Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Profil naukowy

Psycholog osobowości. Interesuje się strukturą osobowości i wzajemnymi relacjami między różnymi jej częściami. Prowadzi badania na temat związków między cechami osobowości i preferowanymi wartościami a codziennym zachowaniem. Jest współautorką modelu kompetencji samoregulacyjnych. Uczestniczy w kilku projektach badawczych jako ekspert od metodologii experience sampling wykorzystywanej do badania procesów psychicznych w czasie rzeczywistym. Stale rozwija swoje kompetencje w zakresie zaawansowanych metod analizy danych. Publikuje artykuły naukowe w wiodących czasopismach z zakresu psychologii osobowości, jak np. „Journal of Personality”, „European Journal of Personality” czy „Journal of Research in Personality”. Jest współautorką polskiej wersji standardów edytorskich APA obowiązujących w psychologicznych tekstach naukowych. Odbyła staż badawczy w Northwestern University w Stanach Zjednoczonych. Została laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Uczestniczyła w kilku projektach wdrożeniowych, w tym w dwóch powiązanych ze sobą projektach mających na celu stworzenie baterii narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną (obszar osobowościowy i obszar emocjonalno-społeczny). W ramach tych projektów była odpowiedzialna między innymi za współtworzenie procedury całościowej interpretacji wyników diagnozy funkcjonowania emocjonalno-społecznego i temperamentu. Pracowała także w projektach międzynarodowych, w ramach których powstały aplikacje mobilne do diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego oraz do monitorowania przez studentów i absolwentów posiadanych i nabywanych umiejętności zwiększających ich szanse na zatrudnienie (GESApp).

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z obszaru psychologii osobowości oraz z zaawansowanej analizy statystycznej.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Psychologia osobowości
  • Diagnoza osobowości i funkcjonowania emocjonalno-społecznego

Informacje prasowe