Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Spotkania z nauką Uniwersytetu SWPS. Dzień z psychologią

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/sopot-do3.jpg

Co łączy zbrodnię i pamięć przodków? Gabinet z wirtualną rzeczywistością? Inteligencję emocjonalną z marketingiem? Psychologia, czyli jedyna taka nauka, która znajduje zastosowanie niemal w każdej aktywności człowieka. O praktycznym wymiarze tej fascynującej i pojemnej dziedziny wiedzy porozmawiamy podczas spotkania z nauką 8 grudnia na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie. Uczestnicy dnia z psychologią będą mogli wziąć udział w licznych warsztatach, wykładach, grach i zabawach organizowanych przez naszych dydaktyków i studentów. 

Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy »

Uwaga! Brak wolnych miejsc.

spotkanie

grudzień8 2017

Sopot

O wydarzeniu

Dzień z psychologią to wydarzenie przygotowane z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się psychologią i chcą bliżej zapoznać się z tą dziedziną nauki.

Podczas spotkania uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach, które pokażą praktyczne zastosowanie psychologii w różnych aspektach codziennego życia, a także dowiedzieć się więcej na temat studiowania psychologii i możliwości, jakie daje ukończenie tego kierunku studiów. Wydarzenie ma również na celu popularyzację badań naukowych oraz psychologii jako nauki.

 

Zapraszamy również do udziału w Psychologicznej grze terenowej oraz badaniu psychologicznym przeprowadzanym w naszym laboratorium. Zainteresowani specjalnością psychokryminalistyka mogą odwiedzić pokój zbrodni i wspólnie rozwiązać sprawę kryminalną.

Opieka nad uczniami

Podczas spotkań psychologicznych odpowiedzialność za uczniów spoczywa na nauczycielu, z którym uczniowie przyjechali na zajęcia. Uczniowie nadal pozostają pod nadzorem danego pedagoga, tak jak w przypadku zajęć w szkole. Nauczyciele podejmują decyzje o uczestnictwie uczniów w spotkaniach psychologicznych, przesyłając zgłoszenie.

„Spotkania z nauką” Uniwersytetu SWPS

„Spotkania z nauką” to cykl całodniowych, otwartych wydarzeń o charakterze popularnonaukowym, organizowanych w siedzibach Uniwersytetu SWPS: Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Katowicach.

Inicjatywa adresowana jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się nauką i sztuką. Głównym założeniem spotkań jest umożliwienie dostępu do nauki szerokiej publiczności, skorzystanie z kilku form i zakresów tematycznych realizowanych działań.

W ramach „Spotkań z nauką” organizujemy seminaria dla nauczycieli oraz tzw. „Dni z nauką”, podczas których nasi eksperci wprowadzają uczestników w problematykę psychologii, prawa, psychokryminalistyki, psychoseksuologii, komunikacji, grafiki oraz innych dyscyplin naukowych.

Zainteresowani mogą wziąć udział w bezpłatnych wykładach, warsztatach, prezentacjach czy wystawach. Mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych, a także skorzystania z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

logo mnisw

„Spotkania z nauką” - zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Warsztaty

Sala 0.8. | limit miejsc: 32

9.00-10.30 ̶  Odkryj moc emocji – Małgorzata Osowiecka 
Uwaga! Brak wolnych miejsc

10.45-12.15  ̶  Odkryj moc emocji – Małgorzata Osowiecka 
Uwaga! Brak wolnych miejsc

Sala 0.9. | limit miejsc: 32

Psychoseksuologia

9.00-10.30 i 10.45-12.15 – Jak poszukujemy drugiej połówki?
– dr Aleksandra Szymków-Sudziarska
Uwaga! Brak wolnych miejsc.

Psychologia biznesu 

12.30-14.00 – Bez pracy nie ma kołaczy. Czy ludzie pracują tylko dla pieniędzy? – dr Marta Roczniewska
Uwaga! Brak wolnych miejsc.

Sala 1.4. | limit miejsc: 32

Psychologia biznesu

9.30-10.30 – Psychologia w marketingu – jak działają reklamy?
– dr Agnieszka Popławska-Boruc
Uwaga! Brak wolnych miejsc.

Psychologia kliniczna

10.45-12.15 – Poznaj swoją inteligencję emocjonalną – diagnoza inteligencji emocjonalnej – dr Dorota Szczygieł
Uwaga! Brak wolnych miejsc.

12.30-14.00 – Jak działać skutecznie? Warsztat tworzenia kart akcji życiowych – mgr Stanisław Borawski
Uwaga! Brak wolnych miejsc

Sala 1.7. | limit miejsc: 32

Gra psychokryminalistyczna

9.00-10.30, 10.45-12.15, 12.30-14.00
– Pokój zbrodni – gra psychokryminalistyczna
Uwaga! Brak wolnych miejsc

Sala 1.8. | limit miejsc: 32

Psychologiczna gra terenowa 

9.00-9.40, 9.50-10.30, 10.45-11.25, 11.35-12.15, 12.30-13.10, 13.20-14.00 
Pamięć przodków: Psychologiczna gra terenowa
Uwaga! Brak wolnych miejsc.

Sala 2.3. | limit miejsc: 32

9.00-10.30, 10.45-12.15 
̶  Co się dzieje w gabinecie psychologa? – mgr Michał Kuchczyński
Uwaga! Brak wolnych miejsc.

12.30-14.00 ̶  Odkryj moc emocji – Małgorzata Osowiecka 
Uwaga! Brak wolnych miejsc

Wykłady

Sala 2.1. | limit miejsc: 60

9.00-10.30 – Dlaczego nie lubimy być friendzonowani, czyli o emocjach, związkach i tym podobnych
– mgr Przemysław Staroń
Uwaga! Brak wolnych miejsc.

10.45-12.15 – Co widzimy u siebie, a co u innych? Sprawczość i wspólnotowość? – prof. Bogdan Wojciszke
Uwaga! Brak wolnych miejsc

Sala 0.5. | limit miejsc: 70

9.00-10.30 – Smartfonowa dystopia: Czy internetowi giganci przejęli kontrolę nad naszymi umysłami?
– dr Konrad Bocian
Uwaga! Brak wolnych miejsc.

10.45-14.00 – Świat oczami innego
– mgr Bartosz Karcz i mgr Sebastian Ogiejko
Uwaga! Brak wolnych miejsc.

Sala -1.1.

9.00-14.00 – Badania psychologiczne w laboratorium
Uwaga! Brak wolnych miejsc.

 

Opisy spotkań


Jak poszukujemy drugiej połówki?

Podczas warsztatu będziemy zastanawiać się nad tym, czego pragną kobiety i czego poszukują w swoich potencjalnych partnerach. Spojrzymy również na perspektywę męską, by dowiedzieć się, czego oczekują od kobiet, z którymi chcą stworzyć długoterminowy związek. Warsztat ma na celu popularyzację badań psychologicznych z dziedziny psychologii ewolucyjnej.

dr Aleksandra Szymków-Sudziarska – jest doktorem psychologii, adiunktem w katedrze psychologii społecznej sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Association for Psychological Science, European Association of Experimental Social Psychology oraz Human Behavior and Evolution Society. Współtworzy Laboratorium Poznania Społecznego działające w obrębie sopockiego SWPS. Główne obszary zainteresowań badawczych to poznawcza psychologia społeczna, procesy ucieleśnionego i sytuowanego poznania, psychologia ewolucyjna.


Bez pracy nie ma kołaczy. Czy ludzie pracują tylko dla pieniędzy?

Celem warsztatów jest zrozumienie, jakie psychologiczne funkcje pełni praca w życiu człowieka. Poprzez udział w ćwiczeniach aktywizujących i dyskusjach, uczestnicy poznają różne potrzeby, jakie wypełnia praca i nauczą się rozpoznawać swoje motywacje do aktywności zawodowej.

dr Marta Roczniewska – psycholog organizacji i zarządzania. W swoich badaniach sprawdza psychologiczne konsekwencje dopasowania między człowiekiem a organizacją z perspektywy samoregulacji. Bada czynniki wpływające na dobrostan pracowników w czasie zmian organizacyjnych. Naukowo i praktycznie zajmuje się również zjawiskiem przekształcania pracy (job crafting). Pracowała jako Ekspert w projekcie innowacyjnym, którego celem było zaprojektowanie ośrodka do diagnozy i wspierania rozwoju kompetencji psychologicznych wśród osób bezrobotnych. Jest laureatką Nagrody im. Solomona Ascha dla młodych badaczy oraz stypendystką programu „Praktyk Nauk Humanistycznych i Społecznych“.


Psychologia w marketingu – jak działają reklamy?

Jak wskazują badania psychologiczne, wzbudzone reklamą pozytywne emocje zostają skojarzone z reklamowanym produktem - to dlatego większość reklam jest pozytywna. A dlaczego twórcy reklam serwują odbiorcom również emocje negatywne? Jakie reklamy są najskuteczniejsze? Na takie oraz inne pytania odpowiemy sobie w trakcie warsztatu dotyczącego psychologii w marketingu. A także zapoznamy się z najnowszymi wynikami badań na ten temat.

dr Agnieszka Popławska-Boruc – psycholog organizacji i zarządzania. Ukończyła także studia magisterskie z ekonomii, specjalność marketing. Oprócz zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie SWPS uczestniczyła w różnych projektach doradczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Zajmuje się także psychologią poznawczą, prowadzi badania nad uczeniem utajonym. Drugim obszarem zainteresowań badawczych jest psychologia marketingu, a zwłaszcza różnice indywidualne w przetwarzaniu treści reklamowych. Współpracowała z Politechniką Gdańską w projekcie promocji Centrum Doskonałości NIWA, które udostępnia zaawansowaną infrastrukturę informatyczną dla osób tworzących aplikacje. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia dotyczące planowania kariery zawodowej, a także psychologii organizacji i marketingu.


Poznaj swoją inteligencję emocjonalną – diagnoza inteligencji emocjonalnej

Inteligencja emocjonalna to pewien rodzaj inteligencji mającej znaczenie w przetwarzaniu informacji o emocjach. Obejmuje ona cztery grupy zdolności: rozpoznanie emocji, używanie emocji, rozumienie emocji i zarządzanie emocjami. Uczestnicy warsztatu skupią się na dwóch jej aspektach: rozpoznawaniu emocji na podstawie ekspresji mimicznych oraz rozumieniu emocji. W pierwszej części warsztatu przedstawione zostanie pojęcie inteligencji emocjonalnej. W drugiej części, uczestnicy wezmą udział w badaniu indywidualnym dotyczącym rozpoznawania oraz rozumienia emocji.

dr Dorota Szczygieł – specjalizuje się w uwarunkowaniach i konsekwencjach regulacji emocji w pracy zawodowej. Bada, w jaki sposób strategie regulacji emocji stosowane przez pracownika wpływają na jego dobrostan, a w szerszej perspektywie na kondycję ekonomiczną organizacji. Jest autorką licznych publikacji dotyczących związku między emocjami i inteligencją emocjonalną a psychicznym dobrostanem człowieka. Na Uniwersytecie SWPS w Sopocie prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychologii różnic indywidualnych.

Weronika Krużycka – studentka IV roku psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Laureatka programu Mistrzowski Start, realizująca studia w ramach programu Mistrzowski Start. Członkini Koła Naukowego Empiria.


Jak działać skutecznie? Warsztat tworzenia kart akcji życiowych

Nasz wachlarz działań jest wręcz nieograniczony. Czasem opcji jest tyle, że wymykają nam się spod kontroli. W grach komputerowych i planszowych o tym, co możesz zrobić decydują zasady, tak zwana mechanika. Gracz jest ograniczony do kilku akcji, na które może przeznaczyć swój ruch. A gdyby tak przenieść ten mechanizm do świata prawdziwego i stworzyć swoją własną pulę akcji? Pulę akcji pod postacią talii kart, które zagrywamy w odpowiednim momencie? Warsztaty poruszą zjawisko grywalizacji - mechanizmów z gier, które już dawno zostały przeniesione do prawdziwego życia. Ale przede wszystkim będzie to doskonała okazja do kreatywnej ekspresji przy tworzeniu własnych talii kart.

mgr Stanisław Borawski – absolwent psychologii klinicznej i pasjonat wiedzy. W centrum zainteresowania stawia człowieka i relacje międzyludzkie. Pracuje z grupami ucząc umiejętności przydatnych w dzisiejszych dynamicznie zmieniających się czasach. Swoją przyszłość wiąże przede wszystkim z pracą szkoleniową oraz branżą it. Posiada certyfikat mediatora konfliktów cywilnych i gospodarczych oraz rówieśniczych.


Pokój zbrodni - gra psychokryminalistyczna

Podczas zabawy uczestnicy zapoznają się z wiedzą na temat motywacji, sposobu działania i zachowań specyficznych sprawcy oraz specyfiką mechanizmów pamięci oraz analizą zeznań świadków. Następnie będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce poprzez badanie miejsca zbrodni, przesłuchiwania świadków oraz analizę materiału dowodowego. Podsumowaniem wszystkich działań będzie wskazanie przez grupy potencjalnych podejrzanych oraz skonfrontowanie swojej opinii z pozostałymi uczestnikami oraz prowadzącymi.

Spotkanie poprowadzą studenci z Koła Naukowego Psychologii Śledczej Uniwersytetu SWPS.


Pamięć przodków: psychologiczna gra terenowa

Niedaleka przyszłość, technologia znów zadziwia prędkością swego rozwoju. Właśnie trwają kontrowersyjne prace nad odczytywaniem wspomnień swoich przodków z zawartego w nas DNA w formie symulacji w wirtualnej rzeczywistości. Zostaliście wybrani spośród ogromnu chętnych jako beta testerzy do pierwszych zamkniętych testów. Tylko ci, którzy będą w stanie przejść całą symulację wypełniając wszystkie zadania i nie powodując jej desynchronizacji dostaną się do dalszych testów, poznają zapomnianą wiedzę swej rodziny, oraz podpiszą kontrakt na bajeczną sumę pieniędzy.

Spotkanie poprowadzą studenci Uniwersytetu SWPS w Sopocie


Co się dzieje w gabinecie psychologa?

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników zarówno ze znaczeniem badań teoretycznych w psychologii jak i wykorzystaniem ich w pracy nad przezwyciężanim trudności w codziennym życiu. W ramach warsztatu krótko scharakteryzuję wybrane nurty psychoterapii m.in. psychoanalizę, Gestalt, terapię poznawczo-behawioralną. Wyjaśnię też, na czym polegają "czary", które odbywają się na terapii. Następnie w oparciu o nie omówię rozumienie różnych schorzeń czy trudności, z którymi borykają się ludzie: niskiej samooceny, depresji, lęku. Przedstawię również zagadnienie ról społecznych oraz wywieranie wpływu i ich znaczenie w codziennym funkcjonowaniu.

mgr Michał Kuchczyński – psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Oxford Cognitive Therapy Centre, wykładowca w sopockim wydziale Uniwersytetu SWPS. Od wielu lat prowadzi warsztaty antystresowe m.in. dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.


Odkryj moc emocji

Jak wykorzystywać emocje w działaniu? Jak efektywniej rozpoznawać swoje i cudze emocje? Czy emocje są nam potrzebne i kiedy mogą utrudniać nasze życie? Jak rozmawiać z innymi o swoich emocjach i potrzebach? Czy emocje zawsze motywują? Na warsztacie uczestnicy zostaną zaangażowani w szereg dyskusji oraz zadań, celem których będzie zdobycie większej wiedzy na temat swoich emocji, nauka identyfikowania uczuć rozmówcy, a także rozpoznanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami i komunikowania ich otoczeniu. Na zakończenie spotkania osoby zainteresowane dzięki specjalnie wykonywanemu ćwiczeniu będą mogły poznać swój indywidualny styl regulacji emocji i dostać wskazówki do pracy nad nim w przyszłości.

Małgorzata Osowiecka – psycholog, wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. Zrealizowała grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Młodych Wynalazców pt. „Dynamika emocji w procesie twórczym”, kierownik grantu Preludium Narodowego Centrum Nauki na temat odbioru poezji. Prowadzi ćwiczenia i konwersatoria z psychologii poznawczej, emocji i motywacji oraz diagnozy twórczości, a także treningi twórczości i kreatywnego pisania. Jej praca doktorska dotyczy wpływu lektury poezji na twórcze myślenie w grupie młodzieży szkolnej. Pasjonatka dziennikarstwa.


Dlaczego nie lubimy być friendzonowani, czyli o emocjach, związkach i tym podobnych

Dlaczego nie lubimy być friendzonowani? Warsztat o związkach i tym podobnych

mgr Przemysław Staroń – specjalista w zakresie pracy z młodzieżą, dorosłymi i seniorami, trener biznesu, bloger i popularyzator nauki. Kierownik projektów z zakresu wspierania rozwoju młodzieży, bezrobotnych, osób starszych, niepełnosprawnych, osadzonych w zakładach karnych. Wykładowca psychologii, filozofii i religioznawstwa w Sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz w Psychologicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku Uniwersytetu SWPS.


Co widzimy u siebie, a co u innych? Sprawczość i wspólnotowość

Podczas wykładu porozmawiamy o tym, jak postrzegamy siebie i innych. Lubimy bowiem wiedzieć, czy mamy do czynienia z wrogiem czy przyjacielem. Zaprezentuję wnioski z przeprowadzonych badań, które pokazują, że samych siebie spostrzegamy głównie w wymiarze sprawczości i przede wszystkim od tych spostrzeżeń zależy poczucie własnej wartości (samoocena). Natomiast innych postrzegamy głównie w wymiarze wspólnotowości i przede wszystkim od tych spostrzeżeń zależą nasze oceny i postawy wobec innych osób. Inaczej mówiąc, oceniając innych patrzymy z perspektywy odbiorcy ich działań monitorującego ich społeczną wartość – bierzemy pod uwagę głównie ich cele i intencje, a więc czy są dobroczynne czy też szkodliwe. Oceniając siebie samych patrzymy z perspektywy sprawcy monitorującego skuteczność działania i bierzemy pod uwagę głównie sprawność w realizacji własnych celów, o których z góry zakładamy, że są dobroczynne. Pokażę też w jaki sposób dzięki tej koncepcji można badać stereotypy, uprzedzenia oraz relacje w grupie, a nawet w jaki sposób zastosować ją w postrzeganiu organizacji i marek handlowych.

prof. Bogdan Wojciszke – psycholog. Autor licznych badań z zakresu spostrzegania i oceniania ludzi, dynamiki bliskich związków uczuciowych, psychologii władzy, postawy Polaków wobec przekształceń własnościowych, produktywności i godności jako wartości etycznych współczesnego społeczeństwa polskiego. W ramach staży naukowych przebywał na Uniwersytecie w Aberdeen, w Max-Planck-Institut w Berlinie, w Paryżu i Oxfordzie. Stypendysta Fundacji Humboldta. Uzyskał liczne nagrody, m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiej Akademii Nauk. Prowadzi badania dotyczące takich zagadnień, jak spostrzeganie i ocenianie ludzi (w tym samego siebie). Interesują go zwłaszcza dwa rodzaje treści, jakie odgrywają tu kluczową rolę – sprawczość (sprawność, kompetencja, nastawienie na cele) i wspólnotowość (moralność i funkcjonowanie społeczne) oraz zasady dokonywania ocen moralnych. Bada spostrzeganie świata społecznego, interesuje go powszechne w Polsce zjawisko delegitymizacji (pozbawiania prawomocności) porządku społecznego i jego następstwa. Interesuje się również psychologią statusu i władzy, przede wszystkim zaś, w jaki sposób podwyższenie statusu czy nabycie władzy zmienia funkcjonowanie człowieka. Laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, najważniejszego w Polsce wyróżnienia naukowego.


Smartfonowa dystopia: czy internetowi giganci przejęli kontrolę nad naszymi umysłami?

Wszechobecny dostęp do Internetu, wydajne smartphony, lekkie osobiste komputery oraz tysiące innych pomniejszych gadżetów, każdego dnia walczą o naszą uwagę. Jak to zmienia relacje społeczne, ludzki mózg oraz sposób komunikacji? Sergej Brin – współtwórca przeglądarki Google – powiedział kiedyś, że chce, aby Google stał się jedną trzecią ludzkiego umysłu. Badania psychologów pokazują, że jego sen się spełnił. W czasie wykładu zabiorę słuchaczy w podróż po świecie, który znają doskonale jako użytkownicy. Tym razem jednak, z pomocą nauki oraz twórców najbardziej uzależniających elementów narzędzi społecznościowych, odkryjemy jego niepokojące i mniej znane oblicze.

dr Konrad Bocian – psycholog społeczny, adiunkt na sopockim Wydziale SWPS, naukowiec i dziennikarz naukowy. Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członek trzech największych organizacji psychologicznych na świecie (EASP, APS, SPSP). Autor międzynarodowych publikacji z zakresu poznania społecznego. W latach 2013-2016 dyrektor ds. nauki w firmie Quantum Lab, gdzie odpowiadał za teorię oraz walidację danych, na podstawie których powstały produkty firmy. Na co dzień zgłębia tajniki ludzkiej moralności oraz zajmuje się popularyzacją nauki.


Świat oczami innego

Celem warsztatów jest zapoznanie osób uczestniczących z tematyką chorób i zaburzeń psychicznych, zmiana istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej osób chorujących psychicznie oraz budowanie pozytywnego obrazu osób doświadczających kryzysu psychicznego. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, czym są choroby psychiczne, będą mieli okazję porozmawiać z osobą doświadczoną kryzysem psychicznym. Odbędzie się również gra symulacyjna, pokazująca przebieg choroby psychicznej.

mgr Bartosz Karcz - psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny sopockiego wydziału Uniwersytetu SWPS, prowadzi badania z zakresu rozwoju tożsamości wieku adolescencji, związków choroby przewlekłej z jakością życia oraz rozwojem seksualności. Prowadzi zajęcia ze studentami, szkolenia dla instytucji, szkół oraz organizacji pozarządowych.

mgr Sebastian Ogiejko – psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Uniwersytetu SWPS. Koordynator gdyńskiego Klubu 1,2,3... – miejsca dla osób doświadczających kryzysów i zaburzeń psychicznych. Członek Zespołu Leczenia Środowiskowego Poradni Zdrowia Psychicznego Esculap. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał pracując z pacjentami na oddziałach szpitalnych i w zakładach opiekuńczo-leczniczych.


Badania psychologiczne w laboratorium

Psychologia badaniami stoi. Zajrzyj do naszego laboratorium i zobacz na żywo, jak badamy ludzi, poczuj się, jak osoba badana. Czy domyślisz się, czego dotyczy eksperyment? Badanie w trybie ciągłym, nie obowiązują zapisy.

Kontakt

Anna Matuszak
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. kom. +48 694 441 727

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
ul. Polna 16

 

{ BreezingForms : }