logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Benjamin Stanley
Warszawa
Nauki o polityce i administracji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie , Katedra Studiów Społecznych
Instytut Nauk Społecznych ,
BIO Benjamin Stanley

dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS

Benjamin Stanley

Instytut Nauk Społecznych
Centrum Studiów nad Demokracją
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
profesor uczelni w Katedrze Studiów Społecznych

Profil naukowy

Politolog, socjolog. W pracy naukowej zajmuje się badaniami nad zachowaniami wyborczymi, partiami politycznymi, populizmem, stanem demokracji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Jeden z kierowników w projekcie badawczym „Dynamika postaw i poglądów politycznych” (The dynamics of political attitudes and views), realizowanym w latach 2019–2022. Pełnił funkcje kierownika w następujących projektach naukowych: „Mierząc populizm: badanie pilotażowe mające na celu udoskonalenie istniejących pytań” (Measuring populism: a pilot study to improve existing questions), Narodowe Centrum Nauki (2019–2020); „DIAS Olitic: Understanding the Political Dynamics of Émigré Communities in an Era of European Democratic Backsliding”, Norwegian Research Council, EUROPA (Europe in Transitions), A2–Values Under Pressure (2019–2020); „A Survey-Based Experiment on the Relationship Between Populism and Conspiracy Theories”, SWPS University BST grant (2019–2020); „The Winner-Loser Divide? A Comparative Analysis of Voting Behaviour and Cleavage Formation in Post-Communist Party Systems (WINLOSE)” (2013–2015); „Integration versus Demarcation? A Comparative Classification of Party Appeals, Voter Preferences and Candidate Attitudes in the European Parliamentary Elections of 2009” (2010).

Autor lub współautor wielu publikacji naukowych, m.in.: Stanley B. (2020), „A Comparison of Two Polish Party Leaders: Jarosław Kaczyński and Donald Tusk”, [in:] S. Gherghina (Ed.), „Party Leaders in Eastern Europe” (pp. 171–195); Stanley B., Markowski R., Cześnik M. (2019), „Marginalization, not mainstreaming: Explaining the failure of fringe parties in Poland”, Party Politics; Stanley B. (2019), „Backsliding Away? The Quality of Democracy in Central and Eastern Europe”, „Journal of Contemporary European Research” 15(4), 343–353; Stanley B. (2008), „The thin ideology of populism”, „Journal of Political Ideologies” 13(1), 95–110.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu polityki porównawczej i psychologii polityki.