logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Joanna Zdanowska

dr

Joanna Zdanowska

 

Profil zawodowy

Prawnik, dr n. o zdrowiu, wykładowczyni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego; prowadzi zajęcia z zakresu prawa medycznego dla studentów kierunków medycznych, prawa, psychologii oraz administracji. Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół zagadnień dotyczących praw pacjenta, odpowiedzialności prawnej pracowników służby zdrowia, roszczeń pacjentów, organizacji ochrony zdrowia oraz specyfiki zatrudnienia w podmiotach leczniczych. Jest autorką i współautorką publikacji w czasopismach naukowych oraz monografiach.