Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Stres pourazowy a przekonania o skuteczności w radzeniu sobie z traumą

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/Trauma.jpg

Na zespół stresu pourazowego (PTSD) cierpią osoby, które przeżyły traumatyczne wydarzenie. Doświadczenie to wywołuje natrętne, wciąż powracające i powodujące ból, przede wszystkim psychiczny, wspomnienia, nad którymi poszkodowani nie mogą zapanować. Niektóre osoby jednak, pomimo tak trudnego przeżycia, uważają, że same poradzą sobie z traumą. O symptomach zespołu stresu pourazowego i przeświadczeniu o własnej skuteczności w radzeniu sobie z dramatycznymi doświadczeniami opowie Maria Szczepaniak.

spotkanie

listopad29 2017

Warszawa

PTSD a przekonanie o własnej skuteczności w radzeniu sobie z traumą

Podczas spotkania zostanie wygłoszony referat pt. „Symptomy zespołu stresu pourazowego a przekonania o własnej skuteczności w radzeniu sobie z traumą – w poszukiwaniu kierunku zależności". Referat będzie stanowił sprawozdanie z przeprowadzonego badania, które miało na celu określenie kierunku zależności pomiędzy symptomami zespołu stresu pourazowego (PTSD) a przekonaniami o własnej skuteczności w radzeniu sobie z traumą (trauma coping self-efficacy, TCSE).

W badaniu oceniono nasilenie symptomów PTSD, zgodnie z kryteriami diagnostycznymi DSM-5 (APA, 2013). Uznano, że przekonania o własnej skuteczności w radzeniu sobie z traumą mogą stanowić istotny czynnik w rozwoju symptomów stresu pourazowego, ale także wynikać z nasilenia tych symptomów. Przeprowadzono podłużne badanie z trzema pomiarami oddzielonymi od siebie 2-miesięcznym interwałem czasowym. Podczas referatu zostaną zaprezentowane modele strukturalne analizą efektów krzyżowych (cross-lagged panel design) na próbie osób, które w przeciągu ostatnich 3 miesięcy doświadczyły wypadku komunikacyjnego.

Prelegentka

Maria Szczepaniak

Maria Szczepaniak

Absolwentka społecznej psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS, obecnie studentka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich tejże uczelni, psychotraumatolog, terapeuta rekomendowany przez PTT EMDR. Naukowo zajmuje się psychologicznymi konsekwencjami stresu traumatycznego w kontekście zaburzeń osobowości. Na co dzień prowadzi zajęcia akademickie w obszarze emocji, motywacji, statystyki oraz psychometrii.

Organizatorzy

 

logotypy Szczepaniak 

   

Termin i lokalizacja

29 listopada 2017 r., godz. 17.00, sala N127

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31

Warszawa