logo uswps nazwa 3

Wykładowcy studiów podyplomowych
BIO Agnieszka Labus

dr

Agnieszka Labus

 

Profil zawodowy

Dr n. techn. w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w specjalności odnowa miejska w kontekście starzenia się społeczeństwa; adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 2019 roku pełni funkcję zastępcy Dyrektora ds. projektów badawczo-wdrożeniowych w Międzynarodowym Centrum Badań Interdyscyplinarnych Politechniki Śląskiej. Inicjatorka i prezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+), pierwszego w Polsce laboratorium zajmującego się innowacyjnym projektowaniem w kontekście potrzeb starzejącego się społeczeństwa (www.lab60plus.pl). Autorka opracowań naukowych i współautorka ekspertyz, m.in. na temat budownictwa senioralnego i projektowania uniwersalnego, a także programu wdrożenia i zasiedlenia pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego w Łodzi. Autorka artykułów naukowych dotyczących miasta przyjaznego wiekowi, innowacyjnych form zamieszkania dla starzejącego się społeczeństwa, miksu lokatorskiego, cohousingu senioralnego i domów wielopokoleniowych. Laureatka licznych nagród naukowych.