Sprawdź nasze rozbudowane narzędzie do wyszukiwania.

Szukaj po kategoriach – oszczędzaj swój czas.

Uniwersytet SWPS - Strona główna

Uniwersytet SWPS na Festiwalu Nauki

float_intro: images-old/2015/Aktualnosci/fn_bgd.jpg

22 lata, 10 ostatnich dni września, od 45 tys. do 75 tys. indywidualnych wizyt... Te dane mówią same za siebie: Festiwal Nauki w Warszawie nie traci na popularności i nic nie wskazuje na to, że się to może zmienić w najbliższej przyszłości. Jak co roku Uniwersytet SWPS jest partnerem tej imprezy. Zapraszamy na ciekawe wykłady i inspirujące warsztaty z zakresu kulturoznawstwa, psychologii, socjologii oraz zarządzania i przywództwa. Projektowanie interakcji ucieleśnionych, job crafting, psychologia bliskich związków, idea holistycznej jedności w języku chińskim to tylko zapowiedź tematów, które Uniwersytet SWPS przygotował w ramach festiwalu. 

Wstęp bezpłatny, po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w przypadku wydarzeń z limitem miejsc. Zapisy na zajęcia dla szkół prowadzone są przez stronę główną festiwalu.

27-30 września
Warszawa

Spotkanie poświęcone perfekcjonizmowi czy kreatywności,  kilkanaście wykładów i warsztatów poruszających interesujące tematy z zakresu psychologii, kultury i języka, zarządzania i przywództwa, a także lekcje festiwalowe dla szkół, pokazujące uczniom m.in. tajemnice chińskiej kaligrafii – to tegoroczna propozycja Uniwersytetu SWPS.

logo ogolne 01e

Wszystkie spotkania odbędą się w siedzibie uczelni przy ul. Chodakowskiej 19/31. Na pierwszy wykład dla szkół zapraszamy już 27 września. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – na wykłady i warsztaty obowiązują zapisy. Zapisy na lekcje prowadzi XXII Festiwal Nauki w Warszawie.

 

festiwal nauki logo 300

Spotkania festiwalowe

28 WRZEŚNIA

18.00-19.30

19.30-21.00 

29 WRZEŚNIA

11.00-12.30

13.00-14.30

15.00-16.30 

30 WRZEŚNIA

11.00-12.30

13.00-14.30

15.00-16.30

Wykłady dla szkół

27 WRZEŚNIA

10.00-11.30

 

 

Lekcje dla szkół

27 WRZEŚNIA

12.00-13.00

13.30-14.30 | limit miejsc:

 

 

 

28 WRZEŚNIA

12.00-13.00

13.30-14.30

Opis spotkań

Perfekcjonizm – zasób czy przekleństwo? Jak człowiek staje się perfekcjonistą i co z tego wynika

Wykład będzie poświęcony perfekcjonizmowi, charakterystyce osobowościowej związanej ze stawianiem sobie trudnych do osiągnięcia celów oraz wymaganiem od siebie ich bezbłędnego zrealizowania. Podczas spotkania i dyskusji uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak psychologowie postrzegają tę cechę oraz co wiemy na temat przyczyn jej powstawania. Przedstawione zostaną także wyniki badań prezentujące wpływ perfekcjonizmu na funkcjonowanie nastolatków i młodych dorosłych.

Konrad Piotrowski – psycholog rozwoju, zainteresowany przede wszystkim okresem dorastania i wczesnej dorosłości. W swojej pracy naukowej zajmuje się rozwojem tożsamości, czyli procesem poszukiwania odpowiedzi na jedne z najważniejszych pytań, jakie w trakcie swojego życia zadaje sobie człowiek: Kim jestem? Kim chcę być? Aktualnie zgłębia problematykę perfekcjonizmu, w tym, jak perfekcjonizm wpływa na sposób kształtowania własnej tożsamości. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz European Association for Developmental Psychology. Wyniki jego badań były publikowane między innymi w European Journal of Developmental Psychology i Scandinavian Journal of Psychology. Na Uniwersytecie SWPS uczy psychologii rozwoju człowieka, prowadzi także zajęcia poświęcone perfekcjonizmowi i przywiązaniu do rodziców w okresie dzieciństwa. Pełni rolę mentora w module naukowym, przygotowującym studentów do pracy naukowej oraz opiekuje się Badawczym Kołem Naukowym Uniwersytetu SWPS. Kieruje również specjalnością „Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży”, przygotowującą przyszłych psychologów do udzielania wsparcia dzieciom i nastolatkom.

Projektowanie interakcji ucieleśnionej

Moc obliczeniowa ucieleśniona w przedmiotach codziennego użytku, w przestrzeni prywatnej i publicznej. Jakie możliwości daje nowy rodzaj materiału, jakim jest połączenie techniki cyfrowej z fizyczną materią. Inteligentne przedmioty, obiekty reagujące na ruch, światło, dźwięk, dotyk, ciepło, poruszające się, unikające lub podążające, porozumiewające się z nami i środowiskiem. Prowokują do określonych działań, modyfikują nasze zachowanie, naturalne w użyciu, harmonijnie wkomponowane w środowisko i dostosowane do naszych potrzeb. Czy to świat bliższy niż może się dziś wydawać? Wiesław Bartkowski opowie o poznawczej roli naszej cielesności i wadze kontekstu społecznego. Pokaże, jakie ma to znaczenie dla projektowania interakcji.

Wiesław Bartkowski – projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Specjalizuje się w prowadzeniu badań i realizacji projektów na pograniczu informatyki, nauk społecznych i designu. Symuluje komputerowo i analizuje systemy techno-społeczne. Naukowo zajmuje się complex systems. Realizował badania m.in. w programie „Future and emerging technologies”. Stworzył narzędzia wykorzystywane w ONZ i West Point. Jest twórcą pionierskich na polskim rynku edukacyjnym programów kształcenia łączących informatykę z naukami humanistycznymi i twórczym wykorzystaniem technologii. Na Uniwersytecie SWPS stworzył specjalność Projektowanie interakcji człowiek–technologia. Należy do kadry School of Form, w której pokazuje przyszłym projektantom nowy rodzaj tworzywa, jakim jest połączenie kodu z elektroniką. Jest także współtwórcą i kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych CreativeCoding.pl w ramach których projektanci i artyści uczą się wykorzystywania kodowania, budowania obwodów elektronicznych i fabrykacji cyfrowej od tworzenia interaktywnych instalacji, obiektów, czy prototypowych produktów. Jego wizualizacje naukowe i instalacje interaktywne prezentowane były m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej, Galerii BOZAR, Zachęcie i Teatrze Nowym. Współpracował z Florida Atlantic University, Ammerman Center for Art and Technology w Connecticut, Institute for Scientific Interchange Foundation Torino, Columbia University oraz Instytutem Podstaw Informatyki PAN. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia na wydziale School of Ideas z zakresu designu spekulatywnego. Na wydziale wzornictwa School of Form zajęcia z Creative Coding, Physical Computing, Human–Computer Interaction

Sama kreatywność nie wystarczy!

Podczas warsztatu będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania: dlaczego sama kreatywność nie wystarczy, aby stworzyć innowacyjne rozwiązanie ? Jaką funkcję w rozwijaniu innowacyjności pełni odwaga w podejmowaniu ryzyka oraz umiejętność implementowania innowacyjnych rozwiązań ? Jak wspierać w rozwoju utalentowane osoby, aby ich rzeczywiste talenty rozkwitały i wydawały twórcze owoce ? Czy wśród polskich uczniów i studentów są przyszli Nobliści?

Włodzimierz Świątek  – wykładowca i ekspert na kierunku Zarządzanie i Przywództwo, psycholog biznesu, trener, coach i facylitator. Specjalizuje się w zakresie rozwijania kreatywności i innowacyjności jednostki i zespołu. Prowadzi coaching i mentoring dla liderów i zespołów pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Wspiera jednostki i zespoły w przekraczaniu barier blokujących kreatywność.

Psychologia miłości i bliskich związków

Bliskie związki, a w szczególności związki romantyczne, są jednym z ważniejszych obszarów naszego funkcjonowania społecznego. Jakość relacji partnerskich niejednokrotnie wyznacza nasze priorytety życiowe i w dużym stopniu decyduje o ocenie poziomu całego życia. Dla wielu osób duże znaczenie ma również jakość relacji rodzicielskich. Satysfakcjonujące związki mogą stać się motorem intensywnego rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. Natomiast brak porozumienia z partnerem życiowym i/lub dziećmi może przyczynić się do obniżenia jakości życia, włącznie z pogorszeniem zdrowia fizycznego i psychicznego. Celem warsztatu będzie przedstawienie psychologicznych mechanizmów powstawania, utrzymywania oraz rozpadu bliskich związków. Prowadząca omówi na czym polega i kiedy kształtuje się styl przywiązania, który w znacznej mierze wyznacza jakość bliskich związków. Każdy uczestnik będzie miał możliwość sprawdzenia swojego własnego stylu przywiązania. Zostaną również poruszone wątki dotyczące dynamiki związków intymnych oraz chemii miłości.

dr Małgorzata Godlewska – psycholog społeczny, wieloletni wykładowca Uniwersytetu SWPS, trener grupowy (Laboratorium Psychoedukacji), ekspert Centrum Prasowego Uniwersytetu SWPS (prasa, radio, telewizja) i coach rozwoju osobistego (Laboratorium Psychoedukacji). Koordynatorka i współautorka modułu Kompetencje społeczne oraz koordynatorka modułu Kompetencje osobiste. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu kompetencji społecznych, psychologii emocji i motywacji oraz psychologii miłości i bliskich związków. Szkoli menedżerów, uczniów i nauczycieli, m.in. jako trenerka w Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE/WSiP). Naukowo przede wszystkim interesuje się tym, jaką rolę w naszym życiu odgrywa wiedza, którą posiadamy i wykorzystujemy, nie zdając sobie z tego sprawy (tzw. nieuświadamiane i intuicyjne przetwarzanie informacji). Współredaktorka książki „Poznawcze i afektywne mechanizmy intuicji" (2009). Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu psychologii społecznej. Uczestniczyła w projektach badawczych poświęconych nieuświadomionym procesom, w tym procesom afektywnym.
Prywatnie ćwiczy hatha jogę, czyta kryminały i lubi włoską kuchnię.

Singapur – Azjatycka Szwajcaria?

Singapur nierzadko nazywany jest Azjatycką Szwajcarią. Prowadzący, mając za sobą czteroletni pobyt i aktywność dyplomatyczną w Singapurze, podejmie próbę wykazania, że teza ta jest w dużym stopniu zasadna. Ponadto przybliży autentyczne problemy, tej jedynej w swoim rodzaju aglomeracji, globalnego centrum i jednego z azjatyckich tygrysów gospodarczych. Singapur cieszy się rosnącym zainteresowaniem regionu i świata, bo i z wielu względów jest państwem wyjątkowym. Wyróżnia go chociażby sam fakt, iż funkcjonuje jako zglobalizowane miasto-państwo, ale jest także centrum businessu, handlu, transportu morskiego i lotniczego, finansów, arbitrażu oraz turystyki. Singapur to, jak się niekiedy podkreśla „kawałek Zachodu w Azji” i współcześnie jest dla regionu tym czym w średniowieczu była dla Europy Wenecja. Wiele wskazuje na to, iż w tworzącym się dopiero multipolarnym układzie sił, rola tego nieco ponad 5 milionowego kraju będzie rosła, zwłaszcza jeśli chodzi o wzmacnianie więzi transpacyficznych.

Polecana lektura: CSM ANALIZA Kozłowski SINGAPUR-GLOBALNE CENTRUM 10.2017.pdf

dr Stanisław Czesław Kozłowski – wykładowca Uniwersytetu SWPS, współpracownik Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, zawodowy dyplomata z ponad 30-letnim doświadczeniem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Pełnił szereg funkcji dyplomatycznych na placówkach m.in. w Niemczech i Szwajcarii, a ostatnio – w latach 2011-2015 – był Radcą-Ministrem w Ambasadzie RP w Singapurze i kierownikiem sekcji ekonomiczno- handlowej. Jest autorem wielu publikacji, w tym dotyczących procesów integracyjnych w regionie Azji i Pacyfiku.

Czy dorastanie to czas kryzysu? O tym jak poszukujemy odpowiedzi na pytanie "Kim jestem?" i o tym dlaczego warto oglądać bajki wspólnie z nastoletnim dzieckiem

Wykład i dyskusja poświęcone będą najważniejszemu zadaniu jakie staje przed człowiekiem w okresie dorastania - zbudowaniu podstaw własnego tożsamości, tego kim się jest i kim chce się być. Radzenie sobie przez młodzież z tym zadaniem jest źródłem wielu napięć między nimi a ich rodzicami i stało się podstawą postrzegania okresu dorastania jako czasu kryzysu, buntu, sprzeciwu. Wykład będzie poświęcony przedstawieniu psychologicznych podstaw zmian zachowania jakie obserwujemy u nastolatków oraz ukazaniu ich rozwojowej funkcji. Pooglądamy także fragmenty bajek, które pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia.

dr Konrad Piotrowski – Psycholog rozwoju, zainteresowany przede wszystkim okresem dorastania i wczesnej dorosłości. W swojej pracy naukowej zajmuje się rozwojem tożsamości, czyli procesem poszukiwania odpowiedzi na jedne z najważniejszych pytań jakie w trakcie swojego życia zadaje sobie człowiek: Kim jestem? Kim chcę być? Aktualnie zgłębia również tematykę perfekcjonizmu, w tym to, jak perfekcjonizm wpływa na sposób poszukiwania własnej tożsamości. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka oraz European Association for Developmental Psychology. Wyniki jego badań opublikowano między innymi w European Journal of Developmental Psychology oraz w Scandinavian Journal of Psychology. Na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu uczy psychologii rozwoju człowieka, prowadzi także zajęcia poświęcone perfekcjonizmowi i przywiązaniu do rodziców w okresie dzieciństwa. Pełni rolę mentora w module naukowym, przygotowującym studentów do pracy naukowej oraz opiekuje się Badawczym Kołem Naukowym Uniwersytetu SWPS, opiekuje się również specjalnością "Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży", przygotowującą przyszłych psychologów do udzielania wsparcia dzieciom i nastolatkom.

Naszyjnik rzeźbiony głosem - przykładowy projekt z obszaru Creative Coding

Warsztat w laboratorium Creative Coding, to okazja do sprobowania naszego podejścia do twórczości z użyciem technologii. Tym razem będziemy rzeźbić naszyjniki i bransoletki za pomocą ludzkiego głosu. Potem dzięki fabrykacji cyfrowej stworzone za pomocą programowania formy wyprodukujemy i każdy uczestnik na pamiątkę warsztatu otrzyma swoje dzieło w namacalnej formie.

Uwaga, na warsztat zapraszamy z własnymi laptopami, na których należy zainstalować środowisko Processing (do pobrania ze strony processing.org).

Wiesław Bartkowski – projektant interakcji i badacz systemów złożonych. Specjalizuje się w prowadzeniu badań i realizacji projektów na pograniczu informatyki, nauk społecznych i designu. Symuluje komputerowo i analizuje systemy techno-społeczne. Naukowo zajmuje się complex systems. Realizował badania m.in. w programie „Future and emerging technologies”. Stworzył narzędzia wykorzystywane w ONZ i West Point. Jest twórcą pionierskich na polskim rynku edukacyjnym programów kształcenia łączących informatykę z naukami humanistycznymi i twórczym wykorzystaniem technologii. Na Uniwersytecie SWPS stworzył specjalność Projektowanie interakcji człowiek–technologia. Należy do kadry School of Form, w której pokazuje przyszłym projektantom nowy rodzaj tworzywa, jakim jest połączenie kodu z elektroniką. Jest także współtwórcą i kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych CreativeCoding.pl w ramach których projektanci i artyści uczą się wykorzystywania kodowania, budowania obwodów elektronicznych i fabrykacji cyfrowej od tworzenia interaktywnych instalacji, obiektów, czy prototypowych produktów. Jego wizualizacje naukowe i instalacje interaktywne prezentowane były m.in. w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centrum Sztuki Współczesnej, Galerii BOZAR, Zachęcie i Teatrze Nowym. Współpracował z Florida Atlantic University, Ammerman Center for Art and Technology w Connecticut, Institute for Scientific Interchange Foundation Torino, Columbia University oraz Instytutem Podstaw Informatyki PAN. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia na wydziale School of Ideas z zakresu designu spekulatywnego. Na wydziale wzornictwa School of Form zajęcia z Creative Coding, Physical Computing, Human–Computer Interaction.

CC logo color      Studia podyplomowe Creative Coding »

Czy warto zaprzyjaźnić się z czasem, czyli co warto wiedzieć o czasie psychologicznym?

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą na temat czasu psychologicznego. Czym są i jak na nasze funkcjonowanie wpływają orientacje temporalne i kompetencje temporalne? Czy można zarządzać czasem?

dr Joanna Sweklej – jest wieloletnim wykładowcą psychologii społecznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS. Jest Autorką licznych wystąpień konferencyjnych oraz publikacji dotyczących poznawczych i afektywnych mechanizmów poznania społecznego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół postaw, intuicji oraz świadomych i nieświadomych procesów w dokonywaniu wyborów oraz poznania społecznego i kształtowania relacji społecznych.

Komiksy, kultura i przekład

Już od początku swojego istnienia komiksy były obrazem kultury, w jakiej powstały. Kiedy mówimy o pierwszych komiksach Rodolphe’a Töpffera będących satyrą dziewiętnastowiecznych poglądów czy komiksach o Batmanie pokazujących w krzywym zwierciadle Amerykę pod rządami Ronalda Reagana, musimy brać pod uwagę ich tło historyczne, społeczne i kulturowe. Na naszym spotkaniu przyjrzymy się sposobowi w jaki na przestrzeni lat komiksy o Batmanie były (i wciąż są) odzwierciedleniem swoich czasów. Omówimy także jak współczesny komiks – zagraniczny i polski – reaguje na zmiany społeczne i kulturowe. Wreszcie spojrzymy na możliwe problemy translatorskie stojące przed tłumaczem komiksu mierzącym się z komiksem bogatym w elementy kulturowe.

dr Emma Oki – filolożka i kulturoznawczyni, wykładowczyni w Katedrze Anglistyki Uniwersytetu SWPS. Prowadzi zajęcia praktyczne oraz konwersatoria. Zajmuje się kulturą popularną i literaturą graficzną. Interesuje się przede wszystkim komiksem kobiecym oraz komiksem wielokulturowym.

mgr Piotr Kosiński – tłumacz i lektor języka angielskiego, absolwent Uniwersytetu SWPS. W wolnym czasie tworzy komiksy internetowe.

Smart contracts – rzecz o umowach wyrażonych w języku programowania zapisanych na blockchainie

Sprytne kontrakty (smart conctracts) stanowią zastosowanie technologii blockchain, które umożliwia nie tylko obracanie aktywami (kryptowalutami), ale także tworzenie złożonych stosunków prawnych pomiędzy różnymi osobami. Sprytne kontrakty powstają wskutek wyrażenia oświadczeń woli w języku programowania, który następnie tłumaczony jest na kod wynikowy – zrozumiały tylko dla komputera. Umowy oparte o technologię sprytnych kontraktów umożliwiają precyzyjne określenie woli stron bowiem języki maszynowe są bardziej precyzyjne niż język naturalny. Umowy te mogą zostać tak zaprojektowane, że wykonanie ich następuje automatycznie. Zarówno precyzja i automatyzm stanowią atut – wszak jest to coś czego brakuje tradycyjnie zawieranym umowom. Niestety zarówno praktyka obrotu jak i nauka prawa dostrzegają pewne problemy związane z tymi cechami – zwłaszcza, gdy treść umowy jest sprzeczna z prawem.

dr Jakub Szczerbowski – radca prawny, doktor nauk prawnych, redaktor naczelny Law and Forensic Science.

(Zboczona) Historia obyczajów polskich

 

W filmie „Z-boczona historia kina”, zrealizowanym przez Sophie Fiennes w 2006 roku, słoweński filozof Slavoj Žižek na wybranych przykładach wprowadza w problematykę wzajemnych związków filmu i psychoanalizy. W swoim wystąpieniu nie będę wprawdzie odwoływać się do teorii psychoanalitycznych. Mimo to jego tematem staną się wszystkie te (pozornie) nieobecne już „duchy” i „demony”, które przez lata, zwłaszcza w okresie PRL-u, wpływały na współczesny kształt obyczajowości Polaków oraz ich podejście do sfery seksu i seksualności. W czasie rozważań nie chciałbym jednak koncentrować się wyłącznie na fenomenie, ponownie głośnej i popularnej, „Sztuki kochania” Michaliny Wisłockiej czy „Seksu partnerskiego” Zbigniewa Lwa-Starowicza. (Zboczona) Historia polskiej obyczajowości to przecież także szereg innych, równie interesujących zjawisk. Dlaczego V Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, odbywający się w Warszawie w 1955 roku, często określany jest mianem „międzynarodowego tarła”? Do czego mógł służyć (i służył w istocie) produkowany w Polsce turystyczny aparat do masażu? Jaką wywrotową siłę niosły ze sobą talie kart i ścienne kalendarze? Między innymi na te pytania wspólnie postaramy się odpowiedzieć w czasie spotkania.

dr Karol Jachymek – doktor kulturoznawstwa, filmoznawca. Zajmuje się społeczną i kulturową historią kina (zwłaszcza polskiego) i codzienności, metodologią historii, zagadnieniem filmu i innych przekazów (audio)wizualnych jako świadectw historycznych, problematyką ciała, płci i seksualności, wpływem mediów na pamięć indywidualną i zbiorową, społeczno-kulturowymi kontekstami mediów społecznościowych oraz blogo- i vlogosfery, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Współpracuje m.in. z Filmoteką Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, Against Gravity, KinoSzkołą i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji filmowej, medialnej i (pop)kulturowej oraz myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych. Autor książki „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”.

Sojusz serca i umysłu. Idea holistycznej jedności w języku chińskim

Silnie zakorzenione w myśli chińskiej holistyczne postrzeganie mentalności ludzkiej wydaje się zagadnieniem szczególnie interesującym w zderzeniu z szeroko pojmowaną myślą zachodnią, zdominowaną przez ideę dualizmu pierwiastka materialnego i niematerialnego oraz odczuwania i myślenia. Spotkanie przybliży słuchaczom problematykę siatki występujących w języku chińskim pojęć mentalnych odnoszących się do serca, duszy, umysłu i rozumu. Szczególną uwagę poświęcimy terminowi 心 xin (serce? umysł?), niosącemu bogactwo znaczeń i asocjacji. Wśród licznych przykładów znajdą się cytaty z literatury, wypowiedzi zaczerpnięte z języka potocznego, idiomy i przysłowia.

dr Joanna Hryniewska – sinolog, turkolog, tłumaczka i wykładowca. Specjalizuje się w językoznawstwie sinologicznym, jej zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na problematyce onomastycznej, fonetyce i fonologii. Prowadzi również badania w dziedzinie lingwistyki kognitywnej. Od roku 2007 związana z Uniwersytetem SWPS jako lektorka i wykładowca. Przekłada beletrystykę i literaturę faktu o tematyce związanej ze współczesnymi Chinami.

Job crafting – jak zwiększyć swoje szczęście nie zmieniając pracy

Job crating to coraz popularniejsze na zachodzie, a w także w Polsce określenie opisujące działania, które prowadzą m.in. do samodzielnego zwiększania poczucia szczęścia w pracy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak samodzielnie "craftować" swoją pracę i sprawiać, że będzie ona dla Ciebie źródłem większego sensu zapraszamy na warsztat. Podczas zajęć będziesz pracować z własnymi talentami, wartościami, dowiesz się jak planować swoją pracę, aby odpowiadała Twoim predyspozycjom. Warsztat kierowany jest do osób pracujących.

UWAGA! Będziemy pracować intensywnie :-)

mgr Malwina Puchalska-Kamińska – Trenerka biznesu, nauczycielka akademicka. Autorka książek i publikacji naukowych z obszaru rozwoju managerskiego i pozytywnej psychologii pracy.

Opracowuje programy szkoleniowe i aplikacje internetowe zwiększające poczucie szczęścia u osób dorosłych. Współpracuje z Uniwersytetem SWPS oraz Polsko – Japońską Akademią Technik Komputerowych. Wraz z zespołem Job Crafting Polska promuje w organizacjach metody budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy. Bada jakie zmiany ludzie wprowadzają w swoim otoczeniu, aby dopasowywać pracę do swoich talentów i wartości oraz co może im w tym przeszkadzać.
www.job-crafting.pl

Janusowe oblicze Innowacji. Bądź innowacyjny albo zgiń

Nie byłoby naszej cywilizacji bez innowacji. Nie byłoby postępu, który jest centralną ideą kultury europejskiej w ostatnich kilku stuleciach. Nie byłoby komfortu życia, dziesiątkowałyby nas zarazy, średnia życia nie przekraczałaby 30 lat. Listę dobrodziejstw, jakie przyniosła innowacyjność można mnożyć bez końca, a i tak ciężko byłoby ją wyczerpać. Od kiedy ludzie Zachodu wszczepili sobie gen neofilii – umiłowania nowości, o innowacjach mówi się tylko pozytywnie. Dzięki innowacjom jeszcze nigdy tak wielu ludziom nie żyło się tak dobrze w komforcie materialnym (niekoniecznie psychicznym). Innowacja ma jednak Janusowe oblicze: narzuca bezwzględny imperatyw nowości. Zastawia pułapkę: coraz więcej efektywności coraz mniej rozumności.

dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. Uniwersytetu SWPS – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Staż podoktorski w Massachusetts Institute of Technology w zakresie badań nad mediami i technologiami komunikacji, gościnny wykładowca w College of Liberal Arts, Pensylvania State University. Zainteresowania badawcze: społeczne aspekty technologii cyfrowych, społeczeństwo informacyjne i sieciowe, przemysły kreatywne, technologie kultury.

Geniusz zespołu kluczem do sukcesu

Kierowanie zespołem pracującym nad innowacyjnymi rozwiązaniami wymaga innego rodzaju przywództwa. Badania pokazały, że innowacyjne organizacje potrzebują liderów, którzy porzucą konwencjonalny styl kierowania na rzecz budowania organizacji zdolnej do ciągłego wytwarzania innowacji, rozwijania kreatywności jednostek i zespołów. Kluczowa jest tutaj odwaga lidera do zburzenia firmowego status quo, ale też uwalnianie indywidualnego geniuszu (talentu) i zapraszanie ich do kreowania geniuszu zespołu. Ważne jest, aby lider innowacyjnego zespołu nie narzucał swojemu zespołowi "jedynie słusznego rozwiązania". W związku z tym zachęca się liderów, aby rozwijali (poprzez szkolenia i coaching) umiejętności twórczej facylitacji pracy zespołu. Liderzy powinni zachęcać do pracy zespołowej, pozwalać na ścieranie się sprzecznych pomysłów, jednocześnie łagodząc napięcia i rozwiązując konflikty. Sama postawa lidera: "wystarczy nie przeszkadzać, a wtedy moi pracownicy będą kreatywni i innowacyjni" tutaj nie wystarczy.

Włodzimierz Świątek  – wykładowca i ekspert na kierunku Zarządzanie i Przywództwo, psycholog, trener, facylitator i coach. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów szkoleniowych z zakresu: rozwijania umiejętności przywódczych, budowania i rozwoju zespołu, zarządzania zmianą oraz rozwijania kreatywności i innowacyjności jednostki i zespołu. Prowadzi szkolenia i coaching dla liderów i ich innowacyjnych zespołów z zakresu sztuki facylitacji.

Czy z wiekiem pamięć musi się pogarszać?

Funkcjonowanie naszego umysłu osłabia się z upływem czasu. Czy faktycznie musi tak być? Czy możemy jakoś spowolnić lub zatrzymać zachodzące zmiany? Podczas warsztatu odpowiemy na pytania dotyczące zmian zachodzących w mózgu, a także poznamy mnemotechniki, czyli techniki ułatwiające zapamiętywanie. Po warsztacie każdy uczestnik będzie potrafił zapamiętać kilkadziesiąt wyrazów - to wcale nie jest magia!

mgr Magdalena Przedniczek – absolwentka Wydziału Psychologii SWPS, obecnie doktorantka ostatniego roku Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Uniwersytetu SWPS. W pracy badawczej zajmuje się tematyką treningów poznawczych. Posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i treningów. Od 2013 r. jest właścicielką Szkoły Pamięci i prowadzi szkolenia z zakresu treningu pamięci i metod efektywnego uczenia się z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Od 2005 r. wolontariuszka w Fundacji Mam Marzenie, spełniającej marzenia chorych dzieci, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

The Power of Love: Current Tensions, Contingencies and Visions/ Moc miłości: wyzwania i nowe wizje w relacjach

Love, one of the most compelling drives in human life, has not only been under-researched, but also viewed as a psychic, un-measurable and unruly subject, a realm envisioned by art, literature and philosophy, i.e. areas considered less relevant for science and more for pleasurable pursuit. Significantly, the immense scientific literature has also avoided investments in love as a powerful affect. The reasons for such rejection can be seen both as a strategic intellectual act and an emotional counteraction towards the highly individualistic conceptualisation of love as the ultimate object of human desires, which simultaneously justifies oppression. While contemporary feminist, postcolonial and eco-political theories of sustainability continue to illustrate tensions between the Eurocentric individualisation and love as a source of security in the social, the 21st century marks a significant turning point in thinking about love. Important voices emerge in research on the human right to love (care, preserve, sustain) i.e. the right to values globally eroded through enforced migrations, deteriorating labour contracts and various denials of affects. Impacted by global conflicts and loaded with tensions on a local scale, Western attitudes and understanding of love bonds become more diverse and elastic, but also more intensive than ever. In the face of the growing secularism and the shifting grounds of traditional institutions, psychic transformations in the perception of love as indispensable human affect are on the horizon.

dr Justyna Szachowicz-Sempruch – Ph.D. in Comparative Literature (2003) at the University of British Columbia (Vancouver, Canada). In 1995 she received her Masters in English and Slavic Studies at the University of Klagenfurt (Austria). She is currently a researcher at the Institute for Social Studies (Warsaw University), a lecturer at the University of Social Sciences and Humanities (SWPS) in Warsaw, Chair of a non-profit organisation (People Matter Foundation) and a Founding Member of the Feminist Network of Love Studies, Orebro University (Sweden). Over the years 2004-2008 she worked as Assistant Professor at the Department of Women’s Studies, Queen’s University (Kingston, Canada) and Postdoctoral Fellow at the Department of York University (Toronto, Canada), conducted research at the Centre for Gender Studies, University of Basel (Switzerland), where she completed transnational research on work-like balance in non/normative family contexts funded by Swiss National Science Foundation. Within this research scope, she co-edited an anthology, A Life in Balance? Reopening the Family-Work Debate (University of British Columbia Press, 2011). In 2008 she published her monograph, Fantasies of Gender. The Witch in Western Feminist Theory and Literature with Purdue University Press Series in Comparative Cultural Studies (USA), and in 2006 she co-edited an anthology, Multiple Marginalities: An Intercultural Dialogue on Gender in Education published by Helmer Verlag (Germany). Currently she is preparing her second monograph The Precariousness of Love, the Meanings of Family with Palgrave Macmillan based on her current research on the changing family structure and diversity of love bonds in contemporary Europe.

 

 

Czy każdy może być dziennikarzem, reporterem, filmowcem?

Jaką drogę trzeba przebyć aby być dziennikarzem, reporterem czy filmowcem? Czym różnią sie od siebie te zawody? A moze to nie zawód, tylko hobby? Czy potrzebne są specjalne umiejętności, predyspozycje? Jak sie przygotować do tych zawodów? Czym różni sie dziennikarstwo telewizyjne od innych typów dziennikarstwa? Czy warto zostać dziennikarzem i dlaczego? To pytania, na które odpowiem, a także na każde inne zadane przez uczestników.

mgr Barbara Pawłowska – dziennikarka, reporterka, autorka filmów dokumentalnych. Przez ponad 30 lat pracowała w Telewizji Polskiej. Wykładowczyni i Doradca Zarządu Warszawskiej Szkoły Filmowej. Prowadzi zajęcia z Akademii Filmu Dokumentalnego i Sztuki Reportażu dla studentów kierunku Dziennikarstwo na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS.

Co neuronauka i psychologia mówią o grach komputerowych?

Czy gry komputerowe mogą leczyć? Czego można się nauczyć grając? Czy mózg gracza jest inny od mózgu osoby niegrającej? Czy gry mogą uzależniać? W czasie wykładu spróbujemy odpowiedzieć na powyższe pytania, a więc przyjrzymy się temu, co współczesna psychologia i neuronauka mogą powiedzieć o grach komputerowych i ich użytkownikach. Omówimy też najważniejsze techniki pozwalające naukowcom zrozumieć działanie naszego mózgu i umysłu.

dr Maksymilian Bielecki – adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w katedrze Psychofizjologii Procesów Poznawczych. Wieloletni wykładowca Warsaw International Studies in Psychology Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych SWPS. Tytuł magistra i doktora uzyskał na Uniwersytecie SWPS pracując pod kierunkiem prof. Grzegorza Sędka. Współpracuje obecnie z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Zainteresowania badawcze to przede wszystkich tematyka pamięci, uwagi oraz metodologii i statystyki w badaniach społecznych. W działalności dydaktycznej zajmuje się okulografią, metodologią oraz psychometrią. Jest jednym z założycieli Centrum Innowacji Społecznych SWPS, gdzie zajmuje się projektami pozwalających wykorzystać zaawansowaną wiedzę psychologiczną w procesie tworzenia nowych produktów, procesów i usług.

Odkryj swojego partnera na nowo – wartsztat dla par

W życiu wielu par przychodzi taki moment, gdy zaczynają żyć trochę „obok” siebie, mimo iż łączy ich silna więź, czują , że trochę zgubili drogę do siebie. W jaki sposób można odnaleźć wzajemną bliskość? Jak przywrócić temperaturę uczuć w związku? Jak na nowo zbudować intymność i odnaleźć przyjemność w byciu razem? Warsztat ma na celu pomoc w odbudowie relacji – w przejściu od roli „współlokatorów” do oddanych sobie partnerów.

Agnieszka Koch – psycholog, psychoterapeutka, wieloletni pracownik Szpitala MSWiA, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, terapeutka systemowa i ericksonowska rekomendowana przez Polski Instytut Ericksonowski. Ukończyła wiele szkoleń w zakresie psychoterapii (między innymi 4 letni kurs psychoterapii systemowej, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Curriculum – całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii ericksonowskiej, prowadzone przez Polskie Instytut Ericksonowski, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia). Pracowała z młodzieżą i rodzinami, jako psycholog szkolny w jednym z warszawskich liceów. Obecnie zajmuje się prywatną praktyką, gdzie prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i terapię par. Współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie prowadzi warsztaty i seminaria dla studentów Wydziału Psychologii.

What is love: how to understand and practice close relationships?/ Czym jest miłość: jak ją rozumieć i jak praktykować?

Did you know that falling in love takes one-fifth of a second or that sexual desire is more than just a basic thrive? That kissing has an immense impact on the quality of a love bond? That facial similarity between lovers increases over time? Or that it’s the little things that make the biggest difference and that simple acts of kindness are appreciated the most? This workshop is directed at anyone interested in the subject of love bonding through the lens of process-oriented psychology. The workshop introduces basic techniques of how to understand and communicate love: 1. Crossing the edge, a method, which refers to the experience of a limit to what we can say or do/feel, while remaining comfortable with who we know ourselves to be, 2. Bodily signals, a method, which works with the attention to signals in the body that are different (incongruent) with our conscious thinking, 3. Dreaming process, a method which seeks integration of conscious and subconscious desires, and creates opportunities for a conscious awareness of integrating both as a purposeful direction of a psychic transformation.

dr Justyna Szachowicz-Sempruch – Ph.D. in Comparative Literature (2003) at the University of British Columbia (Vancouver, Canada). In 1995 she received her Masters in English and Slavic Studies at the University of Klagenfurt (Austria). She is currently a researcher at the Institute for Social Studies (Warsaw University), a lecturer at the University of Social Sciences and Humanities (SWPS) in Warsaw, Chair of a non-profit organisation (People Matter Foundation) and a Founding Member of the Feminist Network of Love Studies, Orebro University (Sweden). Over the years 2004-2008 she worked as Assistant Professor at the Department of Women’s Studies, Queen’s University (Kingston, Canada) and Postdoctoral Fellow at the Department of York University (Toronto, Canada), conducted research at the Centre for Gender Studies, University of Basel (Switzerland), where she completed transnational research on work-like balance in non/normative family contexts funded by Swiss National Science Foundation. Within this research scope, she co-edited an anthology, A Life in Balance? Reopening the Family-Work Debate (University of British Columbia Press, 2011). In 2008 she published her monograph, Fantasies of Gender. The Witch in Western Feminist Theory and Literature with Purdue University Press Series in Comparative Cultural Studies (USA), and in 2006 she co-edited an anthology, Multiple Marginalities: An Intercultural Dialogue on Gender in Education published by Helmer Verlag (Germany). Currently she is preparing her second monograph The Precariousness of Love, the Meanings of Family with Palgrave Macmillan based on her current research on the changing family structure and diversity of love bonds in contemporary Europe.

Internet – jak szukać wiarygdonych informacji o zdrowiu psychicznym

Coraz więcej osób szuka informacji na temat zdrowia psychicznego i pomocy w swoich problemach w internecie. Dzięki sieci możemy znaleźć wartościowe materiały czy szybko wyszukać specjalistę w naszym regionie. Możemy też natknąć się na materiały szkodliwe i szarlatanów. W najlepszym wypadku nam to nie pomoże, w najgorszym zaś zaszkodzi. Podczas warsztatu dowiecie się jak znaleźć wartościowe treści psychologiczne i zweryfikować kompetencje psychoterapeutów ogłaszających się w internecie.

dr Anna Rogala – adiunkt na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zajmuje się przystosowaniem pracy, zasobami osobistymi pracowników oraz ich rolą w rozwoju wypalenia zawodowego i zaangażowania w pracę. Interesuje ją również praktyczne wykorzystanie wyników badań w postaci psychologicznych interwencji internetowych.

Kategorie myślenia tradycyjnej rodziny chińskiej

W prezentacji, wykładowca opowie o tradycyjnym myśleniu na temat rodziny w Chinach. Spróbuje odpowiedzieć na następujące pytania: Dlaczego porządek w rodzinie chińskiej był uważany za model porządku społecznego i kosmicznego. Jak funkcjonowała rodzina jako jednostka społeczna. Jaki był status jednostki w tradycyjnej rodzinie chinskiej.

mgr Yun Wang – lektorka języka chińskiego, przygotowuje pracę doktorską na temat współczesnej rodziny chińskiej.

Współczesne Chiny – polityka i społeczeństwo

Wykład będzie miał na celu przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej współczesnych Chin i obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • Informacje ogólne: system polityczny, tożsamość kulturowa i narodowa, język, obecna sytuacja gospodarcza
  • Problemy i wyzwania: zanieczyszczenie środowiska, opieka socjalna, nierówności społeczne, cenzura
  • Społeczeństwo: konkurencja w edukacji i karierze zawodowej, życie w mieście, więzi rodzinne, wierzenia.

dr Marcin Jacoby – doktor sinologii (UW, 2008), od 2017 r. wykłada w Katedrze azjatyckiej oraz pracuje jako Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. W latach 2008–2017 kierował Projektem Azja w Instytucie Adama Mickiewicza (realizacja ponad 70 projektów kulturalnych w Azji Wschodniej) oraz wykładał w Zakładzie Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego (zajęcia z chińskiego języka współczesnego i klasycznego, tłumaczeń ustnych, historii sztuki i historii literatury). W latach 2002–2008 pracował w Zbiorach Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych o sztuce i kulturze chińskiej (m. in. Chiny bez makijażu), tłumacz chińskiej literatury klasycznej (m. in. przekłady dzieł Zhuangzi, Liezi), tłumacz ustny z języka chińskiego i angielskiego, od 2009 roku konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminów na tłumacza przysięgłego z języka chińskiego (Ministerstwo Sprawiedliwości).

Poznaj znaki chińskie

Spotkanie będzie miało na celu wytłumaczenie podstawowych założeń pisma chińskiego i sposobu pisania znaków chińskich. Uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w pisaniu znaków (choć nie będą to zajęcia z kaligrafii chińskiej) oraz zobaczyć, jak wyglądają różne przykłady pisma chińskiego z dawnych i obecnych czasów.

dr Marcin Jacoby – doktor sinologii (UW, 2008), od 2017 r. wykłada w Katedrze azjatyckiej oraz pracuje jako Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym. W latach 2008–2017 kierował Projektem Azja w Instytucie Adama Mickiewicza (realizacja ponad 70 projektów kulturalnych w Azji Wschodniej) oraz wykładał w Zakładzie Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego (zajęcia z chińskiego języka współczesnego i klasycznego, tłumaczeń ustnych, historii sztuki i historii literatury). W latach 2002–2008 pracował w Zbiorach Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych o sztuce i kulturze chińskiej (m. in. Chiny bez makijażu), tłumacz chińskiej literatury klasycznej (m. in. przekłady dzieł Zhuangzi, Liezi), tłumacz ustny z języka chińskiego i angielskiego, od 2009 roku konsultant Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do egzaminów na tłumacza przysięgłego z języka chińskiego (Ministerstwo Sprawiedliwości).

Wprowadzenie do metody design thinking

Design thinking to nowatorska metoda zespołowej pracy projektowej. Pomaga w tworzeniu innowacji nie poprzez kopiowanie i ulepszanie, lecz wdrażanie oryginalnych rozwiązań na podstawie głęboko rozpoznanych potrzeb użytkowników. Jest przydatna niezależnie od branży, w której pracujemy. Doceniają ją także uczniowie, studenci i wykładowcy. O uniwersalności metody design thinking będzie można się przekonać podczas warsztatów.

dr Karol Jachymek – doktor kulturoznawstwa, filmoznawca. Zajmuje się społeczną i kulturową historią kina (zwłaszcza polskiego) i codzienności, metodologią historii, zagadnieniem filmu i innych przekazów (audio)wizualnych jako świadectw historycznych, problematyką ciała, płci i seksualności, wpływem mediów na pamięć indywidualną i zbiorową, społeczno-kulturowymi kontekstami mediów społecznościowych oraz blogo- i vlogosfery, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Współpracuje m.in. z Filmoteką Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, Against Gravity, KinoSzkołą i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji filmowej, medialnej i (pop)kulturowej oraz myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych. Autor książki „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”.

Owocowe piątki dla Ninja i Mastera. Jak poszukiwać pracy, aby realizować swoje cele?

Genialne pomysły
Miliony, które czekają aż się po nie schylisz
Słomiany zapał
Łapanie kilku srok za ogon

To wszystko może Cię spotkać na drodze poszukiwania i realizowania pomysłów, które mogą stać się sposobem na wymarzoną pracę.

Olga i Karolina zapraszają Cię na spotkanie podczas, którego wspólnie zastanowimy się:

  • od czego warto zacząć
  • jak odnaleźć pasję, na której da się zarobić
  • o co warto zadbać, aby zwiększyć szanse na powodzenie w życiu zawodowym
  • dlaczego niektóre pomysły wielkich biznesów upadają.

mgr Beata Urbańska - psycholożka, trenerka i doradczyni kariery. Zajmuje się m.in. wspieraniem ludzi w podejmowaniu decyzji dotyczącej ich ścieżki kariery oraz diagnozą kompetencji zawodowych w oparciu o metodę AC/DC i inne metody. Od dwóch lat związana z Biurem Karier Uniwersytetu SWPS. Obecnie także doktorantka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk.

Szymon Niemiec - trener, certyfikowany coach Metody TROP specjalizujący się w pracy z osobami w trakcie zmiany, specjalista ds. szkoleń Biura Karier SWPS i wieloletni instruktor teatralny. Prywatnie wielbiciel motocykli i kotów.

Polish Matura, IB DP or A-levels?

Spotkanie warsztatowe skierowane do uczniów klas 3 gimnazjum/ 8 szkoły podstawowej mające na celu zaprezentowanie trzy ścieżki edukacyjne: polską (matura rozszerzona i dwujęzyczna), międzynarodową (IB DP) oraz brytyjską (A-levels). Uczestnicy w formie warsztatów przyjrzą się przykładowym egzaminom z języka angielskiego oraz uzyskają porady jaka ścieżka najbardziej odpowiada im potrzebom. Zajęcia prowadzone będą w języku angielskim, wymagana jest więc znajomość języka na poziomie B2/C1.

W razie potrzeby mogę zaproponować analogiczne spotkanie skierowane do rodziców uczniów klas 3 gim/8 sp.

mgr Natalia Zajączkowska – English Language Arts Tutor at Akademeia High School and Akademeia Tutorial College in Warsaw, PL; preparing students for IGCSE, A-level and IB exams, conducting Essay Writing and ESL tutorials. PhD student at the University of Social Sciences and Humanities, Faculty of Arts and Social Sciences, Warsaw

Jak mówić do rodziców, by Cię lepiej rozumieli

Jak możesz odnaleźć się w nowej roli – zmienia się twoje ciało, głos, zmieniają się twoje poglądy, zaczynasz mówić głośno co ci się nie podoba, czego potrzebujesz. Jak możesz sprawić, by rodzice zauważyli te zmiany? Jak pomóc im przestać traktować cię jak dziecko? W jaki sposób mówić do nich, byście na nowo odnaleźli wspólny język, byś zobaczył, że oni nadal są po twojej stronie, a nie – nagle przeistoczyli się w przybyszów z innej planety... Warsztat pokaże ci metody usprawniające komunikację, sposoby wchodzenia w bardziej dojrzałą relację z rodzicami, pomoże uporządkować posiadaną wiedzę na temat samego siebie, tak byś potrafił jaśniej prezentować swoje potrzeby.

Agnieszka Koch – psycholog, psychoterapeutka, wieloletni pracownik Szpitala MSWiA, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, terapeutka systemowa i ericksonowska rekomendowana przez Polski Instytut Ericksonowski. Ukończyła wiele szkoleń w zakresie psychoterapii (między innymi 4 letni kurs psychoterapii systemowej, prowadzonej przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie, Curriculum – całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii ericksonowskiej, prowadzone przez Polskie Instytut Ericksonowski, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia). Pracowała z młodzieżą i rodzinami, jako psycholog szkolny w jednym z warszawskich liceów. Obecnie zajmuje się prywatną praktyką, gdzie prowadzi terapię indywidualną, rodzinną i terapię par. Współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, gdzie prowadzi warsztaty i seminaria dla studentów Wydziału Psychologii.

Tajemnice Kaligrafii Chińskiej

Pismo chińskie składa się z około 50 000 znaków, wypracowanych w toku długiej ewolucji. W języku współczesnym ponad 95% objętości tekstów w codziennej prasie i popularnych książkach jest pisane przy użyciu 5-6 tysięcy najczęściej używanych znaków. Tyle wystarczy się nauczyć, żeby biegle czytać. Osobę, która zna mniej niż 2000 znaków.Chińskie pismo jest systemem otwartym, co oznacza, że ciągle powstają nowe znaki.Pismo chińskie jest systemem złożonym.Ortografia pisma chińskiego obejmuje kształt oraz kolejność stawianych kresek, których wyróżnia się obecnie 12 rodzajów. Warsztat jest skonstruowany w ten sposób aby przekazać uczestnikom podstawowe informacje na temat historii i ewolucji kaligrafii chińskiej.Pod koniec warsztatu uczestnicy będą mogli wziąć aktywny udział i samodzielnie napisać kilka chińskich znaków pod moim kierunkiem.

dr Ting-Yu Lee – Od wielu lat uczę w Polsce języka chińskiego jako native speaker. Komunikuję się w języku polskim, a biegle mówi w języku angielskim (uczyłam także tego języka). Jestem absolwentką anglistyki Uniwersytetu TamKang, Tajpei (2004), ale posiadam także certyfikat nauczania chińskiego jako obcego języka z renomowanego Uniwersytetu Chengchi, w Tajpej (2003). W latach 2004–2005 uzyskałam drugie magisterium na Uniwersytecie Lancaster w Wielkiej Brytanii w zakresie socjologii (ze specjalizacją biznesu). Ukończyłam studia doktoranckie w Instytucie Socjologii, na Uniwersytecie Warszawskim. Uszykałam stopień doktora w PAN( Polska Akademia Nauk w 2014 r. Lubię zapoznawać cudzoziemców z różnymi aspektami tradycji chińskiej.

Termin i miejsce

27-30 września 2018 r.
Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
Warszawa

Kontakt

Agata Kozłowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.