logo uswps nazwa 3

Studia podyplomowe

Dla kogo?

 • Studia kierowane są do (potencjalnych) pracowników działów marketingu, agencji reklamowych, brandingowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki, które chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z obszaru marketingu.

Kontakt

Warszawa, Centrum studiów podyplomowych i szkoleń

Nowoczesna komunikacja marketingowa

 • Rekrutacja trwa.
  Zajęcia będą prowadzone online lub w formie hybrydowej (online lub offline).

O studiach

Kierunek dostępny również we Wrocławiu

"Nowoczesna Komunikacja Marketingowa to studia stworzone przez praktyków dla praktyków. Prowadzone przez doświadczoną kadrę specjalistów, kierowane są do osób posiadających minimum podstawową wiedzę z zakresu marketingu i/lub reklamy. Jako jedne z nielicznych na rynku pozwalają uporządkować i doskonalić praktyczne umiejętności z obszaru marketingu.
Dostarczają wiedzy i narzędzi potrzebnych do sprostania realnym wyzwaniom marketingowym oraz umiejętności pozwalających na skuteczne i świadome budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej danej marki."

knapikIlona Knapik
Kierownik merytoryczny kierunku "Nowoczesna komunikacja marketingowa"

Adresaci

Studia kierowane są do (potencjalnych) pracowników działów marketingu, agencji reklamowych, brandingowych, osób odpowiedzialnych za kształtowanie wizerunku marki oraz wszystkich, którzy posiadają minimum podstawową wiedzę z zakresu marketingu i/lub reklamy i chcą doskonalić swoją wiedzę oraz umiejętności z obszaru marketingu.

Cel

Absolwenci zyskają kompetencje pozwalające na samodzielne planowanie i organizację działań marketingowych oraz dobór odpowiednich narzędzi komunikacyjnych odpowiednich dla określonych grup docelowych.

Celem studiów jest poszerzenie praktycznych umiejętności związanych z:

 • kształtowaniem pozycji marki i firmy na rynku,
 • nowoczesną komunikacją marketingową,
 • psychologicznymi aspektami zachowań rynkowych.

Liczba miejsc

25 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Czas trwania

dwa semestry w formie weekendowych zjazdów około dwa razy w miesiącu.

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • samodzielnie wypełniony brief marketingowy, samodzielnie przygotowana strategia marketingowa,
 • test sprawdzający przekrojową wiedzę ze wszystkich przedmiotów.

Dokument ukończenia studiów

absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie SWPS.

Program

Z ważnych przyczyn Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń może dokonać zmian w programie, kadrze i formie studiów.

Organizacja i tematyka zajęć

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022.

Strategiczne planowanie komunikacji marketingowej, wspierającej osiąganie celów biznesowych, jest ciągle kluczową umiejętnością, decydującą o sukcesie firm. Dynamiczne zmiany ekonomiczne i zachowań klientów motywują do szukania nowych kanałów komunikacji i form przekazu. Wiedza w dziedzinie marketingu szybko się dezaktualizuje, stąd nieustanna potrzeba jej uzupełniania oraz konfrontacji z rzeczywistością i pojawiającymi się trendami.

Program studiów obejmuje 208 godzin dydaktycznych, realizowanych w formie seminariów i praktycznych warsztatów. W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.
Tematyka zajęć podzielona jest na bloki:

WPROWADZENIE DO ŚWIATA MARKI

Psychologiczne mechanizmy reklamy (8 godz)

 • Procesy poznawcze.
 • Nastroje i emocje w reklamie.
 • Psychologia reklamy – postawy odbiorców.
 • Psychologiczne oddziaływanie reklamy.
 • Możliwości i ograniczenia reklamy z perspektywy psychologicznej.

KREATYWNOŚĆ W PRAKTYCE

BRAIN JUMPING – czyli teoria i praktyka kreatywnego myślenia (16 godz)

 • Najskuteczniejsze, praktyczne narzędzia, przydatne w procesie twórczego myślenia.
 • Jak stymulować kreatywne myślenie, generować więcej pomysłów, robić to szybciej i efektywniej?
 • Techniki skuteczne zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej.
 • Jak selekcjonować i wybierać pomysły i rozwijać te z największym potencjałem?
 • Prawdziwe przykłady i case'y, które powstały przy okazji stosowania różnych technik.
 • Najważniejsze interaktywne narzędzia do pracy kreatywnej stosowane na świecie.

Marketing przyszłości (8 godz)

 • Najnowsze trendy, rozwiązania i ciekawostki ze świata marketingu.
 • Mobile marketing, video marketing, viral, wykorzystanie technologii w działaniach reklamowych, RFID, geolokalizacja, lead generation, real time marketing, rich content, content marketing, współpraca z influencerami, personalizacja video, marketing dynamiczny, RTB, audience buying, programatic.
 • CRM/bazy danych/modelowanie/ BIG DATA.
 • Neuromarketing.
 • Ekonomia behawioralna.

Sztuka prezentacji (16 godz.)

 • Praktyczne warsztaty, w trakcie których każdy uczestnik/uczestniczka ma możliwość przedstawienia prezentacji i otrzymania konstruktywnej informacji zwrotnej. Wystąpienia są nagrywane na kamerę.
 • Wiarygodność i spójność mówcy, komunikacja pozawerbalna w tym podstawy pracy z głosem.
 • Jak skutecznie budować kontakt z publicznością?
 • Dopasowywanie przekazu w zależności od celu wystąpienia.
 • Techniki angażujące publiczność i zwiększające atrakcyjność przekazu.
 • Jak sobie radzić z tremą podczas wystąpień?

Copywriting  (8 godz.)

 • Kompozycja i wyróżniki stylowe komunikatów reklamowych.
 • Warsztat copywritera, czyli środki stylistyczne, narzędzia i metody wykorzystywane do tworzenia reklam.
 • Metody stymulujące kreatywne myślenie podczas pracy nad tekstem reklamowym.
 • Techniki perswazyjne.
 • Trendy w copywritingu.

Webwriting - sztuka pisania w Internecie (8 godz.)

 • Konsumpcja treści przez użytkowników w Internecie - typowe zachowania, trendy.
 • Dobre praktyki w zakresie tworzenia tekstów na stronę internetową, landing page, do newsletterów, kreacji reklamowych.
 • Czym jest content marketing - przykłady.
 • Wyszukiwanie i dobieranie odpowiednich słów kluczowych w kontekście SEM (marketingu w wyszukiwarkach) – warsztaty.
 • Tworzenie skutecznych treści pod kątem wyszukiwarek.
 • Optymalizacja elementów tekstowych na stronie internetowej w kontekście SEO - warsztaty.
 • Przykłady narzędzi, które warto wykorzystać tworząc treści.

 

OBSZARY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ:

Strategia marketingowa (16 godz.)

 • Obecne trendy w komunikacji marketingowej na świecie.
 • Tradycyjne podeście do budowy strategii komunikacji marketingowej.
 • Budowanie konceptów.
 • Pozycjonowanie produktów i marek.
 • Analizowanie grupy docelowej, rynku, konkurencji.
 • Analiza procesu decyzyjnego klienta.
 • Insight, USP – definicja i przykłady.
 • Przegląd kanałów komunikacji.
 • Archetypy osobowe.
 • Idealny Brief – dobre i złe praktyki.

Wprowadzenie i repozycjonowanie marki (16 godz.)

 • Fundamenty marki.
 • Marketing-mix rynku dóbr.
 • Marketing-mix rynku usług.
 • Pozycjonowanie marki.
 • Obszary możliwego repozycjonowania marki.
 • Rola innowacji w pozycjonowaniu marki.
 • Pozycjonowanie startupów i Strategia Błękitnego Oceanu.

Efektywne planowanie kampanii (8 godz.)

 • Ogólne zasady planowania mediów.
 • Parametry mediowe oraz ich użyteczność w planowaniu kampanii.
 • Planowanie kampanii telewizyjnej, radiowej, prasowej, outdoorowej, kinowej oraz internetowej.
 • Nowe paradygmaty mediowe.
 • Modelowanie ekonometryczne w kampaniach reklamowych.
 • Przykłady kreatywnych mediów.

Marketing interaktywny (16 godz.)

 • Wprowadzenie do digital marketingu; specyfika działań, potencjał i zagrożenia komunikacji online, trendy wpływające na kształt komunikacji w kanale Digital.
 • Modele obecności w sieci.
 • Plan marketingu online; czym jest, co powinien zawierać i jak go opracować.
 • Modele planowania działań w digitalu; wybrane metody.
 • Rola danych w planowaniu i realizacji działań online; dane wewnętrzne i zewnętrzne - metody pozyskiwania i analizy.
 • Cele działań.
 • Grupy docelowe w digitalu; persony digital a sposób komunikacji online.
 • Taktyka działań - kluczowe kanały komunikacji online; specyfika, rola, mocne i słabe strony, dobre i złe praktyki wykorzystania.
 • Zasoby i budżet digital marketingowy; czas, ludzie i pieniądze w digital marketingu.
 • Kluczowe metryki i analizowanie działań online.
 • Kompetencja digital marketing managera i budowanie zespołu.
 • Digitalizacja organizacji - wyzwania i perspektywy związane z transformacją digital.
 • Źródła wiedzy marketingowca.

Social Media (16 godz.)

 • Media społecznościowe AD 2021/2022 (najpopularniejsze kanały, wpływ rozwoju mobile, algorytmy, istotne zmiany i trendy).
 • Strategiczne zarządzanie komunikacją w mediach społecznościowych (jak dobrać cele i taktyki pod wybrane kanały social media).
 • Trendy w social media (semi-live video, short-video content, live streaming, boty, influencer marketing, user generated content) i ich wykorzystanie w komunikacji marek.
 • Charakterystyka i najważniejsze funkcje kanałów SM, takich jak: Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, Twitter, Pinterest i Tik-Tok.
 • Zarządzanie profilem osobistym i firmowym na Facebooku i LinkedInie, Instagramie i Youtube.
 • Analiza efektywności działań w mediach społecznościowych (sposoby i narzędzia).

Jak współpracować z mediami (16 godz.)

 • Jak dobrać media i skutecznie budować relacje z dziennikarzami?
 • Narzędzia współpracy z mediami.
 • Warsztat pisania informacji prasowej.
 • Nowoczesne sposoby dystrybucji informacji prasowych.
 • Jak zainteresować dziennikarza tematem?
 • Współpraca z mediami w sytuacji kryzysowej.

Prawo reklamy oraz własność intelektualna w reklamie i marketingu (8 godz.)

 • Polskie regulacje prawa reklamy (regulacje ogólne i wybrane regulacje branżowe)
 • Reklama nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd
 • Reklama porównawcza
 • Zgody marketingowe, SPAM i ochrona danych osobowych w reklamie (RODO i inne regulacje)
 • Reklama jako utwór chroniony prawem autorskim
 • Ochrona marki jako znaku towarowego
 • Case study

Ekosystem marketingowy Google - praktyczne wykorzystanie Google Ads (platforma reklamowa) i Google Analytics (platforma analizy danych) w biznesie (16 godz.)

 • Google Ads – wprowadzenie do platformy reklamowej (m.in. kluczowe funkcjonalności systemu, możliwości biznesowe, cele marketingowe)
 • Marketing w wyszukiwarce Google (m.in. proces prawidłowego planowania i tworzenia kampanii reklamowych, sposoby doboru i zarządzania słowami kluczowymi; omówienie rodzajów reklam, ich zastosowania oraz tworzenia opcji rozszerzonych; optymalizacja i monitorowanie efektów kampanii)
 • Reklama graficzna i wideo w sieci reklamowej Google (m.in. samodzielne tworzenie kreacji graficznych - sposoby budowania właściwych grup odbiorców i docierania do potencjalnych konsumentów; prezentacja najważniejszych opcji kierowania reklam - zasady włączania lub wyłączania lokalizacji, urządzeń, czasu emisji kampanii; raportowanie i analiza uzyskanych efektów reklamowych)
 • Google Analytics – wprowadzenie do platformy analizy danych (m.in. znaczenie analityki internetowej w biznesie; zasady prawidłowej integracji i konfiguracji Google Analytics na stronach internetowych; rodzaje gromadzonych danych marketingowych oraz zasad ich interpretacji; Ocena kluczowych źródeł pozyskiwania ruchu do serwisu. Analiza zaangażowania/jakości tego ruchu)

Badania marketingowe (8 godz.)

 • Korzyści ze stosowania market intelligence, drivery i ograniczenia – kiedy, po co, jak.
 • Przegląd podejść badawczych w relacji do celów marketingowych.
 • Klasyfikacja metod badawczych ze względu na sposób zbierania danych.
 • Praktyczne warsztaty ze stosowania wybranych metod badawczych.
 • Ćwiczenia w pisaniu briefów dla agencji badawczych.
 • Ćwiczenia z doboru metod badawczych do problemu marketingowego.
 • Ćwiczenia z tworzenia narzędzi badawczych.
 • Omówienie procesu badawczego w podziale na poszczególne etapy.
 • Rola agencji badawczych w procesach marketingowych oraz przegląd ich oferty
 • Etyka w badaniach rynku.
 • Wstęp do analizy danych – ćwiczenia w interpretacji, wnioskowaniu i rekomendacji działań.

Marketing Automation (8 godz.)

 • Automatyzacja Działań Marketingowych - wprowadzenie, omówienie zasad działania programów Marketing Automation.
 • Customer Journey jako punkt wyjścia do Marketing Automation.
 • Możliwości automatyzacji w najpopularniejszych narzędziach marketingowych (Google Ads, Facebook Ads).
 • Automatyzacja z wykorzystaniem nieszablonowych grup odbiorców.
 • Przegląd narzędzi umożliwiających zbieranie sygnałów z mediów owned. Znaczenie trygera w automatyzacji.
 • Budowa kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi do automatyzacji - z jakich podstawowych elementów składają się kampanie i jak można je konfigurować w systemie.
 • Co mierzyć w marketing automation, jak wyciągać wnioski i podejmować decyzje co do dalszych działań.
 • Warsztaty: opracowanie modelu kampanii wg podanych założeń i wprowadzenie go do programu Marketing Automation.
 • Możliwości nowoczesnych technologii w Marketing Automation - Sztuczna inteligencja (Artifical Intelligence) i uczenie maszynowe (Machine Learning), rozwijanie możliwości wykorzystania zautomatyzowanych działań oraz personalizowania komunikatów.

Zaliczenie (16 godz.)

 • Test przekrojowy ze wszystkich przedmiotów.
 • Prezentacje multimedialne zespołów zaliczeniowych - przedstawienie samodzielnie opracowanych briefu i strategii marketingowej.

Kadra

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

biogram

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia

kolejność zgłoszeń.

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

Rekrutacja na studia podyplomowe wymaga wypełnienia internetowego formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie informujemy, że wypełnienie formularza rekrutacyjnego drogą internetową nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na dany kierunek studiów podyplomowych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń zastrzega możliwość zaproszenia kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Dokumenty do pobrania

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Opłaty

Pożyczki na kształcenie-nieoprocentowana pomoc zwrotna
Ministerstwo Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchomiło nieoprocentowane pożyczki na cele edukacyjne min. studia podyplomowe. Szczegółowe informacje: www.inwestujwrozwoj.pl

Opłata za rok studiów
rok akademicki 2021-2022
10 rat 900 zł
2 raty 4250 zł
1 rata 8100 zł
Opłata rekrutacyjna 300 zł

Dla absolwentów SWPS i Uniwersytetu SWPS oraz studentów Uniwersytetu SWPS posiadających wyższe wykształcenie oferujemy dodatkową zniżkę w wysokości 300 zł:
- 300 zł zniżki w opłacie rekrutacyjnej (absolwent płaci 0 zł).

Wpłat (oprócz opłaty kwalifikacyjnej) należy dokonywać na indywidualne subkonto
(wygenerowane po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego Uniwersytetu SWPS).

Istnieje możliwość płatności opłaty rekrutacyjnej kartą płatniczą w biurze CSPiS w godzinach otwarcia biura.

 

Kontakt

Kontakt

 • telefon (czynny: poniedziałek - piątek w godz. 9.00-17.00)

         +48 22 104 75 08

Godziny otwarcia biura:

 • poniedziałek-piątek: 9.00-17.00
 • weekendy: 8.00-14.00


Do odwołania biuro pracuje w systemie zdalnym.