Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Spotkania z nauką. Main Event

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/mainevent.jpg

Wystawa, warsztaty i wykłady to tylko niektóre punkty programu Main Event, wydarzenia poświęcongo podsumowaniu całego roku pracy studentów Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS. Zakres działalności funkcjonujących w Katedrze pracowni zostanie zaprezentowany podczas warsztatów kompetencyjnych, które przybliżą uczestnikom różne dziedziny projektowania. Naszym celem jest budowanie środowiska opartego na współpracy absolwentów, pracodawców i studentów, którym bliska jest idea projektowania. Wstęp wolny po rejestracji.

8 czerwca
9.30 – 21.00
Wrocław

O Wydarzeniu

Main Event to coroczne spotkanie z Katedrą Grafiki Uniwersytetu SWPS. W pierwszej części wydarzenia skupimy się na przedstawieniu zakresów działalności funkcjonujących w Katedrze pracowni w postaci warsztatów kompetencyjnych, które zapoznają uczestników z różnymi dziedzinami projektowania. Wiodące tematy warsztatów odpowiadają węzłowym aspektom programu studiów graficznych i projektowych; będą to warsztaty kompetencyjne, graficzne, reklamowe, kreatywne i design thinking.

W części popołudniowej zapraszamy na nową serię spotkań w ramach Main Event. Zwykle staraliśmy się opowiedzieć Państwu o naszym rozumieniu designu i projektowania graficznego, w których centrum stoi człowiek, jego problemy, potrzeby i motywacje. Tym razem do udziału w Main Event zapraszamy naszych absolwentów – projektantów, grafików, specjalistów od komunikacji społecznej i wizualnej. Naszym celem jest budowanie środowiska opartego na współpracy absolwentów, pracodawców i studentów, którym bliska jest idea projektowania, którego uczymy na naszej grafice.

Podczas wieczornego wernisażu w towarzystwie drobnego poczęstunku chcemy przedstawić Państwu prace studentów, które zostały zrealizowane podczas tegorocznych plenerów Katedry Grafiki.

Program ramowy

9.30-16.15 warsztaty kompetencyjne | sale w programie szczegółowym

16.30-19.00 konferencja z udziałem projektantów | sala 120

19.00 wernisaż wystawy „Grafika na zielonym” | galeria Katedry Grafiki, hol

Program szczegółowy warsztatów

9.30-11.00 – I blok warsztatowy

Grafika w filmie – mgr Arkadiusz Wojnarowski – sala 127 

Student/ projektant na rynku pracy – mgr Agata Blat – sala 126

Green screen w filmie- podstawy przygotowania i obróbki materiału – mgr Iga Lewicka, Miłosz Zimnik, Paweł Snoch, Patryk Sowa, Andrzej Żurakowski – sale 43 i 38 limit miejsc wyczerpany

Projektowanie (dez)orientujące – mgr Małgorzata Ciesielska – sala 112 limit miejsc wyczerpany

11:15-12:45 – II blok warsztatowy

Okulograf prawdę Ci powie, czyli na co patrzymy – mgr Barbara Kilijańska – sala 12 limit miejsc wyczerpany

Style życia w reklamie i komunikacji wizualnej – dr Michał Grech – sala 126 limit miejsc wyczerpany

Jak zaprojektować dobre logo? Czyli warsztat o znakomitości – Mateusz Antczak – sala 119 limit miejsc wyczerpany

Szybkie rysunki: Od konceptu do ilustracji – mgr Iga Lewicka, Justyna Olczak, Nataliia Tykhun – sala 38 limit miejsc wyczerpany

13:00-14:30 – III blok warsztatowy

Startupy i e-biznes - El Dorado czy zabawa dla ryzykantów? – mgr Tomasz Szeligowski – sala 125 limit miejsc wyczerpany

Design thinking sprint (część 1) – mgr Joanna Burska – sala 104 limit miejsc wyczerpany

Style życia w reklamie i komunikacji wizualnej – dr Michał Grech – sala 126 limit miejsc wyczerpany

Fotografia tradycyjna – mgr Iga Lewicka, Zuzanna Gałczyńska, Józef Kufel – sala 43 limit miejsc wyczerpany

14:45-16:15 – IV blok warsztatowy

Reklama społeczna. Strategia w reklamie. Projektowanie publiczności – mgr Martyna Gliniecka – sala 126

Design thinking sprint (część 2) – mgr Joanna Burska – sala 104 limit miejsc wyczerpany

Projektowanie graficzne a kreatywność – mgr Dawid Kowalczyk – sala 112 limit miejsc wyczerpany

Corporate Identity – mgr Iga Lewicka, Jakub Remiszewski, Przemysław Majos – sala 125

Wprowadzenie do kaligrafii – Katarzyna Sowa – sala 55

logo mnisw

„Spotkania z nauką” - zadanie finansowane w ramach umowy 846/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Spotkania z nauką Uniwersytetu SWPS

„Spotkania z nauką” to cykl całodniowych, otwartych wydarzeń o charakterze popularnonaukowym, organizowanych w siedzibach Uniwersytetu SWPS: Wrocławiu, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Katowicach.

Inicjatywa adresowana jest do wszystkich uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, którzy interesują się nauką i sztuką. Głównym założeniem spotkań jest umożliwienie dostępu do nauki szerokiej publiczności, skorzystanie z kilku form i zakresów tematycznych realizowanych działań.

Main Event to wydarzenie szczególne. Podczas całego dnia warsztatów, wykładów i wernisaży chcemy wspólnie z Państwem podsumować rok pracy dydaktycznej, naukowej i przede wszystkim projektowej. Tym razem chcemy również opowiedzieć Państwu – nie w sposób deklaratywny (jakby to wyglądało) – o rezultatach naszej pracy w perspektywie długofalowej. Nasi absolwenci opowiedzą o tym, co porabiają na co dzień, a że nie nudzą się, to sądzę, że i Państwo nie będziecie się nudzić.

dr Mariusz Wszołek, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Opisy warsztatów

Grafika w filmie

Podczas spotkania omówienia zostanie wciąż zwiększająca się rola pracy grafika w produkcji i dystrybucji filmowej wraz z informacjami na temat podstawowych zasad przygotowania storyboardów, materiałów promujących projekt, plakatów , ulotek i okładek płyt DVD. Przedstawione zostaną przykłady graficznych efektów wizualnych, stosowanych w filmie jak i produkcji filmowych opartych na grafikach oraz wyniki badań na temat wpływu oprawy graficznej filmu na jego Box Office.

mgr Arkadiusz Wojnarowski - producent, dystrybutor filmowy, z wykształcenia prawnik. Wykłada produkcję filmową i scenopisarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim oraz historię filmu i fotografię na Politechnice Śląskiej, a także narrację obrazową i krótkie formy filmowe na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jest także tutorem na warsztatach producenckich w kraju i zagranicą. Jest koproducentem polsko-rumuńskiego filmu dokumentalno-fabularnego Droga na drugą stronę.

Student/ projektant na rynku pracy

Wykład ma na celu zapoznanie uczestników z wynikami badań preferencji studentów Uniwersytetu SWPS, kierunku Grafika, odnośnie szeroko pojętego rynku pracy. Odpowiemy sobie m. in. na takie pytania jak: Gdzie student/ projektant chciałby rozwijać się zawodowo po ukończeniu studiów? Jak określa swoje szanse? Jak rozwinął się jego warsztat w trakcie trwania studiów? W kolejnej części wykładu uczestnicy zostaną zapoznani z elementami składowymi portfolio oraz z przykładowymi portfolio stworzonymi przez studentów Uniwersytetu SWPS.

mgr Agata Blat - Trener w zakresie wizerunku jednostki oraz szeroko pojętej komunikacji. Prowadzi szkolenia indywidualne i grupowe, szkoląc pracowników firm, urzędów, osoby związane z biznesem, polityków oraz osoby prywatne. Zajmuje się doradztwem w zakresie indywidualnego planowania ścieżki kariery zawodowej, coachingiem, rozwijaniem umiejętności i poszukiwaniem talentów, rekrutacją i selekcją pracowników oraz komunikacją wewnętrzną. Wykładowca Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Green screen w filmie- podstawy przygotowania i obróbki materiału

Warsztat ma na celu zdradzenie kulisów przygotowywania materiału filmowego na greenscreenie oraz jego obróbki w programie After Effects. Uczestnicy będą mieli możliwość pracować w profesjonalnym środowisku, przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Zajęcia będą podzielone na dwa bloki. Pierwsza część opierać się będzie na przedstawieniu podstawowych zagadnień dotyczących pracy w studiu, pracy z aparatem i nagraniu własnego materiału. Kolejnym etapem będzie obróbka przygotowanego wcześniej nagrania w programie After Effects. Warsztat będzie prowadzony w grupach, co pozwoli poznać się uczestnikom i nawiązać do prowadzenia zajęć na Uniwersytecie SWPS. Podczas zajęć przedstawimy również najświeższe informacje z zakresu badań nad rozwojem technik audiowizualnych.

Zespół prowadzący: mgr Iga Lewicka, Miłosz Zimnik, Paweł Snoch, Patryk Sowa, Andrzej Żurakowski

Projektowanie (dez)orientujące

Podczas warsztatów zostaną poruszone kwestie orientacji w przestrzeni oraz omówione czynniki kulturowe, środowiskowe i biologiczne, a wszystko to poparte badaniami naukowymi. Przeanalizujemy z uczestnikami kilka przykładów dobrych i złych projektów systemów orientacji wizualnej i przeprowadzimy ćwiczenie, które pozwoli zrozumieć na czym polega dez(orientacja) w przestrzeni i jaka jest w tym wszystkim rola projektanta.

mgr Małgorzata Ciesielska - pedagog zafascynowany twórczym rozwojem, tutor, projektant, badacz poszukujący, pytający i niezaspokojony. ukończyła grafikę na akademii sztuk pięknych we Wrocławiu. od 2012 roku prowadzi zajęcia na kierunku grafika w ramach, szeroko pojętego, projektowania.

Zespół prowadzący: mgr Iga Lewicka, Miłosz Zimnik, Paweł Snoch, Patryk Sowa, Andrzej Żurakowski

Okulograf prawdę Ci powie, czyli na co patrzymy

Podczas warsztatów powiemy o tym, jak postrzegamy obrazy, jak czytamy strony internetowe, które elementy reklamy przyciągają najwięcej uwagi. Przedstawione zostaną wyniki badań naukowych przeprowadzonych na eyetrackerze. Zastanowimy się, jak doniesienia naukowe wykorzystać w projektowaniu grafiki. W roli badaczy będą mogli sprawdzić się również uczestnicy warsztatów, przeprowadzając na eyetrackerze własne krótkie eksperymenty.

mgr Barbara Kilijańska - Zainspirowana potencjałem wykorzystania nowych technologii w badaniu grafiki i skutecznym planowaniu przekazu. Pisze doktorat na temat zastosowania badań eyetrackingowych w projektowaniu komunikacji. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Socjologii i Ekonomii. Łączy wykształcenie nauk społecznych z wiedzą o marketingu i reklamie.

Style życia w reklamie i komunikacji wizualnej

W ramach zajęć przedstawione zostaną wyniki projektu Style życia w komunikacji oraz ich praktyczne zastosowanie na przykładach ze współczesnych mediów. Uczestnicy poznają zarówno najnowsze ustalenia badań naukowych jak i będą mieli możliwość zobaczenia ich praktycznej realizacji.

dr Michał Grech - zajmuje się badaniem i projektowaniem komunikacji, w ramach grup, instytucji i firm. Wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS.

Jak zaprojektować dobre logo? Czyli warsztat o znakomitości

Codziennie spotykamy się niezliczoną ilość razy ze znakami firmowymi - które z nich lepiej zapamiętujemy? Jak bardzo jesteśmy w stanie odwzorować logo znanych marek z pamięci? Jak określić czy logo jest „dobre”? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w pierwszej części spotkania. W dalszej części, uczestnicy staną przed wyzwaniem odpowiedzi na pytanie „Jak zaprojektować dobre logo?” oraz samej kreacji znaku – w kontekście omówionych wcześniej badań naukowych „Branded in memory”.

Mateusz Antczak - projektant z ponad 6 letnim doświadczeniem w tworzeniu identyfikacji wizualnej, grafiki użytkowej oraz kreacji webowych. Założyciel marki Kreacyjnie, w której współpracując ze specjalistami kieruje się ideą „Wspieramy. Tworzymy. Uczymy”. Edukując klientów na tematy związane z szerokopojętym projektowaniem.

Szybkie rysunki: Od konceptu do ilustracji

W trakcie warsztatów omówione zostanie wykorzystanie digital paintingu do tworzenia wizualizacji swoich myśli i pomysłów, w prosty i sprawny sposób. oraz tworzenie konceptów na potrzeby projektowe. Uczestnicy poznają metody i techniki wspierające speed painting, podstawy perspektywy, światłocienia oraz teorii koloru.

Zespół prowadzący: mgr Iga Lewicka, Justyna Olczak, Nataliia Tykhun

Startupy i e-biznes - El Dorado czy zabawa dla ryzykantów?

Wizerunek rynku startupów sugeruje, że jest to istne El Dorado dla młodych, otwartych, ambitnych wizjonerów. Jak ma się to wyników badań wskazujących na fakt, że "90 proc. z nich upadnie w ciągu 12-24 pierwszych miesięcy działalności, 2 proc. osiągnie spektakularny sukces, a 8 proc. przekształci się w normalnie funkcjonujące firmy"? Rajdem przez proces kreowania nowotechnologicznego biznesu postaramy się znaleźć odpowiedź na to pytanie.

mgr Tomasz Szeligowski - ukończył Socjologię na Uniwersytecie Zielonogórskim (2005-2010) oraz Corporate Identity & Public Relations na wrocławskim Uniwersytecie SWPS (2009-2012). Od 2010 roku zajmuje się projektowaniem komunikacji (strategia, doradztwo), od 2015 roku pracuje jako UX designer. Prywatnie fan ludzi regularnie trenujący zmiany perspektyw wybijające z fotela.

Design thinking sprint

Na każdym kroku otaczają nas wyzwania i problemy - od tych poważnych i globalnych (typu problem ubóstwa na świecie), po te codzienne, zarówno zawodowe (“jak wyróżnić się wśród konkurencji?”), jak i osobiste (“jak urządzić najlepszą imprezę urodzinową ever?”). Design thinking to podejście, które może pomóc w rozwiązywaniu każdego z tych wyzwań, poprzez kierowanie się trzema głównymi wartościami: empatią wobec drugiego człowieka, pracą zespołową (najlepiej interdyscyplinarną) i szybkim testowaniem pomysłów. Na warsztacie “Design Thinking Sprint” uczestnicy doświadczą w praktyce na czym polega cały proces: od zbierania danych od użytkowników (badania), przez kreowanie rozwiązań, po jego testowanie. Formuła “sprintu” oznacza dużą intensywność warsztatu, ale też sporo zabawy i praktycznych rozwiązań, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w codziennym życiu.

Czas trwania warsztatu: 3 h (13:00-14:30 i 14:45-16:15)

mgr Joanna Burska - Strateg, projektantka usług, dydaktyk. Przez wiele lat związana z agencjami brandingowymi w roli stratega; od ponad dwóch lat prowadzi własną działalność, w ramach której wspiera firmy strategicznie - zarówno pod kątem projektowania usług (zarówno fizycznych, jak i cyfrowych), prowadzenia warsztatów z zakresu service design thinking, jak również projektowania strategii marki i jej komunikacji. Od kilku lat spełnia się również w roli wykładowcy akademickiego, prowadząc kursy Service Design, Design Thinking oraz Style życia w komunikacji na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu i Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, specjalizacja: Communication Design, Uniwersytet Wrocławski; a także studia podyplomowe na kierunkach: Projektowanie Usług, SWPS Poznań / School of Form oraz Projektowanie i Rozwój Start-up’ów, WSB Wrocław

Fotografia tradycyjna

W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję pracować w profesjonalnie wyposażonym studiu fotograficznym, wypróbować znajdujący się w nim sprzęt podczas ćwiczeń obejmujących wykorzystanie różnych technik fotograficznych. Celem warsztatów będzie przybliżenie historii fotografii, procesów powstawania odbitki fotograficznej oraz jej wykonanie w ciemni.

Zespół prowadzący: mgr Iga Lewicka, Zuzanna Gałczyńska, Józef Kufel

Reklama społeczna. Strategia w reklamie. Projektowanie publiczności

Wydawałoby się, że publiczność w działaniach komunikacyjnych organizacji społecznych powinna być jak najszersza – w końcu im więcej pomocy, tym lepiej. Jest to tak samo błędne założenie, jak w reklamie komercyjnej. Im bardziej dokładna praca nad publicznością reklamy społecznej, tym większe szanse na znalezienie długoterminowego wsparcia. A przecież w organizacjach społecznych o tą długofalowość właśnie chodzi – pojedyncza pomoc nie zmienia świata. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z kwestiami badania i projektowania postulowanej publiczności w reklamie społecznej.

mgr Martyna Gliniecka - rocznik z dziewiątką z przodu. Doktorantka. Wykłada na Uniwersytecie SWPS oraz Uniwersytecie Wrocławskim. Jej zainteresowania badawcze to reklama interkulturowa, kreatywność w reklamie i koncept w reklamie. Jako copywriter pracuje w branży reklamowej od sidemiu lat, w portfolio ma kilka agencji, kilkanaście ogólnopolskich marek i kilkadziesiąt projektów. Lubi jak jest brzydko i za dużo, ale specjalnie. I psy, najbardziej lubi psy.

Projektowanie graficzne a kreatywność

Za pomocą ołówka, papieru i prostych ćwiczeń uczestnicy poznają koncepcja twórczości jako myślenia dywergencyjnego Joy Paul Guilforda. Uczestnicy poznają zagadnienia związane z tą teorią oraz jej zastosowanie w codziennej pracy twórczej tj.:

  • płynność myślenia
  • giętkość myślenia
  • oryginalność myślenia

mgr Dawid Kowalczyk - z wykształcenia socjolog, pasjonat procesów twórczych z zamiłowania. Od 5 lat zajmuje się projektowaniem doświadczeń. Na stanowisku Senior UX Designer, w wrocławskiej firmie Dook.pro czuwa nad projektami startupów klientów z rynków zagranicznych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z technologii mobilnych. W wolnym czasie prowadzi szkolenia z kreatywności oraz efektywnej pracy zespołowej.

Corporate Identity

W trakcie warsztatu przybliżony zostanie proces projektowy na podstawie zrealizowanej identyfikacji wizualnej dla klubu żeglarskiego Opti-Odra. Każdy etap procesu zostanie omówiony w trakcie dyskusji oraz ćwiczeń warsztatowych. Uczestnicy zapoznają się również z metodami badań naukowych wykorzystywanych w pracy projektowej, zasadami pracy grupowej oraz komunikacją z klientem/podmiotem dla którego realizowany jest projekt.

Zespół prowadzący: mgr Iga Lewicka, Jakub Remiszewski, Przemysław Majos

Wprowadzenie do kaligrafii

Celem warsztatu jest uświadomienie pochodzenia liter łacińskich i przyczyn modyfikacji ich kształtów. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z historią i pochodzeniem alfabetu łacińskiego, jego modyfikacjach wynikających z ekonomizacji zapisu ręcznego. Prowadząca opowie o archetypie naszego alfabetu – kapitale rzymskiej, a także o uncjale, półuncjale, minuskule karolińskiej i kursywie. W trakcie praktycznych ćwiczeń uczestnicy będą mieli okazję cofnąć się w czasie i kaligrafując kapitałę, uncjałę, minuskułę i italikę.

Katarzyna Sowa - grafik, aktywny zawodowo projektant kreatywny. Magister historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi warsztaty dla studentów grafiki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu (m.in.: layout, typografia, projektowanie wielostronicowych publikacji, projektowanie książki). Specjalizuje się w grafice DTP. Zainteresowania projektowe: typografia, skład książek i czasopism. Fascynują ją dokonania polskiej awangardy, modernizmu i International Typographic Style – szwajcarskiej szkoły projektowania.

Prelegenci

wszolek

dr Krzysztof Moszczyński

Projektant, wykładowca w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się wizualizacją danych, obrazowaniem procesów i projektowaniem wizerunku. Interesuje się graphic designem, designem opakowań, rozwojem systemów operacyjnych opartych o UNIX (np. MacOSX, Android), programowaniem w języku python. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu corporate design, interaction design, information design, web design, mobile design oraz systemu automatycznego składu tekstu LaTeX.

wszolek

dr Mariusz Wszołek

Projektant i wykładowca w Katedrze Grafiki Uniwersytetu SWPS. W pracy naukowej zajmuje się głównie reklamą, ze szczególnym uwzględnieniem dyferencji rynkowych oraz mechanizmów działania reklamy w kontekście komunikacyjnym. Ponadto zajmuje się projektowaniem komunikacji (w tym design thinking, human centered design, corporate identity), dyskursami wizualnymi i teorią społeczeństwa i komunikacji. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z kreacji, communication design, designu opakowań, corporate identity, reklamy społecznej i teorii i praktyki designu. Redaktor serii wydawniczej Projektowanie komunikacji w instytucie dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

rosinski

Marcin Rosiński

Projektant graficzny, antropolog kultury, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu SPWS. Projektuje głównie identyfikacje na potrzeby festiwali, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Współtwórca Pralnia Makerspace w Sokołowsku gdzie prowadzi pracownię risografii. Inicjuje i prowadzi działania społeczne w Sokołowsku.

grynda

Łukasz Grynda

absolwent grafiki oraz komunikacji i mediów na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Zajmuje się animacją poklatkową oraz motion graphics. Obecnie pracuje jako operator zdjęć trikowych w Centrum Technologii Audiowizualnych.

dabkiewicz

Janusz Dąbkiewicz

fotograf, animator kulturalny i społeczny, kierownik produkcji. Interesuje się dokumentalną fotografią analogową, niekomercyjną, przypadkową, głównie uliczną i podróżniczą. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Grafiki na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Jest założycielem, koordynatorem i członkiem zarządu Wrocławskiej Fundacji Filmowej. Organizator i selekcjoner Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Okiem Młodych i Spektrum Film Festival w Świdnicy. Współpracuje również z Warszawskim Festiwalem Filmowym i Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja. Obecnie zaangażowany w produkcję filmową. Laureat Głównej Nagrody 48 Hour Film Project Warsaw za film „Złe zabawy”. Kierownik produkcji filmu „Wszystkie Nieprzespane Noce” nagrodzonego m.in. na Sundance Film Festival oraz Festiwalu Filmowym T-Mobile Nowe Horyzonty.

leszczewicz

Paweł Leszczewicz

Z wykształcenia - grafik, z zawodu - inżynier jakości oprogramowania, z pasji - konstruktor. Propagator i entuzjasta ruchu DIY, członek zarządu stowarzyszenia ROBISZ.TO. Prywatnie mąż i tata.

gzik

Mateusz Gzik

grafik projektant, fotograf, freelancer, człowiek renesansu. Zaczynał w 2008 roku od drobnego projektowania plakatów promujących imprezy klubowe. W 2016 roku otworzył studio projektowe Zerka połączone z galerią fotografii i plakatów. Realizuje projekty zarówno dla indywidualnych jednostek jak i największych korporacji. Stale pracuje nad swoimi markami. Fotografuje od kilkunastu lat z zamiłowania a od kilku lat zawodowo.

dobrzanska

Kaja Dobrzańska

art director, designer, współzałożycielka POP UP GRUPY. Doświadczenie zdobywała w największych agencjach sieciowych, pracując dla globalnych i rodzimych marek. Zwyciężczyni licznych nagród branżowych,m.in​.​ Cannes Lions International Advertising Festival, nagrody głównej Young Creatives Cannes Lions w kategorii Design, eurobest Festival of Creativity,Golden Drum i Effie. Nagrodzona pierwszym miejscem podczas Art & Fashion Forum w ramach warsztatów Art Direction.

Wystawa Grafika na zielonym

Na początku jest ciekawość. Wystawa prac poplenerowych studentów Grafiki pokazuje gdzie byli, co robili, jak się bawili oraz co zaprojektowali w czasie czterech dni plenerów w różnych rejonach Polski. Plenery są podsumowaniem dwóch lat pracy w ramach kursów o charakterze teoretycznym i warsztatowym. Na początku zostaje przedstawiony ogólny problem projektowy dotyczący płaszczyzny społecznej. Studenci precyzują/redefiniują problem i za pomocą znanych metod konstruują rozwiązania.

Prowadzenie wernisażu: dr Michał Jakubowicz, dr Krzysztof Moszczyński

Organizator

  • Katedra Grafiki Uniwersytetu SWPS

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza.