Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Mirosław Filiciak nowym dziekanem WNHiS

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/filiciak-swps-dziedziniec.jpg

Z dniem 1 września 2017 roku funkcję Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie obejmuje dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS. Serdecznie gratulujemy.

„W skali całego uniwersytetu nasz wydział ma najbardziej rozbudowaną ofertę - filologia angielska, filologie regionalne, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, zarządzanie. Wyzwaniem jest szukanie synergii przy zachowaniu odrębności tych wszystkich dyscyplin, zarówno jeśli chodzi o ofertę dydaktyczną, jak i współpracę naukową. Ważne jest też zachowanie równowagi pomiędzy sprawdzonymi programami, a poszukiwaniem nowych rozwiązań” - tak specyfikę wydziału przedstawia nowy dziekan. 

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

filiciak2

Medioznawca. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet, gry komputerowe, przemiany telewizji oraz nieformalny obieg treści i kulturę współczesną. Od lat współpracuje z publicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Jest współtwórcą techno-kulturowego projektu Kultura 2.0, współtworzył też pierwszy polski Medialab – inicjatywę samokształceniową z pogranicza aktywizmu społecznego, sztuki i technologii. Kierował licznymi projektami badawczymi, takimi jak „Młodzi i media” , „Tajni kulturalni” czy „Obiegi kultury”. Autor książek: „Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej” (2006), „Media, wersja beta” (2014) oraz wspólnie z Alkiem Tarkowskim „Dwa zero. Alfabet nowej kultury i inne teksty” (2015). Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Kultura Popularna”. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu nowych mediów, popkultury i kultury audiowizualnej.