logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Monika Zysnarska

dr n. biol.

Monika Zysnarska

 

Profil zawodowy

Mgr pielęgniarstwa, dr n. biol., starszy asystent w dziedzinie pielęgniarstwa w Ortopedyczno--Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; ukończyła specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego oraz medycyny społecznej. Ukończyła kursy kwalifikacyjne w zakresie opieki długoterminowej. Ma doświadczenie w pracy m.in. w oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, Domowej Opiece Długoterminowej, Pielęgniarskim Ośrodku Opieki Długoterminowej oraz w pracy dydaktycznej ze studentami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz WSPiA im. Mieszka I w Poznaniu. Jest autorką i współautorką publikacji w czasopismach naukowych oraz monografiach.