Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Spotkania z nauką: prawo, wzornictwo

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/sopot-do3.jpg

Co łączy prawo i wzornictwo? Prawo większości z nas kojarzy się z kodeksami, regułkami i setkami zupełnie niezrozumiałych przepisów. A przecież prawo to dziedzina bliska życiu! Wzornictwo, tak mocno związane z projektowaniem, to sztuka szukania rozwiązań, tych codziennych i całkiem niecodziennych, których punktem wyjścia jest tworzenie przedmiotów z myślą o ludziach, ich potrzebach i pragnieniach. Warsztaty i wykłady w ramach „Spotkań z nauką” przybliżą te fascynujące dziedziny wiedzy i pokażą, jak wiele różnorodnych zastosowań mogą mieć w codziennym życiu. Wydarzenie jest adresowane do uczniów szkół średnich, którzy rozważają wybór prawa oraz wzornictwa jako kierunku studiów.

Wstęp wolny. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy »

Spotkania z nauką

styczeń
11 2018

Poznań

„Spotkania z nauką” Uniwersytetu SWPS

„Spotkania z nauką” to cykl całodniowych, otwartych wydarzeń o charakterze popularnonaukowym, organizowanych w siedzibach Uniwersytetu SWPS: Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Katowicach.

Inicjatywa adresowana jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się nauką i sztuką. Głównym założeniem spotkań jest umożliwienie dostępu do nauki szerokiej publiczności, skorzystanie z kilku form i zakresów tematycznych realizowanych działań. W ramach „Spotkań z nauką” organizujemy seminaria dla nauczycieli oraz tzw. „Dni z nauką”, podczas których nasi eksperci wprowadzają uczestników w problematykę psychologii, prawa, psychokryminalistyki, psychoseksuologii, komunikacji, grafiki oraz innych dyscyplin naukowych. Zainteresowani mogą wziąć udział w bezpłatnych wykładach, warsztatach, prezentacjach czy wystawach. Mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych, a także skorzystania z nowoczesnego sprzętu i oprogramowania komputerowego.

„Spotkania z nauką” – zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program

godz. 9.30-11.00 | Warsztaty i spotkania równoległe

Warsztaty prawnicze:

godz. 11.15-12.45 | Wykłady, warsztaty i spotkania równoległe

Wykład prawniczy:

Warsztaty z wzornictwa:

godz. 13.00-14.30 | Wykład z wzornictwa

Opisy spotkań

Ochrona wizerunku w Internecie (brak miejsc)

Co to jest wizerunek z punktu widzenia prawa? Kogo uważa się za osobę publiczną? Jakie są zasady ochrony wizerunku osób publicznych? Czy jakieś działania naruszają prawo do wizerunku osób publicznych? Na te i inne pytania związane z prawem autorskim i rozpowszechnianiem wizerunku odpowie prawniczka Aleksandra Bagieńska-Masiota.

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jak funkcjonuje nasz wizerunek w Internecie i w jaki sposób można zabezpieczać profile. Praktyczne podejście w prawie autorskim, wskaże, że przepisy nie są martwe, a mają rzeczywiste odzwierciedlenie w rzeczywistości.

dr Aleksandra Bagieńska-Masiota – wykładowca Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS; prawnik i politolog; absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach późniejszych współpracowniczka Rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu – Radia Merkury oraz Doktorantka w Zakładzie Prawa Prasowego i Systemów Prasowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Administracji Europejskiej i Public Relations na UAM. Od 2007 r. doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Autorka książki pt „Sejmowa Komisja śledzcza w systemie politycznym RP”, Wydawnictwo sejmowe 2010. Od 2008 r. pracownik naukowy i dydaktyczny, obecnie Wydziału Zamiejscowego w Poznaniu Uniwersytetu SWPS, współpracuje z poznańską kancelarią prawną Masiota i Wspólnicy Adwokacka Spółka Partnerska. Specjalizuje się w tematyce prawa prasowego, autorskiego, a także prawa politycznego.

Przepisy regulujące posiadanie broni palnej w RP (brak miejsc)

Kto może, a kto nie może w Polsce posiadać broń palną na gruncie ustawy o broni i amunicji? Jakie warunki muszą zostać spełnione, by uzyskać pozwolenie na broń palną? W jakich okolicznościach organy administracji publicznej odmawiają wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej? Czy pozwolenie może być cofnięte? Jaki jest zakres posiadania broni palnej na podstawie pozwolenia wydanego przez kompetentny organ? Czy można legalnie posiadać w domu armatę? W ramach warsztatów poddana analizie zostanie ustawa o broni i amunicji, a także rozporządzenia wykonawcze dotyczące warunków noszenia i przechowywania broni palnej. Uczestnicy zapoznają się z typologią systemów dotyczących prawa do posiadania broni oraz wspólnie z prowadzącym spróbują sklasyfikować polskie przepisy dotyczące broni palnej.

Mateusz Szabliński – wykładowca Uniwersytetu SWPS w Instytucie Prawa, absolwent prawa na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu Uniwersytetu SWPS, doktorant. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół roli prawa w życiu jednostki, prawa do posiadania broni palnej oraz kontroli nabywania i posiadania broni palnej w prawie europejskim. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z prawoznawstwa oraz historii prawa. Pasjonat broni palnej i strzelectwa. Członek Myśliwskiego Klubu Sportowego „Diana” w Poznaniu, Stowarzyszenia Zbrojownia, Stowarzyszenia Towarzystwo Strzeleckie Brygada, licencjonowany zawodnik Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Wybór studiów prawniczych – współczesne perspektywy zawodowe prawnika (brak miejsc)

W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły bardzo daleko idąca przemiany w środowisku społecznym, w którym żyjemy. W aspekcie gospodarczym wiele zmieniło się w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, co otworzyło nasz kraj na nowe inicjatywy. Natomiast codzienne życie ludzi odmieniło się poprzez nowe technologie, które otwierają dodatkowe możliwości. Z wymienionych względów osoby będące u progu kariery zawodowej, planując karierę, nie mogą ograniczać się do pojmowania jej przez pryzmat utartych schematów. Muszą liczyć się z konkurencją lokalnego i globalnego rynku pracy. Przykładowo, przyszli inżynierowie, planując swój rozwój zawodowy, muszą otworzyć się na rozwiązania innowacyjne, lekarze muszą liczyć się ze stażami zawodowymi za granicą, a osoby chcące pracować w biznesie muszą poznać uwarunkowania globalnej nowoczesnej wymiany handlowej, czy rynku usług. Otaczające nas zmiany istotne wpływają też perspektywę takich tradycyjnych zawodów, jak zawód prawnika. Zawód ten – podobnie jak i inne wyżej wymienione – daje obecnie więcej możliwości, jednakże możliwości te trzeba chcieć poznać. Dziś nie wystarczy uproszczone założenie: "skończę prawo, być może zostanę adwokatem". Współcześnie osoba rozpoczynająca karierę zawodową powinna starać się zdobywać wiedzę na temat perspektyw obranego kierunku, umieć je ocenić, zweryfikować swoje możliwości, tak aby świadomie kształtować satysfakcjonujący i pozwalający na godne utrzymanie rozwój zawodowy. Spotkanie z dr. Janem Szumą pozwoli słuchaczom uświadomić sobie możliwości jakie otwierają się przed absolwentem studiów prawniczych. Dyskutanci będą mogli dowiedzieć się jakie są współcześnie oczekiwania wobec studenta prawa, a także na co należy zwrócić uwagę w trakcie planowania kariery zawodowej. Omówione zostaną także poszczególne zawody prawnicze oraz to jakie otwierają one szanse.

dr Jan Szuma – doktor nauk prawnych, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, stopień doktora nauk prawnych uzyskał w zakresie prawa administracyjnego – prawa ochrony środowiska. Wieloletni praktyk związany z sądownictwem administracyjnym. Specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska i problematyki procesu inwestycyjnego, wykładowca Uniwersytetu.

Wyzwania dla współczesnej edukacji i wychowania

Coraz częściej mówi się, iż we współczesnym świecie jedną ze stałych rzeczy jest zmiana. Dotyka to zarówno życia osobistego jak również zawodowego. Zadanie nauczycieli staje się coraz trudniejsze, ponieważ wymaga się od nich przygotowania młodzieży do uczestniczenia w świecie, „którego jeszcze nie ma”, do przygotowywania młodzieży do podejmowania pracy w zawodach „które jeszcze nie istnieją”. Celem zajęć będzie przyjrzenie się tym zagadnieniom oraz próba wypracowania elastycznych sposobów radzenia sobie z tymi wymaganiami.

dr Katarzyna Waszyńska – psycholog, seksuolog kliniczny, specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego, doradca w problemach małżeńskich i rodzinnych, specjalista drugiego stopnia w zakresie edukacji seksualnej. Adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Studiów Podyplomowych Seksuologii na WSE UAM. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią, seksuologią, terapią. Obejmują także promocję zdrowia seksualnego i edukację seksualną ujmowaną jako integralny element edukacji zdrowotnej. Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Krakowie i Warszawie, w ramach programów publicystycznych i edukacyjnych. Działalność kliniczną terapeutyczną w Poznaniu prowadzi od 1997 roku.

Wartości w Konstytucji

Na wykładzie zostaną przedstawione wartości, które są podstawowe dla porządku konstytucyjnego a przez to i całego systemu prawa w Polsce. Przede wszystkim mowa będzie o dobru wspólnym i godności człowieka.

prof. Marek Piechowiak – prawnik i filozof, specjalista w zakresie filozofii prawa i ochronie praw człowieka. Pracował w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN, pełnił także funkcję kierownika Centrum Naukowej Informacji i Dokumentacji o Prawach Człowieka. Był pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka po utworzeniu tego urzędu. Na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS prowadzi zajęcia z zakresu teorii i filozofii prawa oraz logiki prawniczej.

Komunikacja za pomocą obrazu, czyli czym jest moodboard (brak miejsc)

Jak zakomunikować kreatywny, niekiedy abstrakcyjny pomysł za pomocą obrazu? Moodboard to proste i skuteczne narzędzie pracy projektantów i osób pracujących w branży kreatywnej (stylistów, fotografów, architektów). Podczas warsztatu poznacie zasady kompozycji, stosowania koloru i łączenia elementów przestrzennych i płaskich. Wykonacie własny moodboard, stosując zdobytą wiedzę w praktyce.

Agata Kiedrowicz – projektantka, kuratorka interdyscyplinarnych projektów i wystaw, dziennikarka. Autorka publikacji i wywiadów z obszaru dizajnu, mody i sztuki (m.in. na łamach FUTU, Monitor Magazine, KUBKUK), prowadzi autorską rubrykę „Smaki Dizajnu” w tygodniku KulturaLiberalna.pl. Interesuje ją szeroko rozumiany dizajn jako narzędzie eksploracji i krytyki rzeczywistości oraz projektowanie dla zmysłów. W swojej praktyce łączy refleksję humanistyczną (ukończyła filozofię) i myśl projektową (absolwentka wzornictwa na School of Form). Zajmuje się także researchem trendów, kreatywną strategią oraz publikacjami wizerunkowymi dla marek z obszaru mody i dizajnu. Prowadzi autorskie kursy i projekty edukacyjne.

Rzemieślnik – artysta – projektant, czyli o różnych podejściach do tworzenia przedmiotów

Rzemieślnik – artysta – projektant, trzy różne figury, ale czy wykluczające się? Na wykładzie będziemy rozmawiali o różnych podejściach do tworzenia przedmiotów. Skupimy się na historii projektowania. Spróbujemy również znaleźć pomost między historią i współczesnością.

Piotr Szaradowski – wykładowca na specjalności fashion design w School of Form. Doktor nauk humanistycznych (historia sztuki). Przez 7 lat prowadził autorskie cykle wykładów na temat historii mody francuskiej w poznańskim Domu Bretanii ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Kurator wystaw i współautor scenariuszy wystaw poświęconych modzie XX wieku. Autor książki „Francja elegancja. Z historii haute couture” (2016). Główne punkty jego zainteresowań to problem funkcjonowania ubioru jako dzieła sztuki, sposoby prezentowania ubiorów w muzeach oraz historia haute couture. Opiekuje się kolekcją ubiorów http://www.muzealnemody.org/

O smartfonach, projektowaniu i tożsamości

"Pokaż mi swój smartfon, a powiem ci, kim jesteś”. Tak mogłaby brzmieć parafraza słynnego powiedzenia. Telefony typu smart to urządzenia, które w ostatnich latach zawładnęły naszym życiem. Zapisują, przechowują i udostępniają innym nasze wspomnienia, niezależnie od szerokości i długości geograficznej. Wskazują nasze miejsce w przestrzeni i wyznaczają nam drogę, pośredniczą niemal we wszystkich czynnościach życia codziennego, od inicjowania kontaktu z ludźmi po wyszukiwanie najdrobniejszych informacji. W trakcie wykładu przyjrzymy się smartfonom z perspektywy socjologii i antropologii. Pokażemy jednocześnie, jak projektowanie rozwiązań komunikacyjnych staje się zabiegiem na ludzkiej tożsamości.

Mateusz Halawa – kierownik zespołu nauk humanistycznych i społecznych w School of Form, skończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorantem na Wydziale Antropologii The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie pracował ze studentami Parsons School of Design oraz z zespołem Graduate Institute for Design, Ethnography & Social Thought. Asystent w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się etnograficznymi badaniami i kulturową analizą życia gospodarczego. Wcześniej był badaczem jakościowym i doradcą strategicznym w Millward Brown. Stypendysta Fulbrighta, Wenner-Gren Foundation i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.