logo uswps nazwa 3

Nauka i badania
Tak
Tak
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS
Maciej Hanczakowski
Warszawa
Psychologia
Instytut Psychologii ,
czarne

dr hab.

Maciej Hanczakowski

Instytut Psychologii
Wydział Psychologii w Warszawie
profesor uczelni

Dla mediów

Profil naukowy

Psycholog, naukowo zajmuje się psychologią pamięci i metapoznania. Bada efektywne strategie uczenia się, techniki przesłuchań świadków. Analizuje jakie są źródła błędów i zniekształceń pamięciowych. Interesuje się czynnikami zewnętrznymi, które wpływają na proces zapamiętywania nowych informacji.

Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz kierownikiem projektu badawczego „Pamięć celów: zachowanie zorientowane na cel w obliczu dystrakcji”, finansowanego przez NCN.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu edukacyjnych i sądowych zastosowań psychologii pamięci.

Dla mediów

Obszary tematyczne

  • Edukacja
  • Zeznania świadków
  • Psychologia pamięci
  • Metapoznanie

Informacje prasowe

    

    Powiązane materiały na stronie uczelni