logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
prof.
Dariusz Kowalski
Warszawa
Informatyka
Wydział Projektowania w Warszawie , Katedra Informatyki
BIO-Dariusz-Kowalski

prof.

Dariusz Kowalski

Wydział Projektowania w Warszawie
profesor wizytujący w Katedrze Informatyki

Dla mediów

Profil naukowy

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych, doktor nauk matematycznych w dziedzinie informatyki. Zajmuje się szeroko pojętymi algorytmami, ich analizą i zastosowaniami w biologii i innych naukach. Specjalizuje się w obliczeniach równoległych i rozproszonych, algorytmach komunikacji w sieciach, a także odpornością na wady i stabilnością obliczeń. W swoich pracach nawiązuje zarówno do klasycznych modeli i problemów, jak i najnowszych technologii, takich jak bezpieczne przetwarzanie danych w chmurze czy optymalizacja przepływu danych w technologii 5G.

Pracował m.in. na University of Quebec (Kanada), University of Connecticut (USA), Max Planck Institute for Informatics (Niemcy), IMDEA Networks (Hiszpania), oraz University of Liverpool (Wielka Brytania). Jest jednym z edytorów prestiżowego pisma „Journal of Computer and System Sciences” (Elsevier). W 2018 roku został nagrodzony za najlepszą pracę na International Colloquium on Automata, Languages and Programming 2018 (ICALP) – flagowej konferencji informatycznej European Association for Theroretical Computer Science (EATCS).

Obecnie uczestniczy w pracach nad programem studiów informatycznych oraz rozwojem Katedry Informatyki Uniwersytetu SWPS.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Internet Rzeczy
  • przetwarzanie i bezpieczeństwo danych w chmurze

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni