booster for Social Impact (zapisy przez formularz).
 • Zapraszamy do kontaktu pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – chcemy na bieżąco odpowiadać na wasze pytania, wątpliwości i potrzeby.

Korzyści:

 • dopracowana dokumentacja konkursowa,
 • rozwiane wątpliwości dotyczące specyfiki programu i specjalizacji,
 • optymalne wykorzystanie czasu na złożenie dopracowanego projektu.

Nabór startupów
do akceleratora

Po każdym naborze chcemy przyjąć do współpracy akceleracyjnej 5-6 startupów; w całym programie możemy wesprzeć 30 projektów, działając w ramach 3 ścieżek akceleracji.

Cel etapu:

Poszukujemy zespołów, które chcą tworzyć i rozwijać:

 • innowacje społeczne, które można skalować dzięki technologii i modelom biznesowym;
 • innowacje społeczne/impaktowe/pozytywnego wpływu/prośrodowiskowe;
 • innowacje rozwiązujące problemy zidentyfikowane w ramach celów zrównoważonego rozwoju ONZ
 • innowacje, które zidentyfikujemy na etapie oceny jako na tyle obiecujące, że przy wsparciu osób eksperckich mogą stać się rozwiązaniami z obszaru innowacji społecznych;
 • najbardziej obiecujące projekty o możliwie dużym potencjalnym impakcie dzięki swoim produktom/usługom i sposobie działania.

Zapraszamy zespoły innowacyjne, mikro- i małe przedsiębiorstwa, fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą, które działają na rynku nie dłużej niż 5 lat. Nabory ogłosimy 5-krotnie, 2 razy w 2024 r. i 3 razy w 2025 r. (5 razy będziemy rekrutować do ścieżki Venture Capital i Sector Agnostic oraz 4 razy do ścieżki Industry).

Przebieg etapu:

 • Nabór projektów do akceleratora będzie zamknięty z wyznaczoną datą rozpoczęcia i zakończenia danej rundy.
 • Przeprowadzimy 5 rund akceleracji.
 • Na złożenie wniosków będzie minimum 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia naboru.
 • Informacje o wynikach naboru prześlemy w terminie maksimum 60 dni kalendarzowych od wejścia projektu do oceny.
 • Dokumenty niezbędne do złożenia będą edytowalne. Zachęcamy do elektronicznego obiegu dokumentów z wykorzystaniem podpisów kwalifikowanych.
 • Formularz aplikacyjny może zostać wypełniony wypełniony w języku polskim.
 • Prosimy o dodanie 1-minutowej prezentacji video (w formie elevator pitch) do kompletu załączników.
 • Rada oceniająca projektu może poprosić o spotkanie konsultacyjne i prezentację online zgłaszającego startupu. Zaproszenie do udziału w konsultacjach zostanie przesłane na minimum 7 dni kalendarzowych przed zaplanowanym terminem konsultacji.

Dokumenty składane podczas naboru:

Nabór będzie się odbywał na ściśle określonych zasadach, które będą wynikały z zatwierdzonego Regulaminu konkursu.

UWAGA!

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać podpisany wniosek podpisem kwalifikowanym na wskazany adres mailowy lub przesłać skan podpisanego odręcznie zgłoszenia oraz przesłać oryginał pocztą na wskazany adres. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski sporządzone zgodnie z wzorem i podpisane zgodnie z instrukcją. Startup może złożyć jeden wniosek w danym naborze. W szczególnych przypadkach nabór może zostać odwołany, o czym poinformowane zostaną wszystkie osoby zgłaszające się do danej rundy.

Specjalizacja branżowa Boostera

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii znajduje się pełen wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

 • KIS 12 PRZEMYSŁY KREATYWNE, w szczególności cz. I:wzornictwo – projektowanie; Ideą akceleratora będzie wsparcie zespołów nastawionych na współpracę i integrację działań w różnych obszarach i dyscyplinach tworzących rozwiązania interaktywne, dostosowane do psychofizjologii użytkownika i jego środowiska, a także trwałych (o wydłużonym okresie eksploatacji) i skalowalnych. To koresponduje zarówno z pkt 2 i 3 tej KIS (obejmują one m.in. projektowanie procesów edukacyjnych i rozwój kompetencji biznesowych projektantów i zespołu badawczo-projektowego, czyli obszar, którego dotyczy specjalizacja branżowa EdTech, a także działania dotyczące udoskonalonego nowego podejścia projektowego m.in. human centered design). Interdyscyplinarność w projektowaniu innowacji o pozytywnym wpływie społecznym wymaga wykorzystania w sposób nowatorski systemów IT, rozwijania metod testowania koncepcji oraz budowania modeli operacyjnych – a więc działań związanych z pkt 3.4 tej KIS.
 • Zakładamy, że część wspieranych w ramach projektu innowacji może wpisywać się w pozostałe KIS, np. KIS 10 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE, KOMUNIKACYJNE ORAZ GEOINFORMACYJNE (zwłaszcza obszar VII – Rozwój sztucznej inteligencji) czy KIS 1 ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO (obszar IV – urządzenia i wyroby medyczne), z którym wiąże się rozwój branży e-healthdigital therapeutics.

Ocena
zgłoszonych startupów

Ocena wniosków będzie się składała z 2 głównych części: merytorycznej i formalnej. Startupy mogą również zostać poproszone o spotkanie online i prezentację swojego projektu.

Cel etapu:

Zależy nam na tym by wybrać projekty, które identyfikujemy jako innowacje impaktowe lub takie, które mają potencjał, by stać się innowacjami impaktowymi. Chcemy wspierać innowacje, dla których wsparcie Boostera może być znaczącym krokiem na drodze rozwoju innowacji. Każdy startup będzie w projekcie pół roku i w tym czasie otrzyma dofinansowanie do 400 tys. zł.

Przebieg etapu:

 • Startup wypełnia elektronicznie wniosek o udział w programie akceleracyjnym (który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Programu akceleracyjnego „Startup Booster for Social Impact”) i składa wszystkie wymagane załączniki;
 • Ocena formalna wniosków zakończy się najpóźniej 5 dni roboczych od daty zakończenia danego naboru. Ocena jest prowadzona przez Zespół Zarządzający Boostera na podstawie Karty oceny formalnej;
 • Ocena merytoryczna wniosku zakończy się najpóźniej 14 dni roboczych od daty zakończenia oceny formalnej;
 • Do etapu oceny merytorycznej prezentacji przechodzi około 10 projektów na ścieżkę;
 • Ocena merytoryczna będzie prowadzona niezależnie przez 2 osoby powołane do Rady Oceniającej na podstawie Karty oceny merytorycznej
 • W przypadku, gdy wniosek wymagać będzie uzupełnienia, jednorazowo poinformujemy wnioskodawcę o tym drogą elektroniczną (e-mailem), na korekty będzie 14 dni kalendarzowych;
 • Wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną, zostaną przekazane do oceny merytorycznej, o czym zgłaszający zostaną poinformowani;
 • Rada Oceniająca zapozna się z przesłanymi prezentacjami video;
 • Rada Oceniająca przedyskutuje kwestię preferencji startupu odnośnie preferowanej ścieżki akceleracji i może zasugerować modyfikację wyboru;
 • Na etapie oceny Rada może prowadzić konsultacje z wybranymi ekspertami naukowymi lub branżowymi;
 • Rada Oceniająca może poprosić konsultacje online zgłaszającego – stosowne zaproszenie zostanie wysłane na minimum 7 dni przed planowanym terminem konsultacji;
 • W przypadku uznania wybranych wydatków przedstawionych we wniosku za niezasadne lub przeszacowane w stosunku do cen rynkowych, Rada Oceniająca może zarekomendować zmniejszenie kwoty grantu w stosunku do kwoty wnioskowanej;
 • Rada Oceniająca dokona oceny zgłoszeń po zapoznaniu się ze wszystkimi złożonymi w danym naborze wnioskami oraz w oparciu o prezentacje, kierując się dbałością o właściwą realizację założonych wskaźników programu.
 • Decyzja dotycząca wyniku oceny zostanie podjęta i przesłana do zgłaszających w terminie do 60 dni od daty przekazania wniosku do oceny merytorycznej.

Akceleracja
wybranych startupów

Akceleracja startupów będzie prowadzona w cyklach 6-miesięcznych. Przewidzieliśmy 3 ścieżki rozwojowe dla startupów: INDUSTRY PATH, VENTURE CAPITAL PATH, SECTOR AGNOSTIC PATH. W ramach wsparcia zaplanowaliśmy bardzo szeroki katalog działań. Wybrane startupy otrzymają dotację w ramach pomocy de minimis o wartości do 400 tys. zł, a także zindywidualizowane wsparcie rozwojowe, networkingowe, mentoringowe i marketingowe.

Przeczytaj charakterystykę dostępnych ścieżek akceleracji

Postkceleracja
po zakończeniu procesu

Cel etapu:

Celem tego etapu jest wsparcie akcelerowanych w startupów w pozyskaniu inwestorów, dodatkowych źródeł finansowania nowych rozwiązań i ich wdrażaniu na rynku, a także promocję, ułatwienie dotarcia do partnerów biznesowych/branżowych w celu nawiązania współpracy. Liczymy na to, że powyższe działania pozwolą zmaksymalizować rezultaty projektu osiągnięte przez startup w wyniku akceleracji.

Przebieg etapu:

W okresie postakceleracji startup zostanie objęty monitoringiem ze strony akceleratora, który jednocześnie zapewnia startupowi wsparcie w realizacji działań indywidualnych i wspólnych.

Działania postakceleracyjne będą miały zarówno charakter zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb danego uczestnika programu (będą planowane na podstawie raportu z akceleracji), jak i służący budowaniu sieci uczestników akceleratora i wzmacnianiu wspólnego potencjału impaktowego.

Przewidujemy m.in.:

 • spotkania indywidualne ze startupami (podsumowania dotychczasowych działań i definiowanie kluczowych elementów akceleracji oraz celów SMART);
 • działania mentoringowe;
 • opracowanie planu postakceleracji w oparciu o strategię marketingową oraz raporty z akceleracji;
 • realizację zadań postakceleracyjnych we współpracy ze startupami i ich opiekunami;
 • spotkania netoworkingowe;
 • podsumowanie działań postakceleracyjnych (wyciągnięcie wniosków, które będzie można wykorzystać podczas kolejnych rund akceleracji zgodnie z cyklem Deminga).