Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna
BIO Aleksandra Wędrychowska-Karpińska

 

Aleksandra Wędrychowska-Karpińska

 

Profil zawodowy

Radca prawny, od ponad 20 lat doradza klientom we wszystkich aspektach dotyczących znaków towarowych, patentów i wzorów, prawa autorskiego, programów komputerowych, tajemnic przedsiębiorstwa, zwalczania nieuczciwej konkurencji i prawa konsumenckiego. Jej ostatnie główne projekty obejmują precedensowe sprawy dotyczące ochrony znaków towarowych, programów komputerowych, zabezpieczenia środków dowodowych i informacji o naruszeniu, a także ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniach w sprawach własności intelektualnej. W przeszłości brała udział w przełomowych postępowaniach zakończonych orzeczeniami Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych i Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących roszczenia informacyjnego, odpowiedzialności pośredników, używania znaków towarowych przez dostawców usług internetowych, praw autorskich do wzorów, ochrony wzorów, obowiązków dostawców usług e-commerce wobec konsumentów. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu prawa znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Współpracowała z największymi polskimi kancelariami specjalizującymi się w IP, obecnie prowadzi butikową kancelarię zajmującą się postępowaniami sądowymi w sprawach własności intelektualnej.