Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Plony i dyplomy – wystawa prac studentów grafiki

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/projekt_grafika_2000_1316.jpg

Dziesięć miesięcy intensywnej pracy projektowej. Poszukiwanie sposobów, aby przestrzeń wokół uczynić bardziej przyjazną i lepiej odpowiadającą na potrzeby jej użytkowników. Efekty twórczej pracy studentów I roku grafiki będzie można już wkrótce zobaczyć na wystawie „Plony i dyplomy”. 

Na wystawę składają się projekty indywidualnych prac dyplomowych zestawione z zespołowymi projektami zaliczeniowymi studentów. Prace, często diametralnie różne pod względem estetycznym, łączy wspólna idea – human centered design, projektowanie, w którego centrum stawia się człowieka oraz jego potrzeby.

wystawa

listopad8 2016

Wrocław

Dyplomy…

Przygotowując prace dyplomowe, studenci skupili się na najbliższym im otoczeniu. Wybierali z niego te elementy, które ich zdaniem wymagały ulepszenia czy wręcz przeprojektowania. Finalny produkt miał być przede wszystkim przyjazny dla użytkownika. 

– Jak połączyć najważniejsze funkcje sypialni w jednym meblu? I to w sposób, który nie wykluczałby używania wielu funkcji jednocześnie i dawałby zarazem poczucie własności i prywatności? – to wyzwanie, z którym zmierzył się Daniel Janiczek.

Z kolei Jakub Lorek pracował nad przeprojektowaniem systemu służącego do składania zamówień, który działa w sieci restauracji Pizza Hut. Nowe rozwiązanie miało być bardziej praktyczne, intuicyjne i estetyczne. Czy cel został osiągnięty – o tym będzie można się przekonać podczas wystawy.

Studenci otwierają się na przestrzeń publiczną miasta. Nawiązują kontakty z samodzielnie wybranymi fundacjami i instytucjami, proponują im projekty systemów identyfikacji wizualnych, chcąc w ten sposób wesprzeć ich działania. Wystawa pokazuje, na co nasi studenci zwracają uwagę, w jakich obszarach widzą potrzebę zmiany i jak chcą jej dokonać.

dr Michał Jakubowicz

Zobacz także: studia graficzne na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu »

…i plony

Zadaniem studentów realizujących moduł corporate identity było zaprojektowanie identyfikacji wizualnej dla wybranej fundacji. Studenci tworzyli fotografię wizerunkową, projektowali gadżety i strony internetowe, które miały jak najlepiej współgrać z misją i wartościami danej fundacji. Nową, wizualną oprawę otrzymało stowarzyszenie „Przebudzeni”, które poprzez filozofię buddyzmu wspiera więźniów w duchowej przemianie. Niemałym wyzwaniem było uatrakcyjnienie wizerunku międzyuczelnianego klubu kajakowego „Wrotka”. 

Adepci grafiki przyczyn niewielkiego zainteresowania klubem upatrywali w niewyróżniającej się identyfikacji wizualnej. – Opierając się na badaniach, przygotowaliśmy propozycję postrzegania organizacji jako bractwo, czyli wspólnotę, która łączy ludzi nie tylko wspólną pasją, lecz także kładzie nacisk na pielęgnowanie znajomości. W ramach nowej identyfikacji wizualnej zaprojektowaliśmy m.in. logo w formie emblematu, które odpowiada postulowanej tożsamości klubu – tłumaczą autorzy projektu.

Projekty

projekt grafika 1 2000 1316

unnamed 1

unnamed 3

projekt grafika 2

Grafika na Uniwersytecie SWPS

Grafika oferowana przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS to unikatowe połączenie wiedzy z zakresu projektowania graficznego, komunikacji społecznej, psychologii i psychofizjologii widzenia. Studia obejmują kompleksowe podejście do projektowania ze szczególnym uwzględnieniem roli komunikacji i kompetencji społecznych, które są atutem na rynku pracy przemysłów kreatywnych (creative industries).

Uczymy projektowania graficznego rozumianego jako efektywnie funkcjonujący komunikat w kontekście społecznym. Duży nacisk kładziemy na zapoznanie studentów z uwarunkowaniami, historią i aktualnym zastosowaniem designu oraz na wypracowaniu szerokiej perspektywy postrzegania i używania projektowania graficznego jako procesu, w którym istotne staje się zrozumienie problemu i jego kreatywne rozwiązanie.

Termin i miejsce

Wernisaż: 8 listopada 2016 r., wystawa potrwa do 5 grudnia 2016 r.

Główny korytarz Uniwersytetu SWPS

ul. Ostrowskiego 30b, Wrocław