logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Monika Matecka

dr

Monika Matecka

 

Profil zawodowy

Psycholog, dr n. med., wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Aktualnie w trakcie 4,5 letniego kursu psychoterapii atestowanego przez sekcję naukową psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizowanego przez Laboratorium Cogito oraz Stowarzyszenie na Rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach naukowych oraz monografiach.