logo uswps nazwa 3

Sylwiusz Retowski

Polscy pacjenci rzadko korzystają z przysługujących im praw. Głównym powodem tej sytuacji jest ich nikła znajomość. Z badań przeprowadzonych w latach 2008-2013 wynika, że aż 47% respondentów nie wie, że istnieją prawa pacjenta. W doniesieniach prasowych można przeczytać, że w 2015 roku do Rzecznika Praw Pacjenta napłynęło ponad 70 tysięcy skarg i pytań. Najczęściej nieprzestrzeganym prawem jest prawo do świadczeń zdrowotnych i dokumentacji medycznej. Prawo pacjenta do informacji na temat proponowanej terapii, skuteczności leków nie jest w pełni wykorzystywane przez chorych. Przez to też nie jest budowana świadomość pacjentów z zakresu m.in. leków będących w procesie refundacji w Polsce i perspektywach terapeutycznych.

 

KONFERENCJA NAUKOWA

 

Prawo pacjenta do informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorami konferencji są: Instytut Komunikacji Zdrowotnej oraz sopocki wydział Uniwersytetu SWPS.


Polscy pacjenci rzadko korzystają z przysługujących im praw. Głównym powodem tej sytuacji jest ich nikła znajomość. Z badań przeprowadzonych w latach 2008-2013 wynika, że aż 47% respondentów nie wie, że istnieją prawa pacjenta. W doniesieniach prasowych można przeczytać, że w 2015 roku do Rzecznika Praw Pacjenta napłynęło ponad 70 tysięcy skarg i pytań. Najczęściej nieprzestrzeganym prawem jest prawo do świadczeń zdrowotnych i dokumentacji medycznej. Prawo pacjenta do informacji na temat proponowanej terapii, skuteczności leków nie jest w pełni wykorzystywane przez chorych. Przez to też nie jest budowana świadomość pacjentów z zakresu m.in. leków będących w procesie refundacji w Polsce i perspektywach terapeutycznych.

Sopocka konferencja jest podzielona na dwie części: merytoryczną i praktyczną. W części merytorycznej odbędzie się prezentacja dr Marka Balickiego, która zainicjuje dyskusję panelową w szerszym gronie ekspertów. W części praktycznej odbędzie się warsztat pokazowy z zakresu komunikacji interpersonalnej dedykowany pacjentom i lekarzom.

Wstęp wolny!

konferencja

listopad 7 2016

Sopot

Program

11.00 – Inauguracja konferencji i powitanie gości

11.10 – Prezentacja

 • „Prawo do informacji w dokumentach międzynarodowych i prawie krajowym”, dr Marek Balicki

11.30 – Panel dyskusyjny „Prawo do informacji — możliwości, które budują przyszłość pacjentów w Polsce”

Dyskusja z udziałem:

 • Katarzyny Łakomej – dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Małgorzaty Grodziewicz – zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego Oddziału NFZ,
 • Katarzyny Latuszek-Pasternak z Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
 • prof. Jarosława Sławka – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii,
 • Wojciecha Wiśniewskiego – rzecznika Fundacji Onkologicznej Alivia,
 • dr. Janusza Medera – prezesa Polskiej Unii Onkologii,
 • dr. Marka Balickiego

12.30– wystąpienie

 • „Relacja i współpraca pacjenta z lekarzem w kontekście wyboru terapii”
  Malina Wieczorek, prezes fundacji SM Walcz o siebie

12:40 – warsztaty

13.40– Lunch

 
Warsztatu „Mam prawo wiedzieć – asertywność i współpraca”

Korzyści płynące z warsztatu:

 • zbudowanie postawy pacjenta świadomego swoich praw – przede wszystkim prawa do informacji (o chorobie, jej fazach, przebiegu, potencjalnych rokowaniach i możliwościach leczenia oraz powodów wyboru konkretnego wariantu terapii przez lekarza),
 • trenowanie kompetencji wspierających asertywną postawę pacjenta wobec lekarza,
 • zbudowanie postawy nastawionej na współpracę z lekarzem,
 • zbudowanie pozytywnego nastawienia do leczenia,
 • wzięcie współodpowiedzialności za efekty leczenia.

Warsztat poprowadzą: 

 • Monika Ruckgaber-Jurewicz,
  trener komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego
 • Andrzej Juchniewicz,
  trener budowania wizerunku, sprzedaży, tworzenia produktów

Termin i lokalizacja

7 listopada 2016 r., godz. 11.00-14.00

Sopoteka, II piętro Dworca PKP
ul. Tadeusza Kościuszki 14, 81-704 Sopot

 

 

II ZJAZD

Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji

 

 

 

 

 

Organizatorami są soocki wydział Uniwersytetu SWPS oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji.

konferencja

maj19-20 2016

Sopot

 

 

O zjeździe

Ponad cztery lata temu, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji odbył się Pierwszy Zjazd PSPO zatytułowany „W poszukiwaniu tożsamości psychologii pracy i organizacji”, co stanowiło okazję do spotkania się psychologów pracy i organizacji z całej Polski.

W kolejnych latach PSPO zorganizowało konferencję naukową „Bezpieczeństwo w transporcie. Znaczenie czynników psychologicznych” (2012), seminarium naukowe w ramach międzynarodowego cyklu „Small Group Meeting” (2013), podczas którego tematem przewodnim była „Edukacja absolwentów w ramach psychologii pracy i organizacji. Praktycy: w kierunku równych szans zdobywania doświadczeń”.

Ostatnio, czyli 6 października 2015, zorganizowane zostało spotkanie kobiet z trzech sektorów gospodarki (biznes, organizacje publiczne i trzeci sektor) w ramach nowego międzynarodowego cyklu "Women at the TOP".

Spotkania praktyków i naukowców

Do udziału w planowanym II Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji zapraszamy osoby zajmujące się tematyką psychologii pracy i organizacji w teorii i praktyce. Oferta zjazdu skierowana jest zarówno do społeczności akademickiej (naukowców i studentów), jak i do praktyków.

Cele zjazdu

Cele planowanego zjazdu to:

 • stworzenie uczestnikom zjazdu reprezentującym różne ośrodki naukowe możliwości spotkania, wspólnej pracy oraz wymiany poglądów i doświadczeń zdobytych w trakcie badań z zakresu psychologii pracy i organizacji
 • prezentacja wyników badań, zagadnień teoretycznych, metodologicznych oraz rozwiązań praktycznych związanych z funkcjonowanie człowieka w organizacji.

Obszary tematyczne

 • Dobrostan pracownika. Emocje w pracy.
 • Zdrowie pracownika. Stres. Równowaga praca-rodzina.
 • Przedsiębiorczość. Samozatrudnienie. Rynek pracy. Formy zatrudnienia.
 • Zachowania organizacyjne. Zmiana i rozwój organizacji. Kultura i klimat organizacyjny.
 • Przywództwo i zarządzanie. Zespoły i grupy projektowe.
 • Rekrutacja i selekcja. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Komitet Honorowy

258 Augustyn Banka

prof. zw. dr hab.

Augustyn Bańka

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Katowicach

258 adam biela

prof. zw. dr hab.

Adam Biela

Katolicki Uniwersytet Lubelski

250 czeslaw nosal

prof. zw. dr hab.

Czesław Nosal

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

zofia ratajczak

prof. zw. dr hab.

Zofia Ratajczak

Uniwersytet Gdański

someone

prof. zw. dr hab.

Jan Terelak

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komitet naukowy

Przewodnicząca:

 • prof. zw. dr hab. Barbara Kożusznik (UŚ)

Członkowie:

 • dr hab. Stanisław Witkowski (prof. UZZM)
 • dr hab. Krystyna Adamska (prof. UG)
 • dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak (UAM)
 • dr hab. Agata Chudzicka-Czupała (UŚ)
 • dr hab. Elżbieta Kasprzak (prof. UKW)
 • dr hab. Elżbieta Kowalczyk (prof. UEP)
 • dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny (prof. UŁ)
 • dr hab. Mariola Łaguna (prof. KUL)
 • dr hab. Sylwiusz Retowski (prof. USWPS)
 • dr hab. Barbara Mróz (prof. UZZM)
 • dr hab. Bohdan Rożnowski (prof. KUL)
 • dr hab. Kinga Lachowicz-Tabaczek (prof. UWr)
 • dr hab. Elżbieta Turska (UŚ)
 • dr hab. Antoni Wontorczyk (UJ)
 • dr hab. Anna Zalewska (prof. USWPS)

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

 • dr hab. Sylwiusz Retowski, prof. USWPS (USWPS, Sopot)

Członkowie:

 • dr Dorota Szczygieł (USWPS, Sopot)
 • dr Agnieszka Popławska (USWPS, Sopot)
 • dr Beata Krawczyk-Bryłka (PG)
 • dr Chrupała-Pniak (Zarząd PSPO, UŚ)
 • dr Agnieszka Wojtczuk-Turek (SGH Warszawa)
 • mgr Michał Brol (Zarząd PSPO, UŚ)

Partnerzy

logo PTPPTP       dom wydawniczy rebis

 

Fundatorem nagród książkowych jest wydawnictwo Rebis, wydawca podręcznika „Psychologia”

psychologia REBIS

Terminy i opłaty

W ramach zjazdu planujemy sesje referatowe i plakatowe. Zjazd planowany jest na około 60 referatów trwających 15 minut, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszeń bądź skierowania ich do sesji plakatowej.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł (z VAT) dla Członków PSPO z opłaconymi składkami członkowskimi oraz 450 zł (z VAT) dla pozostałych Uczestników i obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, posiłki i bankiet. Opłata ta dotyczy zarówno czynnego, jak i biernego uczestnictwa w konferencji.

Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto Raiffeisen Bank Polska S.A.

Numer konta: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089. Tytuł przelewu powinien brzmieć: II ZJAZD PSPO + IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

Uczestnicy we własnym zakresie organizują noclegi podczas trwania zjazdu.

Doktoranci i studenci mogą ubiegać się u organizatorów o zniżkę w opłacie konferencyjnej. W tej sprawie proszę o bezpośredni kontakt mailowy do organizatorów do dnia 31 stycznia.

O możliwościach publikacji wystąpień powiadomimy później.

Szczegółowy terminarz:

 • do 31 stycznia 2016 r. – termin nadsyłania abstraktów
 • 20 lutego 2016 r. – akceptacja wystąpień
 • do 15 marca 2016 r. – wnoszenie opłaty zjazdowej
 • 15 kwietnia 2016 r. – ogłoszenie szczegółowego programu Zjazdu
 • 19–20 maja 2016 r. – Zjazd

Rejestracja uczestnictwa: rejestracja PSPO_2016

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16/20, 81-745 Sopot

Kontakt

Wszelkie pytania należy kierować na adres: 
zjazd.pspo.sopot@swps.edu.pl

 

Polecane hotele w Sopocie

Villa Superiq

Jana z Kolna 15, 81-701 Sopot
Telefon: 58 710 44 82
http://www.superiq.com.pl

Villa Otium

Jana z Kolna 9, Karlikowo, 81-746 Sopot, Polska
Telefon: 731 748 071

Plac Rybaków Inn

Plac Rybaków 11, 81-701 Sopot
Telefon: 58 551 65 78
http://www.placrybakowinn.pl/

Mera Spa

Bitwy pod Płowcami 59, 81-731 Sopot,
Telefon: 58 766 60 00
http://www.meraspahotel.pl/

Villa Sedan

Generała Kazimierza Pułaskiego 18-20, 81-762 Sopot
Telefon: 58 555 09 80
http://www.sedan.pl/

Sopot Spot

Obrońców Westerplatte 5, Dolny Sopot, 81-706 Sopot
Telefon: 731 000 023

Molo Residence

ul. Pułaskiego 6A, Dolny Sopot, 81-760 Sopot, Polska
tel. +48 583 55 11 00, kom. +48 666 956 956
http://www.molohotel.pl/

Soleil Boutique Hôtel

ul. Pułaskiego 11, Dolny Sopot, 81-760 Sopot, Polska
Telefon: 58 710 71 06
http://www.hotel-soleil.pl/

Villa 21

ul. Jana Sobieskiego 21, Dolny Sopot, 81-781 Sopot, Polska
Telefon: 506 070 882

Bayjonn Boutique Hotel

Powstańców Warszawy 7, Dolny Sopot, 81-718 Sopot, Polska
Telefon: 58 732 75 63
http://bayjonnhotel.pl/

Hotel Villa Baltica

Emilii Plater 1, Sopot
tel: 58 555 28 00
http://www.villabaltica.com/
→ 15 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 3 min. do Restauracji Pomarańczowa

Plaża Hotel Flaming

Emilii Plater 12, 81-777 Sopot
tel: 58 555 71 76
http://www.villaflaming.pl/
→ 15 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 2 min. do Restauracji Pomarańczowa

Plaża Fisher House Apartments

Emilii Plater 32/34, 81-701 Sopot
tel: 601 666 333
http://fisherhouse.pl
→ 1 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża
→ 15 min. do Uniwersytetu SWPS

Hotel Bursztyn

Emilii Plater 19, Sopot
tel: 58 551 40 68
http://www.hotelbursztyn.pl/
→ 15 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 1 min. do Restauracji Pomarańczowa

Plaża Villa 33

Bitwy pod Płowcami 33, 81-730 Sopot
tel: 722 000 333
http://www.villa33sopot.pl
→ 15 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 3 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Plac Rybaków INN

Plac Rybaków 11, 81-701 Sopot
tel: 508 608 215
http://www.placrybakowinn.pl/
→ 15 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 1 min. do Restauracji Pomarańczowa

Willa Karat II

3 Maja 31, 81-743 Sopot
tel: 58 550 07 42
http://www.willakarat.pl/
→ 10 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 15 min. do Restauracji Pomarańczowa

Plaża Hostel Sopotiera

3-go Maja 5/2, 81-771 Sopot
tel. 512 323 279
http://www.sopotiera.pl/
→ 15 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 10 min. do Restauracji Pomarańczowa

Plaża Mera Spa Hotel

Bitwy pod Płowcami 59, 81-731 Sopot
tel. 58 766 60 00
http://www.meraspahotel.pl/
→ 15 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 10 min. do Restauracji Pomarańczowa

Plaża Sopocki Zdrój

Bitwy pod Płowcami 61, Sopot
tel. 58 551 63 14
http://www.sopocki-zdroj.pl/
→ 15 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 10 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Hostel George

Lipowa 16, 81-750 Sopot
tel. 518 440 050
http://hostelgeorge.eu/
→ 15 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 15 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Apartament Cadena Sopot

Władysława Łokietka 15, 81-736 Sopot
tel. 720 222 444
http://www.eholiday.pl/noclegi-co3881.html
→ 5 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 15 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Apartamenty Sopot - Jovi Apartments

Władysława Łokietka 19, 81-736 Sopot
tel. 797 601 100
http://www.joviapartments.com/pl
 5 minut do Uniwersytetu SWPS
→ 15 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Apartamenty Nadmorskie – Sopot Łokietka

Władysława Łokietka, 81-730 Sopot
tel. 600 352 770
http://www.apartamentynadmorskie.com.pl/
→ 5 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 15 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Apartamenty Sun&Snow Sopocka Rezydencja

Władysława Łokietka 19, 81-736 Sopot
tel. 606 466 002
→ 5 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 15 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Apartamenty Sopocki Zakątek

Berka Joselewicza 2, 81-738 Sopot
tel. 792 038 469
http://sopockizakatek.pl/
→ 5 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 10 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Apartament Nadmorski Sopot IV

Berka Joselewicza 17, 81-738 Sopot
tel. 607 227 777
http://apartamentnadmorski.pl/
→ 5 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 10 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Harbor Aparthotel - Apartamenty Sopot

Polna 56, 81-740 Sopot
tel. 530 999 690
http://www.harborsopot.pl/
→ 10 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 10 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Apartament Sun&Snow Sopocka Przystań

Polna 58, Sopot
tel. 606 466 002
http://www.sunandsnow.pl/apartament.php?idapartment=2429&idsettlement=179&miasto=1275
→ 10 min. do Uniwersytetu SWPS
→ 5 min. do Restauracji Pomarańczowa Plaża

Od wielu lat wzrasta zainteresowanie problematyką jakości życia. Trend ten zauważalny jest również w Polsce. Powstają nowe propozycje teoretyczne, rośnie liczba badań empirycznych poświęconych jakości życia, dobrostanowi oraz szczęściu człowieka, powstają nowe narzędzia do ich pomiaru. dniach 15-16 października 2015 r. w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia w pracy i poza nią”